Jezik | Language: HRV ENG


Vijesti
Objavljeno: 17. 5. 2021. u 15:00
Uređeno: 17. 5. 2021. u 15:02
Đana Luša

Osnivanje novog sveučilišnog odjela iz područja društvenih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu, bilo u polju politologije ili interdisciplinarnom polju, predstavlja uvođenje u organizacijsku strukturu Sveučilišta u Zagrebu nove sastavnice bez utvrđene stvarne društvene potrebe, jasno definiranog strateškog cilja koji time Sveučilište želi postići i bez da postoje kadrovski i drugi resursi potrebni da se ova namjera ostvari. Na Sveučilištu u Zagrebu već postoje sastavnice koje izvode sadržaje koje bi trebao izvoditi novi sveučilišni odjel, a koje imaju za to već osigurane znanstvene i nastavne resurse koji bi se u novom odjelu tek trebali uspostaviti, odnosno osigurati, kako se navodi u elaboratu, preuzimanjem zaposlenika s drugih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i korištenjem postojećih prostornih i administrativnih resursa.

Više u nastavku

Objavljeno: 9. 6. 2021. u 13:16
Toni Kliškić

Cilj UNIC saveza je omogućiti stvaranje novog europskog sveučilišta, u okviru Europskog obrazovnog prostora, koje će omogućiti bitno povećanje mobilnosti i uključenosti studenata te pridonijeti stvaranju oglednog modela uključive edukacije usmjerene na rješavanje problema postindustrijskih gradova i sve raznolikijeg europskog društva. Uz Sveučilište u Zagrebu, UNIC savez čine Sveučilište Deusto u Bilbaou (Španjolska), Sveučilište Ruhr u Bochumu (Njemačka), Koç sveučilište u Istanbulu (Turska), Erasmus sveučilište u Rotterdamu (Nizozemska), Sveučilište u Corku (Irska), Sveučilište u Liègeu (Belgija) i Sveučilište u Oulu (Finska).

U okviru UNIC projekta, održava se i  Creathon, kreativni maraton. To je interdisciplinarni i interaktivni događaj, koji okuplja studente s osam partnerskih sveučilišta. Misao vodilja Creathona jest omogućiti studentima proaktivno sudjelovanje u UNIC savezu i njihovo uključivanje u realizaciju projekta. Promotivni video nastao za potrbe Creathona možete pogledati na YouTube kanalu Televizije Student, a više informacije o UNIC savezu možete pronaći na poveznici.

Objavljeno: 7. 6. 2021. u 07:45
Uređeno: 7. 6. 2021. u 07:45
Toni Kliškić
TE DEUM svečana misa zahvalnica

U četvrtak, 17. lipnja 2021. s početkom u 18:30 sati u župnoj cvrkvi sv. Petra (Vlaška ulica 93) slavit će se TE DEUM svečana misa zahvalnica za završetak 352. akademske godine (2020./2021.). Euharistijsko slavlje predvodit će mons. dr. Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački.

Objavljeno: 31. 5. 2021. u 09:26
Uređeno: 1. 6. 2021. u 09:00
Dario Nikić Čakar

Savez UNIC organizira godišnju konferenciju pod nazivom "Regenerating our Post-Industrial Cities: the Role of Universities" u petak 11. lipnja 2021. od 11 do 17 sati virtualno u obliku webinara preko platforme Zoom.

Prijave su moguće na poveznici. 

Više o konferenciji možete pronaći na stranicama Sveučilišta u Zagrebu te na poveznici.

Objavljeno: 28. 5. 2021. u 10:06
Toni Kliškić

Otvoren je natječaj za podnošenje prijava za dolazne i odlazne mobilnost unutar odabranih CEEPUS mreža u akademskoj godini 2021./2022.
Rok prijave za mobilnosti u zimskom semestru je 15. lipnja. Prijave se predaju online, a više informacija dostupno je na poveznici.
Informativna Zoom radionica održat će se u utorak, 1. lipnja u 17:00 sati. Radionici je moguće pristupiti na poveznici ili koristeći Meeting ID: 840 6802 7859.
Mole se studenti da se za sva pitanja jave Ivani Kontošić Soče na exchange@fpzg.hr ili osobno u Uredu za međunarodnu suradnju.
 

Objavljeno: 13. 5. 2021. u 13:10
Uređeno: 17. 5. 2021. u 15:27
Dario Nikić Čakar

Sveučilište Koç organizira ljetne online programe na koje se bez financijske naknade mogu prijaviti po dva studenta na svaki program (ukupno osam studenata Sveučilišta u Zagrebu). Ponuda dolazi kroz partnersku suradnju o okviru UNIC projekta.

Objavljeno: 16. 2. 2021. u 17:37
Uređeno: 26. 2. 2021. u 08:18
Đana Luša

Nastava u ljetnom semestru počinje u ponedjeljak 22. veljače. 

S obzirom da 15. veljače  nisu objavljene nove mjere koje bi dopuštale veća okupljanja i na informaciju koju smo dobili iz Ministarstva znanosti i obrazovanja da je preporuka od 27. studenog i dalje na snazi, obavještavamo vas da će se nastava do daljnjega održavati online

Objavljeno: 8. 12. 2020. u 13:48
Uređeno: 23. 2. 2021. u 19:35
Đana Luša

Poštovani kolegice i kolege,

unatoč činjenici što smo prešli na online nastavu i dalje moramo Sveučilište u Zagrebu na dnevnoj bazi izvještavati o epidemiološkoj situaciji na sastavnici.

