Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

31.03.2023

Privremeni rezultati izbora za Studentski zbor Fakulteta političkih znanosti

Privremeni rezultati izbora za Studentski zbor Fakulteta političkih znanosti

Na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 29. i 30. ožujka 2023. provedeni su izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor Fakulteta političkih znanosti.

Privremeni rezultati izbora za Studentski zbor Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu dostupni su na poveznici

Protiv privremenih rezultata izbora svaki student Sveučilišta i svaka studentska organizacija mogu podnijeti obrazloženi prigovor do isteka 8 radnih dana od dana objavljivanja privremenih rezultata izbora. Prigovor se u pisanom obliku podnosi izbornom povjerenstvu sastavnice koji ga, zajedno s cjelokupnim izbornim materijalom dostavlja povjerenstvu za prigovore. Povjerenstvo za prigovore odlučuje o prigovoru u roku 3 radna dana. Povjerenstvo za prigovore će rješenjem nepravovremeni prigovor ili prigovor podnesen od neovlaštene osobe odbaciti, a neosnovani odbiti. Ako je prigovor osnovan, Povjerenstvo za prigovore će naložiti otklanjanje nepravilnosti ili poništiti izbore i o tome obavijestiti čelnika sastavnice radi ponavljanja izbora.

Prigovori se podnose putem Urudžbenog ureda, soba 8, u periodu od 10:00 do 12:00 sati.

Popis obavijesti