Jezik | Language: HRV ENG
Esej 4
Šifra: 132405
ECTS: 2.5
Nositelji:
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Domagoj Bebić - Seminar
doc. dr. sc. Boris Beck - Seminar
pred. Nensi Blažević - Seminar
izv. prof. dr. sc. Viktorija Car - Seminar
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Cvijanović - Seminar
doc. dr. sc. Stevo Đurašković - Seminar
pred. Tomislav Klauški - Seminar
prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Kristijan Kotarski - Seminar
Petra Kovačević - Seminar
prof. dr. sc. Dražen Lalić - Seminar
dr. sc. Josip Lučev - Seminar
doc. dr. sc. Ana Matan - Seminar
prof. dr. sc. Marina Mučalo - Seminar
prof. dr. sc. Tena Perišin - Seminar
doc. dr. sc. Boško Picula - Seminar
Višnja Skorin - Seminar
doc. dr. sc. Marjeta Šinko - Seminar
prof. dr. sc. Siniša Tatalović - Seminar
Darko Tomaš, dipl.nov. - Seminar
doc. dr. sc. Davorka Vidović - Seminar
Ivica Zadro, dipl.nov. - Seminar
dr. sc. Borna Zgurić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Marta Zorko - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Opseg je eseja od 2.000 do 2.500 riječi, a kvalitetom je srodan stručnom članku ili stručnom prikazu.
U akademskom radu nije dovoljno prikupiti činjenice o temi i prepričati sadržaj, nego u sklopu izabrane teme treba uočiti neki znanstveni problem. Ne uoči li se problem, u znanstvenoj se prozi o nekoj temi ne može reći ništa relevantno. Najjednostavnije rečeno, znanstveni je problem zagonetka koja se rješava istraživanjem zato što nije riječ o nečem krajnje očiglednu i samorazumljivu. Problem se definira u obliku istraživačkog pitanja koje mora biti relevantno za izabranu temu.
Sve navedene elemente treba zaokružiti pripadajućim teorijsko-metodološkim pristupom.
Akademski radovi sastoje se od tri cjeline ili makrojedinice: prethodnoga dijela, osnovnog teksta i završnoga dijela.
U izradi akademskih radova uvijek se koristi mnogo različitih znanstvenih informacija. Stoga je jedna od najvažnijih karakteristika znanstvenog diskursa dokumentiranost - precizno i bogato navođenje svih vrsta izvora informacija. Osnovni izvor čine, naravno, znanstvena djela, znanstvena literatura. Literatura se koristi kako bi se potkrijepile vlastite tvrdnje, tako da se prenose tuđe misli, ideje, argumenti ili riječi. Tri su osnovna načina uporabe literature: parafraziranje (prepričavanje), sažimanje i izravno prenošenje, odnosno citiranje.
(iz uputa za izradu akademskih radova)
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Akademsko pisanje 2
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Termini konzultacija:
  • izv. prof. dr. sc. Kristijan Kotarski:

    Ponedjeljak 9-10h (kabinet 16)

    Četvrtak 12-13h (kabinet 16)

    Lokacija:
Objavljeno: 26. 5. 2020. u 21:29
Boris Beck

poštovane kolegice i kolege

koji ste prijavili esej 4 kod mene, ponovio bih upute za pisanje koje sam vam već dao: predlažem vam da izaberete dva medijska teksta na istu temu, ali suprotstavljenih stajališta; predstavite ih, komentirajte valjanost argumenata, po potrebi uvedite neke nove dokaze i dajte svoj zaključak, također argumentiran; to je predložena struktura koja će vam najlakše omogućiti zadovoljavajući uspjeh - naime, usporedbom dviju pojava, koje su slične i različite, lakše spoznajete obje nego što biste to postigli da razmatrate svaku za sebe; lakše je usporediti dvoje ljudi nego jednoga opisati; svaka od uočenih sličnosti i razlika vaša je teza, a svaki se tekst (akademski, medijski) sastoji od teza; o tim tezama smijete i morate imati vlastito mišljenje, ali ga morate argumentirati (izjavama autoriteta, brojkama, podacima, zakonima itd); na koncu na temelju iznijetih teza i argumenata možete donijeti valjani zaključak;

naravno, esej možete i drugačije oblikovati: esej je relativno slobodna forma, ali uvijek mora imati pouzdan sadržaj, a vaš osobni pogled ne smije biti proizvoljan i nametljiv; trodjelna struktura je nužna (uvod, argumentacija, zaključak); ako što citirate, to možete činiti slobodno, ne morate slijediti znanstvene uzuse; što se dužine tiče, nemojte biti kraći od 1 kartice ni duži od 3; rokovi su za predaju oglašeni 8. 6, 6. 7 i 31. 8. - eseje mi do tih datuma pošaljite na mail te će biti ocijenjeni, a ocjena će vam biti upisana u elektroničkom obliku ako ste prijavili taj rok; što se upisa u indeks tiče, čekamo upute fakulteta

dakako, ne budete li zadovoljni ocjenom, bit će vam slobodno esej dorađivati; za to ću vam dati upute; za sva pitanja slobodno mi se obratite na mail

doc. dr. sc. boris beck

Popis obavijesti