Jezik | Language: HRV ENG
Objavljeno: 22. 5. 2014. u 12:00
Administrator
Biblioteka Politička misao u suradnji s Centrom za europske studije Fakulteta političkih znanosti, Francuskim institutom u Hrvatskoj, Nacionalnim centrom za knjigu iz Pariza, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Hrvatskom udrugom za europske studije, objavila je novi naslov:

Biblioteka Politička misao u suradnji s Centrom za europske studije Fakulteta političkih znanosti, Francuskim institutom u Hrvatskoj, Nacionalnim centrom za knjigu iz Pariza, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Hrvatskom udrugom za europske studije, objavila je novi naslov: Jean PICQ, Povijest države u Europi - Vlast, pravda i pravo od srednjega vijeka do naših dana, prijevod sveučilišnog udžbenika objavljenog na Sciences Po (Pariz). 

 

Riječ je udžbeniku namijenjenom prije svega preddiplomskim studentima kolegija Država i ustav, ali i drugim studentima politologije, prava, teologije i drugih disciplina. Na 600 stranica s brojnim kartama i prilozima, ovaj sveučilišni udžbenik obuhvaća 23 poglavlja, podijeljenih u 6 dijelova: 

1. Na izvorima Europe, prava i država (Na izvorima Europe i države. Jeruzalem, Atena i Rim; Suverenost i teološko-političko pitanje. Od Konstantina do Karla Velikog), 

2. Nastanak država. Europa u doba zapadnoga srednjovjekovnog kršćanstva, 1000.-1500. (Crkva i kontrola nasilja. Papinstvo kao prototip države; Pravda i pravo. Prvi temelji države u Engleskoj u vrijeme Plantageneta; Država Kapetovića. Pravda i temeljni zakoni Francuskoga kraljevstva; Španjolska kraljevstva i Poljska. Upravljanje različitošću; Od Marsilija Padovanskog do Machiavellija. Osporavanja unutar Crkve, afirmacija država i stvaranje nove političke misli),

3. Afirmacija država. Europa vjerskih ratova, 1517.-1648. (Sveto Rimsko Carstvo Njemačkoga Naroda. Reformacija i njezine posljedice; Država pravde u Francuskoj uzdrmana vjerskim ratovima; Inkvizicija, čistoća krvi i prava naroda. Španjolska u zlatno doba; Poljska od tolerancije prema netoleranciji; Afirmacija ustavne države u Engleskoj. Od Peticije o pravima do parlamentarnog ustroja),

4. Državni razlozi. Europska ravnoteža, 1848.-1815. (Prosvjetiteljstvo, državni razlozi i europska ravnoteža; Nizozemsko zlatno doba. Ujedinjene nizozemske provincije; Francuska u doba Burbonaca. Država financija i reda; Prosvijećeni apsolutizam Habsburške monarhije u 18. st.; Revolucije za ljudska prava u Francuskoj i SAD-u), 

5. Konfrontacija država. Europa nacionalizama i totalitarizama, 1815.-1945. (Romantizam, nacionalna država i nacionalnosti. Njemačka i dvojna Austro-Ugarska Monarhija; Liberalna država; Totalitarne države), 

6. Pacifikacija država. Europa od 1950. do naših dana (Obnova ljudskih prava i povratak pravne države u Europu; Države, njihova suverenost i njihovo pravu u europskoj izgradnji; Obnavljanje oblika države). 

 

Hrvatskim će čitateljima ova knjiga ponuditi obilje važnih uvida za razumijevanje političke povijesti Europe, a posebno za razumijevanje povijesti temeljne političke institucije – države.  Za sve europske nacije, pa tako i za hrvatsku – čiji je identitet oblikovan u okrilju zapadnoga kršćanstva i koja se stoljećima nalazila na politički i vojno zahtjevnom području, naciju koja je oblikovala svoju državnost i, konačno, nacionalnu državu (ako prihvatimo da nacija može postojati prije države putem zajedničke povijesti, kulture i etničke povezanosti, kako pojašnjava Ivan Prpić u kritici Plessnerova pojma nacije) u srednjoeuropskom i euromediteranskom kulturnom, gospodarskom, pravnom i političkom okruženju, graničeći i istovremeno dijelom nastanjujući Osmansko carstvo (područja koja se posljednjih desetak godina u pojedinim medijskim i političkim krugovima ponekad nazivaju "zapadnim Balkanom"), formiranje temeljnih političkih institucija nezaobilazno je povezano s ukupnim europskim razvojem. U tome razvoju, kako briljantno pokazuje Jean Picq, važnu ulogu imaju korijeni Europe ‒ Jeruzalem, Atena i Rim, potom srednjovjekovno kršćanstvo, papinstvo, talijanska renesansa, reformacija, prosvjetiteljstvo, revolucije i stvaranje političkih ideologija XIX. i XX. stoljeća, a napose novi politički projekt Europske unije – koja je novis generis među političkim porecima kakve smo prije njezina nastanka poznavali (Wolfgang Wessels).

