Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Međunarodni politički odnosi

Međunarodni politički odnosi


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55467

ECTS:

5.0

Nositelji:

prof. dr. sc. Dejan Jović
izv. prof. dr. sc. Đana Luša

Izvođači:

prof. dr. sc. Dejan Jović - Seminar izv. prof. dr. sc. Đana Luša - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Osnovni zadatak međunarodnih političkih odnosa pronaći je u dinamici svjetskih kretanja one osnovne kategorije, zakonitosti i tendencije koje određuju taj razvoj te uz čiju se pomoć spomenuti ostvaruje. Međunarodni politički odnosi prije svega iznimno su kompleksna znanstvena disciplina koju uokviruju i uobličavaju teorije međunarodnih odnosa, a preduvjet prelaska s empirijskog na sustavno teorijsko proučavanje stvoren je institucionalizacijom znanosti o međunarodnim odnosima. Osnovni cilj kolegija usmjeren je analizi povijesnog razvoja sustava međunarodnih odnosa, pristupa proučavanju istih, definiranju teorija, subjekata, faktora, te tipova međunarodnih odnosa koji sadrže deskriptivne, spekulativne, normativne te komponente objašnjavanja i predviđanja, kako bi studenti dobili temeljno znanje o međunarodnim odnosima. Nadalje koristeći spomenuti instrumetarij studenti bi trebali biti sposobni uređivati i poopćavati međunarodnu stvarnost, razumijevati uzročne veze među pojavama u međunarodnim odnosima, predviđati buduća zbivanja, razlikovati bitno od nebitnog te u konačnici objašnjavati suvremena zbivanja u međunarodnim odnosima.

LITERATURA:

  1. Radovan Vukadinović; Medunarodni politički odnosi.; Politička kultura, Zagreb (2004), str. 262
  2. Vukadinović, Radovan; Amerika i Rusija, Politička kultura, Zagreb; Politička kultura, Zagreb (2008), str. 166


NASTAVA

2. SEMESTAR

Razlikovni kolegiji DPNS 2. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Razlikovni kolegiji DPNS 2. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni


6. SEMESTAR

Temeljni opći NOV 3-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Temeljni opći NOV 3-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA


09.03.2016

popis izlaganja

Poštovane kolegice i kolege

Kao što sam vas već informirala, više se nije moguće prijaviti za prezentaciju, sva mjesta su popunjena!

Rok za predaju konačne verzije podnesaka je 17.05. (isprintani na porti ili na konzultacijama). Podneske ne ispravljam već direktno pribrajam ocjeni iz prezentacije.

 

Popis prezentacija

15.03.

1. grupa  Karas Adriana  Realizam / Bridge of Spies

2. grupa Grgurinović Ivan Realizam /Korejski rat

3. grupa Runje Leon  Realizam/ Opijumski ratovi; Nanić Hannan/ Gaza

22.03.

1. grupa Pavlović Ana Mila Realizam /Berlinska kriza

2. grupa Valjak Valentina Realizam /Kubanska raketna kriza

3. grupa Šaban Josip Realizam / Sluga gospodara

12.04.

1. grupa Jukić Tena Konstruktivizam /Hotel Ruanda

2. grupa Jušić Luka  Liberalizam/ NATO-ova intervancija u Srbiji

3. grupa  Mateševac Antonija Liberalizam???

19.04. 

1. grupa Simić Paulo Liberalizam /Arapsko proljeće

2. grupa Kladić Anastazija Liberalizam /Clinton

3. grupa Varenina Martin Liberalizam/Invazija na Irak

26.04. 

1. grupa Ferk Mladen Konstruktivizam/Američko povlačenje iz Vijetnama

2.grupa Došen Bruno Konstruktivizam /Kubanska kriza

3. grupa Poljak Željko Konstruktivizam/ Računalna igra

03.05.

1.grupa Kuljanac Žaklina  Konstruktivizam/Libija

2. grupa Đakić Mislav Konstruktivizam/Hladni rat/ideologije

3. grupa Suknaić Ivan Konstruktivizam/Krvavi mobitel?

10.05.

1. grupa Dovranić Juraj Krševan Feminizam/Kurdske žene

2. grupa Dabo Natali Feminizam /Margaret Thatcher

3. grupa Šćuric Ariana Feminizam /Malala

17.05.

1. grupa Boltižar Mihaela Feminizam??

2. grupa Tičak Antonio Konstruktivizam/Gospodari rata

3. grupa Jahić Sara ???

 

 

 

Popis obavijesti