Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Tjelesna i zdravstvena kultura 2

Tjelesna i zdravstvena kultura 2


OSNOVNI PODACI

Šifra:

57095

ECTS:

0.0

Nositelji:

v. pred. mr. sc. Gordan Janković

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Vježbe tjelesnog odgoja 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Ciljevi tjelesne i zdravstvene kulture u visokom obrazovanju su:

1. učenje novih motoričkih znanja
2. usavršavanja osnovnih teorijskih i praktičnih motoričkih znanja 3. spriječavanje procesa deterioracije ili preranog pada osobina i sposobnosti uslijed nedostatne tjelesne aktivnosti
4. osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje
5. promicanje vrijednosti tjelovježbe i sportske kulture

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet:

Svi zdravstveno sposobni studenti- ce na 1. I 2. godini, obavezno pohađaju kolegij tzk. Iznimke su vrhunski sportaši( registrirani u matičnim sportskim savezima i studenti s kroničnim zdravstvenim oboljenjima.

Ishodi učenjana razini studijskog programa kojima predmet pridonosi:

1. Studenti usvajaju teorijska i praktična motorička znanja u svrhu osposobljavanja za samostalno tjelesno vježbanje.
2. Povećani interes studenata prema određenim kineziološkim aktivnostima u svrhu zadovoljavanja potreba za kretanjem.
3. Studenti stječu znanja o značaju svakodnevnog tjelesnog vježbanja u svrhu utjecaja na antropološka obilježja te postizanja uspjeha u studiju i budućem zanimanju.
4. Isticanje značaja zdravstvene kulture u svrhu očuvanja i unapređenja zdravlja.
5. Upoznavanje s rizicima štetnosti po zdravlje kod raznih ovisnosti.
6. Promicanje značaja kvalitetne prehrane pri intelektualnim i tjelesnim naporima.
7. Sposobnost pojedinca da prati sastav tijela i prevencija pretilosti.
8. Informiranost studenata o rezultatima dosadašnjih istraživanja o zdravlju.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

1.definirati teorijska i praktična motorička znanja u svrhu
osposobljavanja za samostalno tjelesno vježbanje.

2. iskazati interes prema određenim kineziološkim aktivnostima u svrhu zadovoljavanja potreba za kretanjem.

3. primijeniti znanja o značaju svakodnevnog tjelesnog vježbanja u svrhu utjecaja na antropološka obilježja te postizanja uspjeha u studiju i budućem zanimanju.

4. ukazati na značaj zdravstvene kulture u svrhu očuvanja i unapređenja zdravlja.

5. procijeniti rizike štetnosti po zdravlje kod raznih ovisnosti.

6. prepoznati značaj kvalitetne prehrane pri intelektualnim i tjelesnim naporima.

7. preporučiti pojedincu da prati sastav tijela i prevenira pretilost.

8. razviti osjećaj i sposobnost za timski rad, u bilo kojem segmentu ljudske djelatnost.

LITERATURA:

  1. Nije predviđena literatura za ovaj kolegij;


NASTAVA

2. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA

v. pred. mr. sc. Gordan Janković:

ponedjeljak 11-12h

Obavezna  najava na službeni mail


22.02.2021

TZK-HIBRIDNI MODEL NASTAVE

Poštovane kolegice i kolege,

Prije svega, nadam se da ste svi detaljno proučili prethodnu obavijest na intranetu, a vezano za raspored pješačkih tura u idućem semestru.

S obzirom da je uprava FPZG-a donijela odluku da će i idući semestar kompletna  nastava funkcionirati ONLINE, za pretpostaviti je da će određeni broj naših kolegica i kolega  ostati u svojim mjestima prebivališta.

Što se tiče nastave iz TZK, koristit ćemo HIBRIDNI model:

 

A)  Kolegice i kolege  koji će za vrijeme idućeg  semestra boraviti  u Zagrebu i okolici, pohađat će nastavu u fizičkom obliku (raspored pješačkih i planinarskih tura je već objavljen).

 

B) Kolegice i kolege koji se neće vraćati u Zagreb, odrađivat će TZK preko aplikacije STRAVA.

1. potrebno je instalirati besplatnu aplikaciju STRAVA, koja omogućuje praćenje vlastite fizičke aktivnosti. 

2. obavezno kreirati vlastiti profil, s točnim osobnim  podacima i slikom.

3. jednom tjedno odraditi pješačku turu (brzo hodanje ili trčanje) od minimalno 5km, unutar  norme od  1h.

4. zapratiti profesora Gordana Jankovića na istoj aplikaciji i poslati svoj tjedni rezultat (mora biti jasno vidljivo ime i prezime, datum, lokacija,te  prijeđena udaljenost i prolazno vrijeme.

5. tjedni rezultat uvijek poslati na kraju tjedna, u subotu ili nedjelju.

 

lp

mr.sc.Gordan Janković,v.pred.

Popis obavijesti