Jezik | Language: HRV ENG
Vizualna kultura
Šifra: 103575
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Viktorija Car
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Viktorija Car - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj nastave na predmetu Vizualna kultura je studente upoznati s načinima na koje koristimo i razumijemo slike, kako stvaramo značenje. Vizualna kultura je multidisciplinarno područje istraživanja koje uključuje povijest umjetnosti, sociologiju, komunikologiju, antropologiju, filozofiju, a sam termin se odnosi na likovnu umjetnost, grafički dizajn, fotografiju, plakat, film, televiziju, reklame, vizualne sadržaje na webu, video igre, ulične vizualne komunikacije, itd. Cilj predmeta je studentima pojasniti te im pomoći razumjeti koju ulogu vizualno ima u našoj kulturi te zašto gotovo da ne postoji područje ljudskog djelovanja za koje nije važna brzina i kakvoća vizualnog opažanja, sposobnost prepoznavanja vizualnih poruka i simbola, estetska osjetljivost, sposobnost predočavanja kroz skice ili nacrte, stvaralačko mišljenje. Počevši od primjene metode promatranja u sociokulturnim istraživanjima, kolegij obrađuje i pojašnjava pozitivističko razumijevanje vidljivoga, ulogu oka i slike sa stajališta sociologije odnosno kulturne teorije, a poseban je naglasak na ulozi slike u postmoderni te na proučavanju uloge vidljivoga u 21. stoljeću na što su velikim dijelom utjecali razvoj tehnologije i digitalnih medija. Studenti će se po prvi puta na studiju upoznati i s analizom narativa kao kvalitativnom metodom istraživanja medijskog teksta.
Literatura:
 1. Car, Viktorija (2010) Televizija u novomedijskom okruženju. Medijske studije 1 (1-2): 91-104.;
 2. Car, Viktorija i Bratić, Antina (2012) Društveno angažirani dokumentarni film, str. 24-32, u: Car, V. (ur.) Putokazi prema slobodnim i odgovornim medijima. Zagreb: Kuća ljudskih prava i Fakultet političkih znanosti.;
 3. Hedgecoe, John (1978) Sve o fotografiji i fotografiranju. Zagreb: Mladost (Povijest fotografije 18-32, Kako uočiti motiv 50-80);
 4. Jenks, Chris (ur.) (2002) Vizualna kultura. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk; HSD. Poglavlja: Chris Jenks: Središnja uloga oka u zapadnoj kulturi, str. 11-45 Malcolm Barnard: Oglašavanje i reklama, str. 47-66 Andrew Barry: Izvještavanje i vizualizacija, str. 67-88 David Morley: Televizija Vidljivi objekt prije vizualnog medija, str. 241-266 John A. Smith: Tri slike vizualnoga. Empirijska, formalna i normativna, str. 331-360;
 5. Mikić, Krešimir (2001) Film u nastavi medijske kulture. Zagreb: Educa. Str. 15-91, 128-159;
 6. Pelc, Milan (2002) Pismo knjiga slika. Uvod u povijest informacijske kulture. Zagreb: Golden Marketing (Počeci umjetnički oblikovane knjige i grafičkog dizajna modernog doba 179-184, Moderna tipografija i grafički dizajn 266-276);
 7. Peterlić, Ante (2009) Povijest filma. Zagreb: Hrvatski filmski savez;
Preporučena literatura:
 1. Barbatsis, Gretchen, +nbsp; Melissa Camacho i Linda Jackson (2004) Does it speak to me? Visual aesthetics and the digital divide. Visual Studies, (19) 1: 36 51;
 2. Bovee, Courtland L. i William F. Arns (1989) Contemporary advertising. Homewood, ILL: Irwin.;
 3. Car, Viktorija (2008) Myths in Media Texts, Medianali, (2) 4:145-163, http://cms.unidu.hr/upload/1238147303_68_mala_Medianali%204.pdf;
 4. Fulton, Hellen i dr. (2005) Narrative and Media. Cambridge: Cambridge University Press. Poglavlja:;
 5. 2. Film as narrative and visual mode, 45-122;
 6. 3. Television: narratives and ideology, 123-187;
 7. 19. Rosemary Huisman: Advertising narratives, 285-299;
 8. Gillespie, Marie i Toynbee, Jason (ur.) (2006) Analysing Media Texts. Maidenhead:Open University Press (M. Gillespie: Narrative analysis, 79-117; J. Toynbee: The Politics of Representation, 157-185);
 9. Globočnik, Martina (2004) Ljudi iz televizora. Zagreb: Što čitaš;
 10. Hadžiselimović, Dževdet (2004) (Video)Medijska pismenost, manipulacija, ovisnost. Metodički ogledi, 11 (2004) 1: 29-40.;
 11. Ignjatović, Srba (1979) Poetizam stripa. Čakovec: Zrinski;
 12. Jenks, Chris (ur.) (2002) Vizualna kultura. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk; HSD. Poglavlja: James Donald: Grad i kino, str. 111-136; Dick Hebdige: Fantastična zbrka! Pop prije popa?, str. 137-176; Justin J. Lorentzen: Snovi o Reichu. Ritualni užas i oklopljena tijela, str. 229-240; John O Neill: Foucaultova optika. Vizije smrtnosti i moderniteta, str. 267-281;
 13. Lucie-Smith, Edward (2003) Vizualne umjetnosti dvadesetog stoljeća. Zagreb: Golden marketing. Tehnička knjiga;
 14. Maligec, Krešimir (2003) Grafiti skinuto izravno sa zida. Zagreb: Zagrebačka naklada.;
 15. Pink, Sarah (2001) Visual Ethnography: Images, Media nad Represeentation in Research. London: SAGE.;
 16. Senjković, Reana i Arif Ključanin (1995) Hrvatski ratni grafiti. Zagreb: ZRI-šport, Zadar: ZADIZ.;
 17. Turković, Hrvoje (2008) Narav televizije. Zagreb: Meandarmedia;
 18. Turow, Joseph (2003) Media Today. An Introduction to Mass Communication. Boston, New York: Houghton Mifflin Company. (The rise of motion picture and television, str. 420-439);
 19. Wright, Andrew (1970) Designing for Visual Aids. London: Studio Vista;
1. semestar
Izborni NOV 1-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 1-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Termini konzultacija:
Objavljeno: 5. 10. 2020. u 09:54
Uređeno: 5. 10. 2020. u 10:09
Viktorija Car