Ljubazno vas molimo da se, ukoliko osjetite simptome ili vam je izrečena mjera samoizolacije ili ste pozitivni na COVID - 19, javite na adresu covid@fpzg.hr  kako bi mogli izvijestiti Sveučilište.

Objavljeno: 31. 10. 2018. u 10:18
Ana Kuharić

Grad Zagreb i ove godine dodjeljuje stipendije za izvrsnost. Pravo na stipendiju ostvaruju svi studenti koji su u protekloj akademskoj godini ostvarili barem 54 ECTS boda. Uz to od studenata se očekuje prosjek iznad 4.00, te da u Zagrebu imaju prebivalište već barem godinu dana. Stipendija iznosi 55% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I.-VIII. mjesec 2018. Rok za prijavu je 2. studeni, a tekst natječaja pročitajte u nastavku.

Na temelju članaka 4. i 11. Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za izvrsnost (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/18), gradonačelnik Grada Zagreba raspisuje

N A T J E Č A J

ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA IZVRSNOST

STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019.

1. Za akademsku godinu 2018./2019. dodijelit će se najviše 95 Stipendija Grada Zagreba za izvrsnost (u nastavku teksta: Stipendija) studentima znanstveno-istraživačkih i najviše 5 Stipendija studentima umjetničkih sveučilišnih studija u Gradu Zagrebu.

2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije imaju studenti sveučilišnih studija koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

  • da su, osim iz opravdanih razloga, prosječno godišnje ostvarili najmanje 54 ECTS boda;
  • da su redovni studenti treće ili četvrte godine preddiplomskog studija, prve ili druge godine diplomskog studija, odnosno treće ili više godine integriranog studija u Gradu Zagrebu i da su završili prethodne godine studija u Gradu Zagrebu s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 4,00 bez zaostajanja u studiju (osim iz opravdanih razloga što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom liječnika specijalista);
  • da nisu studenti razlikovne godine studija ni apsolventi;
  • da imaju neprekidno prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
  • da su državljani Republike Hrvatske.

3. Stipendija se dodjeljuje za 12 mjeseci, odnosno pet mjeseci ako u tom roku prema nastavnom planu fakulteta za koji je Stipendija odobrena, završava nastavni plan korisnika Stipendije, računajući od 1. listopada 2018.

Iznos Stipendije utvrđuje se u visini 55% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I.-VIII. mjesec 2018.

4. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su uspjeh u studiju te znanstveni i stručni radovi u struci tijekom studija za koji student podnosi molbu.

5. Natječaj traje 15 dana od dana objave na web stranici Grada Zagreba.

Molbe za dodjelu Stipendije dostavljaju se poštom preporučeno u roku 15 dana od objave natječaja na web stranici Grada Zagreba na adresu: Ured za demografiju, Vodnikova 14, 10000 Zagreb, s naznakom “za Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za izvrsnost studentima” ili se predaju na istoj adresi u sobi broj 202, II. kat, odnosno u pisarnici, prizemlje.

Molbe se mogu dostaviti na obrascu koji se nalazi u prilogu ovog Natječaja, a može se dobiti i u Uredu za demografiju, Vodnikova 14, Zagreb, II. kat, soba broj 202.

Uz molbu za dodjelu Stipendije potrebno je priložiti:

1) domovnicu (preslika)

2) uvjerenje o prebivalištu (ne starije od dana objave Natječaja), u izvorniku

3) potvrdu o upisu na studij akademske godine 2018./2019. s podacima kada je upisana prva godina studija, ukupno ostvarenim ECTS bodovima i ostvarenim ECTS bodovima u zadnjoj godini studija te prijepisom ocjena, u izvorniku

4) dokaz o objavljenim radovima, sudjelovanjima u znanstvenim ili stručnim projektima u izvorniku (potvrda profesora), sudjelovanjima i osvojenim nagradama na značajnim natjecanjima te o vrijednim priznanjima – preslika (dekanova nagrada, rektorova nagrada i sl)

5) potvrdu o upisu na drugi studij različite struke i prijepis ocjena ukoliko je redovan student još jednog studija, u izvorniku

6) životopis.

6. Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije bit će objavljen na oglasnim pločama područnih ureda Gradske uprave i web stranici Grada Zagreba u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.

7. Korisnik Stipendije ne može istodobno biti korisnik neke druge stalne novčane stipendije.

8. Nakon završetka školovanja stipendist je obvezan zaposliti se i raditi na području Grada Zagreba odnosno, uz suglasnost davatelja Stipendije na području Republike Hrvatske, najmanje onoliko vremena koliko je primao Stipendiju.

Stipendist je dužan vratiti primljeni iznos stipendije ako bez opravdanog razloga ne prihvati ponuđeno zaposlenje, jednostrano raskine radni odnos prije isteka roka u kojem je dužan raditi ili u roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja i o zaposlenju.

Popis obavijesti