Jezik | Language: HRV ENG
Objavljeno: 15. 9. 2011. u 12:00
Administrator
U petak, 23.3., započela je nastava na drugoj generaciji Poslijediplomskog specijalističkog studija Vanjska politika i diplomacija. U okviru uvodnog predavanja studentima su se obratili dekan prof.dr.sc. Nenad Zakošek i voditeljica studija prof.dr.sc. Lidija Čehulić Vukadinović.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, Zagreb
Postovani Polaznici PDS Vanjska politika i diplomacija,

Obavještavamo Vas da će nastava u drugom semestru PDS Vanjska politika i diplomacija početi 14. listopada 2011. godine (petak) u 18,00 sati na Fakultetu političkih znanosti, Lepušićeva 6.
Nastava će se održavati svaki vikend počevši od 14. 10. 2011. (osim državnih praznika) i to petak 18,00-21,00 i subota 09,00 – 16,00 sati. (Isto kao i prvi semestar)

Raspored predavanja po predmetima dostavit ćemo naknadno.

Upis u drugi semestar održavat će se od 17.-21. listopada 2011. (ponedjeljak-petak) u referadi Fakulteta političkih znanosti, Lepušićeva 6. , od 10,00-13,00 sati.

Za upis je potrebito:
  •  Ispunjavati znanstvene uvjete Pravilnika o PSD VPiD -priložiti Indeks
    ( za upis u drugi semestar studija polaznici moraju prikupiti najmanje 14 ECTS bodova. Naime moraju položiti ispite iz najmanje jednog obveznog kolegija i iz dva izborna kolegija; ili položiti ispit iz jednog obveznog kolegija, jednog izbornog kolegija i napisati seminarski rad)
  • Ispuniti sve financijske obveze prvog semestra ( uplata 10,000 kuna)
  •  Donijeti dokaz o uplati na iznos od 10,000 kuna (desettisućkuna) -Fakultet političkih znanosti , Lepušićeva 6, Zagreb, broj žiro računa 2360000-1101217644 model OO, poziv na broj 21-u nastavku upisati matični broj iz indeksa bez slova!, ne zaboraviti na uplatnicu upisati ime uplatitelja-studenta, svrha je školarina za drugi semestar PDS VPiD
  •  Popunjeni Prijavni list (dobit ćete ga na porti Fakulteta)

Predmeti drugog semestra:

Obvezni kolegiji
- Transatlantski odnosi –prof.dr. L.Č. Vukadinović 30 sati
- Politika globalnih ekonomskih odnosa- prof.dr. L. Brkić 30 sati

Izborni kolegiji
- Vanjska politika SAD u doba hladnog rata- doc.dr. K. Jurišić 20 sati
- Odnosve diplomatskog i konzularnog prava- prof.dr. M. Seršić, Prof.dr. D. Lapaš, 20 sati
- Moderne politike ideologije- prof.dr. R. Knežević, 20 sati

Radujemo se ponovnim susretima,

Voditeljica studija
Prof.dr. sc. Lidija Čehulić Vukadinović


Popis obavijesti
Obavijesti
Objavljeno: 30. 6. 2020. u 12:39
Toni Kliškić

Studenti će se u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Novinarstvo upisivati 21. i 22. srpnja 2020. godine od 9:00 do 18:00 sati u Studentskoj referadi Fakulteta, Lepušićeva 6, Zagreb, prizemlje, lijevo.

Studenti će se u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Politologija upisivati 23. i 24. srpnja 2020. godine od 9:00 do 18:00 sati u Studentskoj referadi Fakulteta, Lepušićeva 6, Zagreb, prizemlje, lijevo.

Detaljne informacije o upisu u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Novinarstvo i preddiplomskog sveučilištnog studija Politologija u akademskoj godini 2020./2021. možete pronaći na poveznici.

Točan redosljed upisa na temelju rednog broja na rang listi za upis možete pronaći na poveznici. Pridržavanje redoslijeda upisa je važno jer studentu daje prednost pri odabiru izbornih kolegija. Studenti koji se ne upišu u predviđenom terminu gube pravo upisa!

Objavljeno: 2. 7. 2020. u 08:50
Toni Kliškić

Obavještavamo korisnike da će knjižnica Fakulteta biti otvorena za rad svaki dan od 10 do 14 sati.

Čitaonica će biti otvorena od 8 do 20 sati.

Zbog korištenja godišnjeg odmora knjižnica i čitaonica bit će zatvorene u periodu od 27. srpnja 2020. do 14. kolovoza 2020.

Objavljeno: 1. 7. 2020. u 08:03
Uređeno: 1. 7. 2020. u 08:03
Toni Kliškić

Sveučilište u Zagrebu je objavilo preliminarne Rezultate 1. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2020./2021. Čestitamo svim odabranim studentima! Rezultatima možete pristupiti na poveznici.

Objavljeno: 29. 6. 2020. u 11:31
Uređeno: 29. 6. 2020. u 11:31
Toni Kliškić

Obavještavamo Vas da Studentska referada zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora neće raditi u vremenskom periodu od 21. srpnja 2020. do 24. kolovoza 2020. godine.
Od 21. srpnja do 24. srpnja 2020. godine studentska referada raditi će samo za upise u novu generaciju 1. godine  preddiplomskog sveučilišnog studija Novinarstvo i Politologija.
Studentska referada u te dane raditi će samo hitne predmete. Molimo studente, odnosno korisnike usluga studentske referade da na vrijeme zatraže potrebne potvrde, prijepise ocjena i slično.
 

Objavljeno: 8. 6. 2020. u 15:51
Toni Kliškić

Sveučilište u Zagrebu odlučilo je produljiti rok studentima za prijavu radova za Rektorovu nagradu na mrežnim stranicama Sveučilišta do ponedjeljka 31. kolovoza 2020. do 16:00 sati.

Odluku o produljenju roka prijave radova za Rektorovu nagradu možete pronaći na poveznici.

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o produljenu roka prijaveradova za Rektorovu nagradu možete pronaći na poveznici.

Dodatne informacije o natječaju dostupne su na poveznici.

Objavljeno: 25. 10. 2018. u 15:30
Uređeno: 11. 12. 2018. u 08:41
Ana Kuharić

 

Upozorenje - pada žbuka (fasada)!Upozoravamo da je dana 3. svibnja 2018. godine u 15,00 sati sa zgrade Fakulteta u Lepušićevoj ulici 6 na pločnik pao dio žbuke odnosno fasade, te da postoji realna opasnost da se isto ponovi u narednom periodu. S ciljem izbjegavanja potencijalne opasnosti za živote studenata, zaposlenika te ostalih građana, Fakultet je pokrenuo postupak sanacije zgrade, no do postavljanja sigurnosnog tunela za prolaz pješaka, potrebno je izbjegavati kretanje i zadržavanje na označenim mjestima.