Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Upisi u preddiplomske studije

Na Fakultetu političkih znanosti postoje dva preddiplomska sveučilišna studija: Politologija u trajanju od 4 godine i Novinarstvo u trajanju od 3 godine. Završetkom ovih studija stječe se titula sveučilišni prvostupnik (baccalaureus), odnosno sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) politologije, to jest sveučilišni prvostupnik (baccalaureus), odnosno sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) novinarstva.

Bez obzira na prijašnje iskustvo tijekom srednjoškolskih dana ili vannastavnih aktivnosti, uvjet upisa na preddiplomske studije je završena gimnazija ili drugo odgovarajuće srednjoškolsko obrazovanje, s ocjenama i bodovima stečenim državnom maturom koji se prilažu u trenutku prijave na studij.

Ispod možeš pronaći obavijesti o upisima u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Novinarstva i preddiplomskog sveučilišnog studija Politologija za tekuću akademsku godinu, kao i obavijesti namjenjene studentima za upis u više godine ili ponavljanje iste studijske godine.

Osim obavijesti ovdje možeš pronaći i sve odluke koje su vezane uz upis u I. ili više godine preddiplomskih studija. To su odluke poput:

  • Odluke o upisnim kvotama za upis na preddiplomske studije,
  • Odluke o upisnim kriterijima,
  • Odluke o uvjetima upisa u višu godinu,
  • Odluke o iznosu participacije u troškovima studija,
  • Odluke o cijeni  upisnog paketa,
  • Odluke o visini naknada, itd.

29.07.2022

Obavijest studentima o upisu u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija novinarstva i preddiplomskog sveučilišnog studija politologije u ak. god. 2022./2023 - jesenski rok

Studenti će se u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Novinarstvo i preddiplomskog sveučilišnog studija Politologija upisivati 20. rujna 2022. godine od 14:00 do 15:00 sati u Studentskoj referadi Fakulteta, Trg Drage Iblera 10, II kat, Zagreb.

STUDENTI KOJI SE NE UPIŠU U PREDVIĐENOM TERMINU GUBE PRAVO UPISA.

Upisni komplet uz predočenje dokaza o uplati (isprintana uplatnica) u iznosu od 300,00 kn studenti preuzimaju na porti Fakulteta, II. kat.
Naknada troškova upisnog paketa u iznosu od 300,00 kn uplaćuje se na žiro račun Fakulteta političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, IBAN HR1423600001101217644 kod Zagrebačke banke,  model: HR00, poziv na broj: 34 – obavezno upisati OIB kandidata, šifra namjene: STDY, opis plaćanja: upisni paket. 

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

  1. Potvrdu o prebivalištu (policijska uprava ili e – građanin)  samo za kandidate koji imaju prebivalište izvan Zagreba
  2. Upisni komplet koji sadrži:

a)    Matični list – popuniti, potpisati  i  nalijepiti fotografiju formata 4x6 cm 
b)    Obrazac za skeniranje SmartX-ice popuniti i  nalijepiti fotografiju formata 4x6 koja je identična fotografiji u matičnom listu (potpisati se  na obrazac u studentskoj referadi određenim markerom)
c)    Ugovor o studiranju (3 primjerka) - popuniti i potpisati
d)    Obrazac „Popis kolegija“ s odabranim izbornim i temeljnim kolegijima- popuniti
e)    Formular „Privola“ - potpisati

  1. Potvrdu o uplati troškova upisnog kompleta
  2. Uplatnica na 7.200,00 ili 3.600,00 kn ukoliko student plaća školarinu u dvije rate  (za studente koji su već studirali u redovitom statusu na teret MZO-a). Školarina se uplaćuje na žiro račun Fakulteta političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, IBAN HR1423600001101217644 kod Zagrebačke banke,  model: HR00, poziv na broj: 01 – obavezno upisati OIB kandidata, šifra namjene: STDY, opis plaćanja: školarina.

Napomena:
Studenti koji u akademskoj godini 2022./2023. upisuju I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija politologije ili novinarstva a već studiraju ili su studirali preddiplomski sveučilišni studij na nekom drugom visokom učilištu, trebaju prilikom upisa na Fakultet političkih znanosti donijeti potvrdu o studiranju s visokog učilišta na kojem su studirali ili ispisnicu. Na potvrdi/ispisnici  treba biti naznačeno u kojem statusu je student studirao ili studira  (redovito na teret Ministarstva znanosti, obrazovanja Republike Hrvatske, redovito uz plaćanje ili izvanredno), te koliko je godina studirao na navedenom učilištu.

Ukoliko je student već imao upisanu najmanje jednu godinu na teret MZO-a prilikom upisa plaća maksimalnu participaciju troškova studija u iznosu od 7.200,00 kn ili u dva jednaka obroka (prvi dio pri upisu, a drugi dio najkasnije do 15. siječnja 2023. godine).

U slučaju paralelnog studiranja (iznimno uspješni studenti = minimalno vrijeme studiranja, maksimalan broj ECTS-a i prosjek iznad 4,5), prilaže se zamolba za paralelno studiranje, potvrda o izvrsnosti/iznimnoj uspješnosti i prijepis ocjena s matičnog fakulteta.  

Studenti se upisuju osobno, a samo zbog opravdanog razloga upis može umjesto studenta obaviti druga osoba uz punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.

Studenti  mogu pri upisu u Studentskoj referadi ovjeriti prethodno popunjene potvrde koje su im potrebne za dokazivanje studentskog statusa npr. za zdravstveno osiguranje, obiteljske mirovine, dopunsko zdravstveno osiguranje…

Obavijesti o preuzimanju SmartX-ica, početku nastave i druge obavijesti biti će objavljene na web stranici Fakulteta u drugoj polovini rujna 2022. godine.

Popis obavijesti

Odluke o upisima na preddiplomske studije