Jezik | Language: HRV ENG
Novinarska etika
Šifra: 55473
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gordana Vilović
Izvođači: Željana Ivanuš - Seminar
Dunja Majstorović Jedovnicki - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta Novinarska etika jest promišljanje i istraživanje različitosti pristupa i složenosti problema u vezi s dvojbama koje se pojavljuju u medijima, a znatno utječu na razinu aktualnih profesionalnih standarda - u hrvatskom i svjetskom novinarstvu. Budući da imperativi tržišta, a posebno opća tabloidizacija medija, komercijalizacija i diktat banalnosti određuju uređivanje i predstavljanje događaja, u okviru predmeta razmatrat će se prijepori novinarske etike. Program kolegija podijeljen je, uvjetno rečeno, u dvije programske jedinice. Prva, kraća, obuhvaća određenje etike kao praktične filozofijske discipline. Druga programska jedinica u cijelosti je posvećena upravo novinarskoj etici. Etika u medijima osobito je važan segment novinarskog poziva budući da su proizvodi novinarske struke danomice izloženi prosudbama javnosti. U kojoj mjeri etičnost škodi i koliko je u dijametralnoj opreci spram imperativna zahtjeva da javnost ima pravo znati - to su problemi o kojima se mora otvoreno raspravljati, ne zanemarujući pritom minimum izgrađenih standarda etičnosti u medijima. Odgovornost novinara i utjecaj koji imaju na oblikovanje javnosti središnje je mjesto ovoga kolegija. Konačno, u okviru predmeta studenti će se upoznati sa načinima samoregulacije u online medijima, s obzirom na činjenicu da su česti novinarski izvori vijesti, izvještaja i informacija upravo na društvenim mrežama.
Literatura:
  1. Vilović, Gordana; "Etičnost masovnog komuniciranja" u "Masovno komuniciranje" (ur. Malović, S.); Golden Marketing-Tehnička knjiga (2014), str. 229-267
  2. Vilović, Gordana; Etički prijepori Globusa i Nacionala 1999-2000; Hrvatska politologija, Fakultet političkih znanosti (2004), str. 1-29; 81-190
  3. Malović, S; Ricchiardi i Vilović, G,; Etika novinarstva (dio: Prilozi i kodeksi); Sveučilišna knjižara i ICEJ (2007)
  4. Kulenović Enes (ur.); Govor mržnje; Političke analize, Fakultet političkih znanosti (2017)
  5. Jaspers, Karl; Pitanje krivnje: o političkoj odgovornosti Njemačke; AGM, Zagreb (2006)
  6. Hulin, A. i Stone, M (ur.); Vodič za samoregulaciju online medija; OSCE, Beč (2013)
  7. Hulin A. i; Profesionalno novinarstvo i samoregulacija: Novi mediji, stare dileme u Jugositočnoj Europi i Turskoj; UNESCO, Pariz (2011)
  8. Bertrand, Claude Jean; Deontologija medija; Sveučilišna knjižara i ICEJ, Zagreb (2006)
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Termini konzultacija:
Objavljeno: 7. 4. 2020. u 14:13
Uređeno: 13. 4. 2020. u 22:20
Gordana Vilović

Poštovane kolege  i kolegice, predlažem da umjesto klasičnih kolokvija koje smo imali nakanu odraditi, prema silabusu,  sada imamo 3 segmenta sa sveukupno 60 bodova - kao nov način provjere znanja. Posebne oklonosti života nas tjeraju na prilagođavanje, pa to i činimo.

1) Esej na temu "Etički prijepori izvještavanja o pandemiji COVID-a 19" - maksimalno 20 bodova, a krajnji rok da pošaljete na moj mail je 10. svibnja 2020.  Duljina je 5 kartica teksta ili 150 redaka. Svaka kartica teksta ima 30 redaka. Tema je postavljena široko. Možete koristiti najrazličitije izvore, ali je važno da na kraju eseja napišete te reference. Sve što preuzimate morate naznačiti kao citirano. Možete izabrati svoj kut gledanja na načine izvještavanja i ono što je etički prijeporno; možete imati svoje malo istraživanje da biste donosili određene zaključke. Imate mogućnost istraživanja ne samo hrvatskih medija nego i šire. jedno od zanimljivih pitanja i izrazito etički prijepornih jest plasiranje lažnih vijesti koji su onda određivale stavove i širile paranoju među građanima... Naravno, bitan je i vaš stav koji ćete iznositi. Dakle, bitno je taj rad bude smisleno strukturiran, pravopisno i gramatički ispravan i na tragu svega što su vas dosada učili na kolegiju Akademsko pisanje. 

2) Prva provjera znanja - 20 bodova - 21. travnja  iz lietrature za prvi kolokvij (pojasnit ću koji dijelovi i ovisno o tome možemo li vam tesktove postaviti na intranet.

3) Druga provjera znanja - 20 bodova - 2. lipnja iz literature za II kolokvij (pojasnit ću koji dijelovi ovisno o tome možemo li vam sve tekstove postaviti na intranet.

Molim vas da provjerite imate li u dane provjere znanja (putem upitnika Google forms) neku drugu obvezu da promijenimo datum.

Ako ima primjedbi samo pošaljite mail ili komentirajte iza ovoga teksta.

Hvala vam na razumijevanju i čuvajte se, Gordana Vilović

Popis obavijesti