Jezik | Language: HRV ENG
Objavljeno: 1. 2. 2017. u 09:40
Ana Kuharić

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje NATJEČAJ za izbor nastavnika u znanstveno-nastavna zvanja i na radna mjesta:

1. redoviti profesor u trajnome zvanju u području društvenih znanosti,  znanstveno polje sociologija, grana posebne sociologije  na Odsjeku za medije i komunikacije - 1 izvršitelj

2. redoviti profesor u trajnome zvanju u području društvenih znanosti,  znanstveno polje sociologija, grana posebne sociologije na Odsjeku za hrvatsku politiku - 1 izvršitelj

3. redoviti profesor u trajnome zvanju u području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, grana kroatistika na Odsjeku za novinarstvo i medijsku produkciju -1 izvršitelj

4. docent u području humanističkih  znanosti,  znanstveno polje filologija, grana kroatistika na Odsjeku za novinarstvo i medijsku produkciju - 1 izvršitelj

5. docent u području društvenih znanosti, polje politologija, grana međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost (s usmjerenjem na nacionalnu sigurnost) na studijima Vojno inženjerstvo i  Vojno vođenje i upravljanje na Fakultetu političkih znanosti -  1 izvršitelj

6. docent u području društvenih znanosti, polje politologija, grana hrvatska politika/politika europske unije na studijima Vojno inženjerstvo i  Vojno vođenje i upravljanje na Fakultetu političkih znanosti -  1 izvršitelj

 

Svi pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13)

Uz ispunjavanje općih uvjeta natječaja, prednost će se dati pristupnicima za radna mjesta:

ad  4.  čije je dosadašnje usavršavanje  bilo usmjereno na područje tiskanog novinarstva, uređivanja i redakture;

ad. 6. čije je dosadašnje usavršavanje  bilo usmjereno na područje političkog ponašanja  i koji izvrsno poznaju kvantitativne metode istraživanja, dokazivo kroz znanstveni i nastavni rad.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

 

Uz prijavu treba priložiti: životopis, preslike diploma, dokaz o državljanstvu, za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika, opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta, popis objavljenih radova i radove.

Pristupnici su dužni prijavu, životopis, opis znanstvene i stručne djelatnosti i popis objavljenih radova dostaviti i na CD-u.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se Tajništvu Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 10000 Zagreb, Lepušićeva 6.

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od petnaest dana nakon provedenog postupka izbora.                                          

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 1. veljače 2017.

Popis obavijesti