Jezik | Language: HRV ENG
Međunarodna suradnja

Ciljevi koje Fakultet želi postići međunarodnom suradnjom

 

1. Unaprjeđenje kvalitete znanstvenog rada u međunarodnom kompetitivnom okruženju;
2. Povećanje vidljivosti Fakulteta kao visoko-kvalitetne znanstvene institucije koja doprinosi koncepciji sveučilišta temeljenog na istraživanju, što je osnova za podizanje kvalitete nastave;

3. Povećanje individualnih istraživačkih kapaciteta znanstveno-nastavnog osoblja i studenata;
4. Unapređenje institucionalne suradnje s međunarodnim sveučilištima i ostalim institucijama s ciljem prevladavanja neformalne i fragmentirane suradnje zasnovane na pojedinačnim kontaktima;
5. Razvoj institucionalnih kapaciteta za uključivanje, upravljanje i provedbu europskih projekata unutar okvira Obzor 2020 i za podršku realizaciji ostalih oblika međunarodne suradnje.

 

Postojeći oblici suradnje

 

a) europski projekti: u okviru Sedmog okvirnog programa Fakultet provodi projekt BEUcitizen: All Rights Reserved? Barriers towards EUropean Citizenship te projekt SPECTRESS: Social PracticE Cultural Trauma and REestablishing Solid Sovergnities, pri čemu je potonji usmjeren prije svega na razmjenu nastavnog osoblja. Fakultet je također aktivan u nekoliko projekata u sklopu znanstveno-istraživačke mreže Europske unije COST, kao i u drugim projektima koje financiraju Europska unija, Vijeće Europe i druge europske institucije;

b) bilateralni ugovori: osim ugovora na razini Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet ima posebno potpisane ugovore s fakultetima političkih znanosti u Beogradu i Ljubljani;

c) individualna suradnja u istraživanjima: istraživači Fakulteta su u zadnjih 5 godina sudjelovali u 40 međunarodnih istraživanja;

d) duže i kraće boravke i međunarodne stipendije za nastavnike i studente: nastavnici Fakulteta koriste različite stipendijske programe za istraživački rad i boravke u inozemstvu (International Višegrad Fund, DAAD, Stipendija Republike Francuske, Vijeće Europe, Marrie Cure Felowship, Danish Government Scholarship, Fulbright i drugi). Studenti se primarno koriste programima Europske unije (ERASMUS), Instituta otvoreno društvo te Srednjoeuropskog programa razmjene – CEEPUS;

e) organiziranje međunarodnih konferencija: u okviru istraživačkih projekata i djelovanja centara, Fakultet učestalo organizira konferencije međunarodnog karaktera.