Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

22.08.2022

Hrvatski politološki razgovori 2022.

Hrvatsko politološko društvo vas poziva na godišnji skup Hrvatski politološki razgovori 2022. koji će se održati od 4. do 5. studenog 2022. godine na Fakultetu političkih znanosti.

Nosiva tema ove godine glasi:"Autokracije i demokracije: rat i mir".

Više o temi, prijavi izlaganja i rokovima možete pronaći u nastavku obavijesti.

Hrvatsko politološko društvo
Vas poziva na godišnji skup
Hrvatski politološki razgovori 2022.
Fakultet političkih znanosti, 4.-5. studenog 2022.
Iblerov trg 10 (Importanne Galerija, 2. kat)

AUTOKRACIJE I DEMOKRACIJE:
RAT I MIR


Ovogodišnji skup Hrvatskoga politološkog društva, Hrvatski politološki razgovori 2022., održava se u godini kada Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu obilježava 60 godina svoga postojanja. To je posebna prilika da Hrvatski politološki razgovori, kao i ostali, popratni programi koji će se tih dana održavati na Fakultetu, budu događaji koji će okupiti kolegice i kolege s Fakulteta, ne samo politologinje, već i komunikologe i medijske stručnjake i, kao što je to bila praksa i do sada, znanstvenike i znanstvenice s drugih institucija iz zemlje i inozemstva, i iz različitih znanstvenih disciplina.

Središnja tema ovogodišnjih Razgovora inspirirana je onim što se posljednjih mjeseci događa u svijetu, ali i u nacionalnim kontekstima pojedinih država, a prouzročeno je vojnom agresijom Rusije na Ukrajinu. Događanja su to vjerojatno bez presedana u novijoj međunarodnoj politici, koja su otvorila čitav niz pitanja: o svjetskome miru; o odnosu vojne sile, nacionalnoga suvereniteta i garancija međunarodnog prava; o vojnim kapacitetima država i mogućnosti izbijanja novoga svjetskog rata; o postojećem međunarodnom poretku i pokušajima da se on promijeni; o geopolitičkim, vojnim, pravnim i ekonomskim posljedicama takvih promjena. Nadalje, interpretacije tog vojnog sukoba idu od ruskog pokušaja da obnovi Sovjetski Savez do otvorenog sukoba Rusije i NATO-a, Istoka i Zapada i, u konačnici, sukoba autokratskog i demokratskog svijeta. Bivši britanski premijer Tony Blair sažeo je to u rečenici: „Približavamo se kraju zapadne političke i ekonomske dominacije“.

Široko zamišljena tema Autokracije i demokracije: rat i mir upravo nastoji pružiti mogućnosti za izlaganja koja bi pokušala barem dijelom odgovoriti na pitanja koja povezuju međunarodni i unutarnjopolitički aspekt: je li međunarodna dominacija Zapada nužni uvjet razvoja demokratskih država?; mogu li autokracije uopće sudjelovati u poretku nenasilnog rješavanja međunarodnih sukoba?; mogu li to demokracije?; je li izazivanje međunarodnog sukoba normalni razvojni put autokratskog režima?; što se dogodilo sa zapadnim projektima „širenja demokracije“?; stvara li atmosfera rata autokratske tendencije i u samim demokracijama? Ova i sva ostala pitanja mogu se zahvatiti iz različitih aspekata i disciplinarnih podpodručja:
Hrvatski politološki razgovori 2022.: Autokracije i demokracije: rat i mir međunarodnih odnosa, komparativne politike, geostrateških i vojnih studija, povijesti, političke teorije, medijskih i komunikoloških studija, psihologije, sociologije, prava, ekonomije.

Središnja tema skupa prilika je i za puno specijaliziranija izlaganja. Bit će nam drago ugostiti kolegice i kolege s izlaganjima na pojedine teme koje se mogu podvesti pod okvirne naslove:

- rat u Ukrajini; uzroci i posljedice; geopolitički, vojni i humanitarni aspekt sukoba
- moguća nova žarišta: Balkan i postjugoslavenski prostor; jesu li državna, politička i institucionalna rješenja kojima su okončani ratovi devedesetih jamac mira ili povod za nove sukobe?
- komunikacijski aspekt rusko-ukrajinskog rata: rat, mediji i međunarodna politika; medijske slike sukoba i pojedinih lidera; kako se danas politički komunicira?
- priroda suvremenih autokracija; komparativne analize i studije slučaja; je li izvanjsko poticanje demokratizacije („izvoz demokracije“) uopće moguće?
- suvremene autokratske tendencije u demokratskim državama; Istočna Europa; kako populisti gledaju na međunarodni poredak?
- javnopolitički aspekt međunarodne krize; resursi, planiranje i upravljanje u novonastalim uvjetima; kako promjene javnopolitičkih prioriteta demokratskih država utječu na postojeće ideološko-političke linije natjecanja?

Pozivamo sve članove i članice HPD-a, znanstvenice i znanstvenike iz Hrvatske i inozemstva, te sve zainteresirane, da pošalju prijedloge svojih pojedinačnih konferencijskih izlaganja ili cjelokupnih panela (3-4 izlaganja).

Prijedlog izlaganja mora sadržavati naslov, kratki sažetak (200-300 riječi), ključne riječi (4-5) i podatke o autoru. Prijedloge je, u Word dokumentu, potrebno prijaviti putem e-mail adrese hpd@politologija.hr, s naslovom „Prijedlog izlaganja HPR2022“.

O svim drugim programima koji će se povodom 60. godišnjice Fakulteta političkih znanosti održavati tih dana bit ćete na vrijeme obaviješteni.

 

VAŽNE INFORMACIJE

Mjesto održavanja: Fakultet političkih znanosti, Iblerov trg 10 (Importanne galerija, 2. kat), ZagrebDatum održavanja: 4.-5. studenog 2022.
Rok za slanje sažetaka: 30. rujna 2022.
Obavijest o prihvaćanju panela/sažetka: 1. listopada 2022.
Kontakt: hpd@politologija.hr
Hrvatski politološki razgovori 2022.:  Autokracije i demokracije: rat i mir

Pozivamo nove i stare članice i članove Hrvatskoga politološkog društva da ispune svoju obavezu i podupru rad Društva uplatom godišnje članarine u iznosu od 100 kuna.
Primatelj: Hrvatsko politološko društvo, Lepušićeva 6, 10000 Zagreb
OIB: 42204061330
MB: 3263657
IBAN: HR0823600001101230168
Banka: Zagrebačka banka
Iznos: 100,00 HRK

Popis obavijesti