Jezik | Language: HRV ENG
Vijesti
Objavljeno: 29. 6. 2020. u 13:18
Uređeno: 1. 7. 2020. u 07:40
Toni Kliškić

S obzirom na nepovoljnu epidemiološku situaciju Uprava Fakulteta političkih znanosti:

  1. Preporučuje svim nastavnicima Fakulteta da maksimalno reduciraju već planirane konzultacije i susrete sa studentima u prostorijama Fakulteta i da ih održavaju na daljinu.
  2. Preporučuje da se svi ispiti srpanjskog roka održavaju na daljinu, to posebice vrijedi za studente kojima zbog povišene tjelesne temperature ne bude dozvoljen ulazak u zgradu.
  3. Skreće se pažnja svim nastavnicima koji koriste zgradu u Fabkovićevoj da se prethodno moraju javiti na portu u Lepušićevoj radi mjerenja tjelesne temperature kao i da studente koji dolaze u Fabkovićevu upute na isto.
  4. Preporučuje se da se obrane diplomskih radova i svih drugih radova – specijalističkih i doktorskih, u lipanjskom i srpanjskom roku, održavaju na daljinu.
  5. Svim studentima kojima je potrebno upisati ocjenu u indeks (Natječaj za studentski dom/stipendija/itd.)  mogu se obratiti prodekanici za nastavu i studente, koja će, u dogovoru s predmetnim nastavnikom i potvrdom o upisanoj ocjeni u ISVU sustav, upisati ocjenu.

Krizni stožer Sveučilišta u Zagrebu naglašava važnost primjenjivanja preporuke obaveznog nošenja maski u zatvorenim prostorima za sve nastavnike, studente i zaposlenike Sveučilišta.

Objavljeno: 31. 10. 2018. u 10:18
Ana Kuharić

Grad Zagreb i ove godine dodjeljuje stipendije za izvrsnost. Pravo na stipendiju ostvaruju svi studenti koji su u protekloj akademskoj godini ostvarili barem 54 ECTS boda. Uz to od studenata se očekuje prosjek iznad 4.00, te da u Zagrebu imaju prebivalište već barem godinu dana. Stipendija iznosi 55% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I.-VIII. mjesec 2018. Rok za prijavu je 2. studeni, a tekst natječaja pročitajte u nastavku.

Na temelju članaka 4. i 11. Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za izvrsnost (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/18), gradonačelnik Grada Zagreba raspisuje

N A T J E Č A J

ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA IZVRSNOST

STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019.

1. Za akademsku godinu 2018./2019. dodijelit će se najviše 95 Stipendija Grada Zagreba za izvrsnost (u nastavku teksta: Stipendija) studentima znanstveno-istraživačkih i najviše 5 Stipendija studentima umjetničkih sveučilišnih studija u Gradu Zagrebu.

2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije imaju studenti sveučilišnih studija koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

  • da su, osim iz opravdanih razloga, prosječno godišnje ostvarili najmanje 54 ECTS boda;
  • da su redovni studenti treće ili četvrte godine preddiplomskog studija, prve ili druge godine diplomskog studija, odnosno treće ili više godine integriranog studija u Gradu Zagrebu i da su završili prethodne godine studija u Gradu Zagrebu s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 4,00 bez zaostajanja u studiju (osim iz opravdanih razloga što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom liječnika specijalista);
  • da nisu studenti razlikovne godine studija ni apsolventi;
  • da imaju neprekidno prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
  • da su državljani Republike Hrvatske.

3. Stipendija se dodjeljuje za 12 mjeseci, odnosno pet mjeseci ako u tom roku prema nastavnom planu fakulteta za koji je Stipendija odobrena, završava nastavni plan korisnika Stipendije, računajući od 1. listopada 2018.

Iznos Stipendije utvrđuje se u visini 55% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I.-VIII. mjesec 2018.

4. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su uspjeh u studiju te znanstveni i stručni radovi u struci tijekom studija za koji student podnosi molbu.

5. Natječaj traje 15 dana od dana objave na web stranici Grada Zagreba.

Molbe za dodjelu Stipendije dostavljaju se poštom preporučeno u roku 15 dana od objave natječaja na web stranici Grada Zagreba na adresu: Ured za demografiju, Vodnikova 14, 10000 Zagreb, s naznakom “za Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za izvrsnost studentima” ili se predaju na istoj adresi u sobi broj 202, II. kat, odnosno u pisarnici, prizemlje.

Molbe se mogu dostaviti na obrascu koji se nalazi u prilogu ovog Natječaja, a može se dobiti i u Uredu za demografiju, Vodnikova 14, Zagreb, II. kat, soba broj 202.

Uz molbu za dodjelu Stipendije potrebno je priložiti:

1) domovnicu (preslika)

2) uvjerenje o prebivalištu (ne starije od dana objave Natječaja), u izvorniku

3) potvrdu o upisu na studij akademske godine 2018./2019. s podacima kada je upisana prva godina studija, ukupno ostvarenim ECTS bodovima i ostvarenim ECTS bodovima u zadnjoj godini studija te prijepisom ocjena, u izvorniku

4) dokaz o objavljenim radovima, sudjelovanjima u znanstvenim ili stručnim projektima u izvorniku (potvrda profesora), sudjelovanjima i osvojenim nagradama na značajnim natjecanjima te o vrijednim priznanjima – preslika (dekanova nagrada, rektorova nagrada i sl)

5) potvrdu o upisu na drugi studij različite struke i prijepis ocjena ukoliko je redovan student još jednog studija, u izvorniku

6) životopis.

6. Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije bit će objavljen na oglasnim pločama područnih ureda Gradske uprave i web stranici Grada Zagreba u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.

7. Korisnik Stipendije ne može istodobno biti korisnik neke druge stalne novčane stipendije.

8. Nakon završetka školovanja stipendist je obvezan zaposliti se i raditi na području Grada Zagreba odnosno, uz suglasnost davatelja Stipendije na području Republike Hrvatske, najmanje onoliko vremena koliko je primao Stipendiju.

Stipendist je dužan vratiti primljeni iznos stipendije ako bez opravdanog razloga ne prihvati ponuđeno zaposlenje, jednostrano raskine radni odnos prije isteka roka u kojem je dužan raditi ili u roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja i o zaposlenju.

Popis obavijesti