Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

15.06.2022

Upisi u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih studija na Fakultetu političkih znanosti

Informacije o upisima u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih studija Novinarstvo i Politologija na Fakultetu političkih znanosti.

Obavijest studentima o upisu u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Novinarstvo i preddiplomskog sveučilišnog studija Politologija u ak. god. 2022./2023.

 

Studenti će se u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Novinarstvo upisivati 19. i 20. srpnja 2022. godine od 9:00 do 18:00 sati u Studentskoj referadi Fakulteta, Importane Gallerija, II. Kat, Trg Drage Iblera 10.
Studenti će se u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Politologija upisivati 21. i 22. srpnja 2022. godine od 9:00 do 18:00 sati u Studentskoj referadi Fakulteta, Importane Gallerija, II. Kat, Trg Drage Iblera 10.

 

UPUTE ZA UPIS NA STUDIJ POLITOLOGIJE I NOVINARSTVA

 

Studenti se upisuju osobno, a samo zbog opravdanog razloga upis može umjesto studenta obaviti druga osoba uz punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika!

Prije samog dolaska na upise, potrebno je platiti naknadu troškova upisnog paketa u iznosu od 300,00 kuna.

Podaci za uplatu glase:

  • Fakulteta političkih znanosti
  • Lepušićeva 6
  • 10 000 Zagreb
  • IBAN HR1423600001101217644 (kod Zagrebačke banke)
  • model: HR00
  • poziv na broj: 34 – obavezno upisati OIB kandidata,
  •  šifra namjene: STDY
  • opis plaćanja: upisni paket

Upisni komplet (uz predočenje dokaza o uplati u iznosu od 300,00 kn) studenti preuzimaju na porti Fakulteta.
Točan redoslijed upisa (na temelju rednog broja na rang listi za upis) nalazi se na poveznici i oglasnoj ploči Fakulteta. 
Pridržavanje redoslijeda upisa je važno jer studentu daje prednost pri odabiru izbornih kolegija.

STUDENTI KOJI SE NE UPIŠU U PREDVIĐENOM TERMINU GUBE PRAVO UPISA!

Za vrijeme upisa sve dodatne informacije mogu se dobiti u dvorani H, II kat.

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

1. Potvrdu o prebivalištu (policijska uprava ili e – građanin) samo za kandidate koji imaju prebivalište izvan Zagreba
2. Dvije fotografije dimenzija 4x6 cm
3. Upisni komplet (preuzima se na porti Fakulteta) i sadrži:

a) Popunjeni matični list s nalijepljenom fotografijom formata 4x6 cm 
b) Popunjen obrazac za skeniranje SmartX-ice s nalijepljenom fotografijom formata 4x6 cm koja je identična fotografiji na matičnom listu (potpis na obrascu potpisati u studentskoj referadi određenim markerom);
c) Potpisani ugovor o studiranju (3 primjerka);
d) Popunjeni obrazac „Popis kolegija“ s odabranim izbornim i temeljnim kolegijima;
e) Potpisana „Privola“.

4. Potvrdu o uplati troškova upisnog kompleta

5. Uplatnica na 7.200,00 ili 3.600,00 kn ukoliko student plaća školarinu u dvije rate  (za studente koji su jednu godinu studirali u redovitom statusu na teret MZO-a). Školarina se uplaćuje na žiro račun Fakulteta političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, IBAN HR1423600001101217644 kod Zagrebačke banke,  model: HR00, poziv na broj: 01 – obavezno upisati OIB kandidata, šifra namjene: STDY, opis plaćanja: školarina.

Studenti pri upisu mogu u Studentskoj referadi ovjeriti prethodno popunjene potvrde koje su im potrebne za dokazivanje studentskog statusa npr. za zdravstveno osiguranje, obiteljske mirovine, dopunsko zdravstveno osiguranje i dr.

Obavijesti o preuzimanju SmartX-ica, početku nastave i druge obavijesti biti će objavljene na web stranici Fakulteta u drugoj polovini rujna 2022. godine.

Napomena:
Studenti koji u akademskoj godini 2022./2023. upisuju I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija politologije ili novinarstva, a već studiraju ili su studirali preddiplomski sveučilišni studij na nekom drugom visokom učilištu, trebaju prilikom upisa na Fakultet političkih znanosti donijeti potvrdu o studiranju s visokog učilišta na kojem su studirali ili ispisnicu. Na potvrdi/ispisnici  treba biti naznačeno u kojem statusu je student studirao ili studira  (redovito na teret Ministarstva znanosti, obrazovanja Republike Hrvatske, redovito uz plaćanje ili izvanredno), te koliko je godina studirao na navedenom učilištu.

Ukoliko je student već imao upisanu najmanje jednu godinu na teret MZO-a prilikom upisa plaća maksimalnu participaciju troškova studija u iznosu od 7.200,00 kn ili u dva jednaka obroka (prvi dio pri upisu, a drugi dio najkasnije do 15. siječnja 2023. godine).

U slučaju paralelnog studiranja (iznimno uspješni studenti = minimalno vrijeme studiranja, maksimalan broj ECTS-a i prosjek iznad 4,5), prilaže se zamolba za paralelno studiranje, potvrda o izvrsnosti/iznimnoj uspješnosti i prijepis ocjena s matičnog fakulteta.

Popis obavijesti