Jezik | Language: HRV ENG
Objavljeno: 10. 1. 2018. u 07:58
Uređeno: 10. 1. 2018. u 08:39
Ana Kuharić

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje NATJEČAJ za izbor nastavnika u znanstveno-nastavna zvanja i na radna mjesta:

1. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje politologija, znanstvena grana hrvatska politika/politika europske unije na Odsjeku za javne politike, menadžment i razvoj - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

2. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana masovni mediji na Odsjeku za strateško komuniciranje - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Svi pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Uz prijavu treba priložiti: životopis, preslike diploma ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, pristupnici koji su izabrani u znanstveno zvanje prilažu i presliku odluke o izboru u zvanje, dokaz o državljanstvu, za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika, opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta, popis objavljenih radova i radove s izjavom o izvornosti radova (​​IZJAVA O IZVORNOSTI RADOVA.docx).

Pristupnici su dužni prijavu, životopis, opis znanstvene i stručne djelatnosti i popis objavljenih radova dostaviti i na CD-u.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se Tajništvu Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 10000 Zagreb, Lepušićeva 6.

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od petnaest dana nakon provedenog postupka izbora.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet političkih znanosti

Popis obavijesti