Jezik | Language: HRV ENG
Vijesti
Objavljeno: 29. 6. 2020. u 13:18
Uređeno: 1. 7. 2020. u 07:40
Toni Kliškić

S obzirom na nepovoljnu epidemiološku situaciju Uprava Fakulteta političkih znanosti:

 1. Preporučuje svim nastavnicima Fakulteta da maksimalno reduciraju već planirane konzultacije i susrete sa studentima u prostorijama Fakulteta i da ih održavaju na daljinu.
 2. Preporučuje da se svi ispiti srpanjskog roka održavaju na daljinu, to posebice vrijedi za studente kojima zbog povišene tjelesne temperature ne bude dozvoljen ulazak u zgradu.
 3. Skreće se pažnja svim nastavnicima koji koriste zgradu u Fabkovićevoj da se prethodno moraju javiti na portu u Lepušićevoj radi mjerenja tjelesne temperature kao i da studente koji dolaze u Fabkovićevu upute na isto.
 4. Preporučuje se da se obrane diplomskih radova i svih drugih radova – specijalističkih i doktorskih, u lipanjskom i srpanjskom roku, održavaju na daljinu.
 5. Svim studentima kojima je potrebno upisati ocjenu u indeks (Natječaj za studentski dom/stipendija/itd.)  mogu se obratiti prodekanici za nastavu i studente, koja će, u dogovoru s predmetnim nastavnikom i potvrdom o upisanoj ocjeni u ISVU sustav, upisati ocjenu.

Krizni stožer Sveučilišta u Zagrebu naglašava važnost primjenjivanja preporuke obaveznog nošenja maski u zatvorenim prostorima za sve nastavnike, studente i zaposlenike Sveučilišta.

Objavljeno: 11. 12. 2018. u 14:50
Ana Kuharić
Stručno osposobljavanje za rad bez...

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je oglas za stručno osposovljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu - RADNO MJESTO II. VRSTE - VIŠI/ STRUČNI/A REFERENT/ICA ZA PLAN I ANALIZU U RAČUNOVODSTVU

Više informacija dostupno je u nastavku obavijesti

Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska

Uvjeti za rad na ovom radnom mjestu su:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije u trajanju od najmanje tri godine
 • poznavanje rada na računalu i
 • psihofizičke sposobnosti za rad sa strankama.

Opis poslova:

 • priprema podatka za financijsko planiranje, analiza podataka i priprema financijskog plana,
 • priprema podataka za analizu i izradu financijskih izvješća u okviru ovog radnog mjesta,
 • vodi analitičku evidenciju školarina studenata preddiplomskog, diplomskog, stručnog i integriranog studija,
 • vodi analitičku evidenciju školarina studenata poslijediplomskih studija,
 • vodi analitiku potraživanja od kupaca,
 • vodi analitiku obveza prema dobavljačima,
 • obavlja poslove usklađenja svih dugovanja prema dobavljačima i potraživanja prema kupcima,
 • izdaje potvrde o uplatama studenata,
 • obavlja poslove u skladu s pozitivnim zakonskim odredbama, etično i moralno u skladu s Kodeksom te
 • obavlja i druge poslove za potrebe Fakulteta po nalogu voditelja službe.

Uz prijavu za natječaj treba priložiti: presliku diplome o završenom studiju i presliku osobne iskaznice.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se preporučenom poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, (natječaj: viši stručni referent za plan i analizu/stručno osposobljavanje), Lepušićeva 6, 10000 Zagreb.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati biti će obaviješteni na isti način i u istom roku.
Uvjet je da nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala.

Popis obavijesti