Jezik | Language: HRV ENG
Država i nasilje: uvod u studij kaznene politike
Šifra: 103553
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Krešimir Petković
Izvođači: Krešimir Petković - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Tradicionalno se u političkoj znanosti država definira kao organizacija koja počiva na legitimnom monopolu primjene fizičke sile (Weber), a normativne teorije ugovora zahtijevaju od subjekata da se odreknu primjene sile u društvenim interakcijama i prenesu to pravo na institucije vlasti i državni aparat (Hobbes). S druge strane, empirijski gledano, nasilje u odnosima među subjektima opstaje u nizu nasilnih interakcija, bilo kao depolitizirani nasilni zločin, bilo kao političko nasilje države ili nasilje usmjereno protiv države, pa se zakoniti državni monopol prinude zaoštreno pokazuje "najprozirnijom od svih fikcija" (Simon, 2007, 13). Nasilje se pojavljuje kao politička pojava i kao predmet intervencije kaznene politike u društvu. Uz kazneno pravo, socijalnu pedagogiju, kriminologiju i sociologiju nasilja, problemski sklop nasilja i kaznene politike, zahtjeva i politologijsku analizu, a specifična politologijska perspektiva o nasilju, politici i kažnjavanju otvara mogućnost interdisciplinarne suradnje s kaznenim pravom, sociologijom, socijalnom pedagogijom i ostalim disciplinama zainteresiranim za nasilje i kažnjavanje. Razumijevanje odnosa politike i nasilja te izučavanje stvaranja kaznene politike prema nasilnim zločinima na različitim razinama političke analize - povijesnoj, nacionalnoj, komparativnoj i globalnoj - čine spoznajne ciljeve ovog kolegija.

Usporediva analiza kaznene politike ne pojavljuje se samo u studijskim programima prava i kriminologije gdje specijalizirani kolegiji seciraju različite aspekte kaznene politike, nego se na različitim razinama studija pojavljuju: usporedivi kolegiji koji nude politologijsku analizu političkog nasilja ili analizu specifičnih problema kaznene politike poput smrtne kazne; studijske kombinacije preddiplomskih programa iz kriminologije i političke znanosti; cjeloviti poslijediplomski programi analize kaznene politike, usmjereni na kompetentno stvaranje javnih politika, odnosno na specifičnu perspektivu političke teorije i povijesti ideja o političkom nasilju. Polazeći od tih komparativnih nastavnih iskustava, kolegij nastoji kombinirati političku teoriju i analizu javnih politika u uvodnom kolegiju o državi, nasilju i kaznenoj politici koji studentima prenosi osnovna znanja iz naznačene problematike koja omogućuju daljnje usavršavanje u području i specijalizaciju za pojedine probleme unutar njega.
Literatura:
  1. Petković, Krešimir; Država i zločin: politika i nasilje u Hrvatskoj 1990-2012; Disput (2013), str. 25-39, 81-174, 201-213, 273-300, 315-320, 324-331
  2. Petković, Krešimir; Kako kažnjavaju velike religije? Prilog čitanju kaznene politike svetih tekstova; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, (19) 1 (2012), str. 209-253
  3. Izbor članaka iz: Kazneni zakon Republike Hrvatske (NN 56/2015) + izbor manjeg broja članaka iz: Zakon o kaznenom postupku (NN 152/14) i Zakon o izvršavanju kazne zatvora (NN 150/2013) - objedinjeni dokument s probranim člancima dostupan je na intranetu.;
6. semestar
Izborni NOV 3-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 3-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 3-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 3-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

8. semestar
Izborni pol 4-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 4-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 11. 5. 2020. u 11:35
Krešimir Petković

Preostala nastava održat će se on-line kao i dosad. To obuhvaća nastavnikova predavanja s komentarima i studentske seminarske prezentacije s pratećim podnescima.

Ako uprava osigura potrebne uvjete i otvori zgradu fakulteta za rad u malim skupinama u skladu sa smjernicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Sveucilista_nastava_8-5.pdf), za one studente koji to žele, pisani će se kolokviji održati posljednja dva tjedna nastave: prvi kolokvij u tjednu 25. - 29. svibnja, drugi kolokvij u tjednu 1. - 5. lipnja. Preduvjet izlaska na drugi kolokvij bit će, kao i inače, uspješno polaganje prvog.

U slučaju da se steknu mogućnosti za realizaciju prethodno naznačenog scenarija, u tjednu 18. - 22. svibnja bit će otvorene prijave za kolokvij mailom. Nakon toga na intranetu će biti objavljen precizan raspored pisanja u nekoliko skupina jer će se kolokviji po svoj prilici moći održavati samo u skupinama od 9 studenata + nastavnik, a možda će se u pauzi morati obaviti dezinfekcija prostorije. Samo oni koji se prijave mailom i budu raspoređeni u skupinu za pisanje, moći će pristupiti kolokviju. Nastojat ću da termini budu u vrijeme uobičajenog održavanja nastave, ali ne prerano.

Studenti koji ne pristupe kolokviju upućeni su na polaganje ispita na ispitnim rokovima. Ako uprava ne otvori fakultet za kolokvije, svi su studenti upućeni na polaganje gradiva na ispitnim rokovima, sukladno pravilima održavanja ispita koja ćemo, vjerujem, na vrijeme dobiti da se možemo organizirati.

Svi drugi rokovi vrijede kako su navedeni u silabusu i inicijalnoj obavijesti o režimu rada u izvanrednom stanju (predaja eseja, predaja seminarskih prezentacija i pratećih pisanih podnesaka, predaja komentara za dodatne bodove za sudjelovanje u nastavi).

Ako dođe do bitnih promjena u vezi s faktorima koje ne kontroliram i ne mogu ih u ovom trenutku predvidjeti, bit ćete pravovremeno obaviješteni ovim putem. Nastojat ću da svaka promjena budu studentima u korist i olakša im situaciju koliko je u ovim okolnostima moguće.

Popis obavijesti