Jezik | Language: HRV ENG
Objavljeno: 13. 12. 2019. u 18:13
Ana Kuharić

U 85. godini preminuo je profesor dr.sc. Miroslav Vujević.  Rođen je 2. lipnja 1935.  u Kominu, psihologiju je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu,  a na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu doktorirao je na temu Politička socijalizacija u programu osnovne škole 1972. godine. Na ovom je Fakultetu predavao mnogim generacijama politologa i novinara predmet Metode istraživanja.  Bio je član Hrvatskog politološkog društva i član Hrvatskog društva psihologa. Autor je velikog broja znanstvenih i stručnih radova, te knjiga: Razumijevanje društvenopolitičkih izraza, Motivacije u delegatskom odlučivanju, Uvod u sociologiju obrazovanja, Uvod u znanstveni rad i Politička i medijska kultura u Hrvatskoj.

Profesora Vujevića pamtit ćemo kao dragog kolegu, skromnog i odmjerenog čovjeka.

Ispraćaj će biti u ponedjeljak, 16. prosinca 2019. u 13:35 sati u krematoriju na Mirogoju.

Popis obavijesti
Obavijesti
Objavljeno: 1. 12. 2020. u 13:10
Uređeno: 1. 12. 2020. u 13:12
Dario Nikić Čakar

Centar za istraživanje medija i komunikacije Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu provodi istraživanje o upotrebi vijesti u Hrvatskoj pod vodstvom prof.dr.sc. Zrinjke Peruško. Istraživanje financira Sveučilište u Zagrebu. Ovo istraživanje pomoći će nam da razumijemo kako upotreba vijesti i informativnih medija utječe na razumijevanje svijeta i demokratskog procesa. Zato bismo željeli da s nama podijelite kako koristite vijesti i informativne medije u svakodnevnom životu - koje izvore pratite, koje su vam vijesti važne, koliko imate u njih povjerenja, itd. Istraživanje se odnosi na tri grada- Zagreb, Split i Slavonski Brod, pa vam molimo da nam se javite e-mailom ako živite u jednom od tih gradova i voljeli biste sudjelovati u istraživanju (cimfpzg.2007@gmail.com). Traže se ispitanici iz tri dobne skupine: od 18 do 34, 35 do 61 i stariji od 61 godine.

 

Objavljeno: 25. 10. 2018. u 15:30
Uređeno: 11. 12. 2018. u 08:41
Ana Kuharić

 

Upozorenje - pada žbuka (fasada)!Upozoravamo da je dana 3. svibnja 2018. godine u 15,00 sati sa zgrade Fakulteta u Lepušićevoj ulici 6 na pločnik pao dio žbuke odnosno fasade, te da postoji realna opasnost da se isto ponovi u narednom periodu. S ciljem izbjegavanja potencijalne opasnosti za živote studenata, zaposlenika te ostalih građana, Fakultet je pokrenuo postupak sanacije zgrade, no do postavljanja sigurnosnog tunela za prolaz pješaka, potrebno je izbjegavati kretanje i zadržavanje na označenim mjestima.