Jezik | Language: HRV ENG
Studenti

Na Fakultetu političkih znanosti je upisano 1426 studenata na diplomskim i preddiplomskim studijima.

Na preddiplomskom studiju novinarstva upisano je 375 studenata, a na diplomskom studiju novinarstva 342 studenta. 

Na preddiplomskom studiju politologije upisano je 523 studenata, a na diplomskom studiju politologije 186 studenata.

Ukupno Fakultet pohađa 898 studenata na preddiplomskim (od toga 22 izvanrednih) i oko 528 studenata na diplomskim studijima.