Jezik | Language: HRV ENG
Sociologija hrvatskog društva
Šifra: 55539
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dražen Lalić
doc. dr. sc. Davorka Vidović
Izvođači: prof. dr. sc. Dražen Lalić - Seminar
doc. dr. sc. Davorka Vidović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Polazeći od ocjene Vjerana Katunarića prema kojoj osnovni pojmovi o društvu moraju biti ilustrirani na primjerima iz vlastitoga društva, a tek onda na primjerima iz drugih društava, u predmetu se nastoje unaprijediti znanja i informacije studenata o društvu u kojemu žive. Kao specifična disciplina u znanosti o društvu, sociologija hrvatskog društva je usmjerena na sustavno upoznavanje s ključnim društvenim procesima (modernizacija, globalizacija, tranzicija i transfomacija, društvena kriza) koji utječu na dinamiku toga društva, kao i na ispitivanje njegove strukture, sustava vrijednosti, ključnih aktera te drugih značajki. Osnovni je cilj predmeta da se studenti pobliže upoznaju sa sociološkom analizom temeljnih aspekata i obilježja te dinamike hrvatskog društva od stjecanja nacionalne samostalnosti do danas. Uz to, predmet je usmjeren stjecanju i povećanju sposobnosti studenata da kritički analiziraju to društvo. Studenti trebaju steći uvid kako u vrijedne teorijske doprinose objašnjavanju i razumijevanju hrvatskoga društva i njegova razvoja, tako i u rezultate vrijednih istraživanja toga društva te različitih oblika i aspekata njegova funkcioniranja. Posebna se pažnja usmjeruje na analizu kontinuiteta i diskontiuiteta između suvremenoga hrvatskog društva i društva za vrijeme socijalističke Jugoslavije. U predmetu se problematizira suvremeno hrvatsko društvo kao po mnogo čemu složeno i ambivalentno, te krizno i izloženo temeljitim promjenama.
Literatura:
  1. Tomašić, Dinko; Društveni razvitak Hrvata. Rasprave i eseji; Jesenski i Turk, Zagreb (1997), str. 128
  2. Županov, Josip; Poslije potopa (poglavlja 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tj. 5-43 stranica, te 107 -184 stranica).; Globus, Zagreb (1995)
  3. Županov, Josip; Od komunističkog pakla do divljeg kapitalizma. Odabrane rasprave i eseji (1995 2001)(poglavlja I., II/1. i IV/1 te Zaključno promišljanje, tj. stranice 11-99, 101-134, 191-209, te 291-298); Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb (2002)
  4. Lalić, Dražen; Pet kriznih godina (Uvod: koncept i analize krize, 15-26 i Zaključak: Promjene za beskriznu Hrvatsku, 304-313); Antibarbarus, Zagreb (2014)
2. semestar
Izborni pol 1-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 1-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

4. semestar
Temeljni opći NOV 2-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Temeljni opći NOV 2-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 2-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 2-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 25. 6. 2021. u 21:24
Uređeno: 26. 6. 2021. u 00:12
Davorka Vidović

Prof. dr. sc. Dražen Lalić

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet političkih znanosti

 

 

REZULTATI PISMENOGA ISPITA IZ PREDMETA SOCIOLOGIJA HRVATSKOG DRUŠTVA 24. LIPNJA 2021.

 

 

ODLIČAN

Matovina Marija – 17/18 bodova

Oštrić Lorena – 10/10

 

VRLO DOBAR

Knežević Lucia Patricia – 8/10

Majdić Tinea – 9/10

Paušić Ivana – 8/10

 

DOBAR

Husnjak Valeria – 11/18

Juraković Matea - 6/10

Majić Marija – 11/18

Matić Doris – 6/10

Mihanović Ivona – 11/18

 

DOVOLJAN

Deutsch Sabina – 9/18

Grdić Laura – 9/18

Marković Ema – 9/18

Mužić Ariana – 10/18

Spajić Lennarta - 5/10

Tokić Tea – 9/18

 

 

NEDOVOLJAN

Batur Vice – 8/18

Kalea Kristina – 8/18

Križić Maja Antonia – 7/18

Mrđenović Patrik – 8/18

 

OBAVIJEST: Upis ocjena održat će se u utorak 29. lipnja, s početkom u 12 sati, dvorana B (prizemlje). Na upisu se očekuju studenti koji trebaju usmeno odgovarati jer imaju nejednake ocjene (npr. dobar i vrlo dobar) iz prvoga dijela (kolokvij) i završnoga ispita. Studentima u toj situaciji koji ne dođu usmeno odgovarati upisat će se niža od postignutih ocjena. Ostalim studentima će završna ocjena, koja se formira na osnovu pokazanoga znanja i sudjelovanja u nastavi (seminarska izlaganja, istraživački projekti i ostalo), biti upisana u studomat.

Popis obavijesti