Poštovane studentice, poštovani studenti!

 

Većinu sam vas vidjela u petak na orijentacijskom susretu, ali i ovim putem vam još jednom želim dobrodošlicu na naš Fakultet. Raduje me što ste i ove godine u ovako velikom broju izabrali moj izborni predmet Vizualna kultura. Velika je grupa, ima vas 77.

Ovdje, na intranetu, za predmet VIZUALNA KULTURA, pod Nastavni materijali, objavljivat ću vam sve potrebne dokumente i informacije vezane za naš predmet.

Prvi susret održat će se u srijedu, 7. listopada s početkom u 16:45 u A dvorani, ali ne dolazite svi - već samo prva grupa (po prezimenima od A do LJ). Druga grupa od M do Ž će predavanje slušati online, a na Fakultet dolazi sljedeći tjedan, i tako se redom izmjenjujete. 

Dakle, hibridni model nastave znači da će svaka grupa nastavu u učionici imati svaki drugi tjedan (predavanje + dva blok sata seminara), a u tjednu kad ste kod kuće - predavanje ćete imati online na platformi MS Teams, a seminar taj tjedan nemate.

U tjednu kad ste u učionici nastava će trajati od 16:45 do 20:30, a u tjednu kad ste kod kuće predavanje online imate samo od 16:45 do 18:00.

 

Sve ostale informacije o predmetu - o kolokvijima, o tome kako ćete pisati seminarski rad i kako ćete pripremiti seminarsku prezentaciju, kao i dio ispitne literature, opis predmeta (silabus) te tablica u kojoj će biti evidencija vaših dolazaka i bodova - bit će objavljeni pod Nastavni materijali.

 

Konzultacije će se održavati e-mailom odnosno online kada se tako dogovorimo.

Ako imate dodatnih pitanja stojim vam na raspolaganju na adresi e-pošte

viktorija.car@fpzg.hr

U e-mailu uvijek naglasite o kojem je predmetu riječ, budući da u ovom semestru predajem tri predmeta pa ukupno imam oko 230 studenata/ica.

Želim vam puno uspjeha na početku nove, a vaše prve, akademske godine!

 

Viktorija Car

Popis obavijesti