Povratak ad fontes Europe, njezinih političkih i pravnih institucija, nije anakroni pokušaj oživljavanja kakve zaboravljene i daleke povijesti, povijesti koja je „samo njihova“ i koja više ne sudjeluje u europskom političkom životu ili u suvremenim političko-ekonomskim gibanjima našega kontinenta. Sasvim suprotno, razumijevajući povijesnu logiku nastanka političkih i pravnih institucija, postajemo sposobni jasno razlučivati političke i ekonomske procese koji svakodnevno oblikuju živote stotina milijuna građana Europske unije i onoga što čini temelj povezanosti europskih nacija u osjećaju „biti Europljaninom“. 

Popis obavijesti
Obavijesti
Objavljeno: 30. 6. 2020. u 12:39
Toni Kliškić

Studenti će se u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Novinarstvo upisivati 21. i 22. srpnja 2020. godine od 9:00 do 18:00 sati u Studentskoj referadi Fakulteta, Lepušićeva 6, Zagreb, prizemlje, lijevo.

Studenti će se u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Politologija upisivati 23. i 24. srpnja 2020. godine od 9:00 do 18:00 sati u Studentskoj referadi Fakulteta, Lepušićeva 6, Zagreb, prizemlje, lijevo.

Detaljne informacije o upisu u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Novinarstvo i preddiplomskog sveučilištnog studija Politologija u akademskoj godini 2020./2021. možete pronaći na poveznici.

Točan redosljed upisa na temelju rednog broja na rang listi za upis možete pronaći na poveznici. Pridržavanje redoslijeda upisa je važno jer studentu daje prednost pri odabiru izbornih kolegija. Studenti koji se ne upišu u predviđenom terminu gube pravo upisa!

Objavljeno: 2. 7. 2020. u 08:50
Toni Kliškić

Obavještavamo korisnike da će knjižnica Fakulteta biti otvorena za rad svaki dan od 10 do 14 sati.

Čitaonica će biti otvorena od 8 do 20 sati.

Zbog korištenja godišnjeg odmora knjižnica i čitaonica bit će zatvorene u periodu od 27. srpnja 2020. do 14. kolovoza 2020.

Objavljeno: 1. 7. 2020. u 08:03
Uređeno: 1. 7. 2020. u 08:03
Toni Kliškić

Sveučilište u Zagrebu je objavilo preliminarne Rezultate 1. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2020./2021. Čestitamo svim odabranim studentima! Rezultatima možete pristupiti na poveznici.

Objavljeno: 29. 6. 2020. u 11:31
Uređeno: 29. 6. 2020. u 11:31
Toni Kliškić

Obavještavamo Vas da Studentska referada zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora neće raditi u vremenskom periodu od 21. srpnja 2020. do 24. kolovoza 2020. godine.
Od 21. srpnja do 24. srpnja 2020. godine studentska referada raditi će samo za upise u novu generaciju 1. godine  preddiplomskog sveučilišnog studija Novinarstvo i Politologija.
Studentska referada u te dane raditi će samo hitne predmete. Molimo studente, odnosno korisnike usluga studentske referade da na vrijeme zatraže potrebne potvrde, prijepise ocjena i slično.
 

Objavljeno: 8. 6. 2020. u 15:51
Toni Kliškić

Sveučilište u Zagrebu odlučilo je produljiti rok studentima za prijavu radova za Rektorovu nagradu na mrežnim stranicama Sveučilišta do ponedjeljka 31. kolovoza 2020. do 16:00 sati.

Odluku o produljenju roka prijave radova za Rektorovu nagradu možete pronaći na poveznici.

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o produljenu roka prijaveradova za Rektorovu nagradu možete pronaći na poveznici.

Dodatne informacije o natječaju dostupne su na poveznici.

Objavljeno: 25. 10. 2018. u 15:30
Uređeno: 11. 12. 2018. u 08:41
Ana Kuharić

 

Upozorenje - pada žbuka (fasada)!Upozoravamo da je dana 3. svibnja 2018. godine u 15,00 sati sa zgrade Fakulteta u Lepušićevoj ulici 6 na pločnik pao dio žbuke odnosno fasade, te da postoji realna opasnost da se isto ponovi u narednom periodu. S ciljem izbjegavanja potencijalne opasnosti za živote studenata, zaposlenika te ostalih građana, Fakultet je pokrenuo postupak sanacije zgrade, no do postavljanja sigurnosnog tunela za prolaz pješaka, potrebno je izbjegavati kretanje i zadržavanje na označenim mjestima.