Jezik | Language: HRV ENG


Objavljeno: 17. 1. 2012. u 12:00
Administrator
U petak, 20. siječnja 2012, od 10 - 11.30, u naprednom istraživačkom seminaru izlagat će dr Ivana Radačić, znanstvena suradnica Instituta Ivo Pilar u Zagrebu. Tema izlaganja bit će: "Religijski simboli u obrazovnim institucijama: slučajevi pred Europskim sudom za ljudska prava". Izlaganje će biti na

FPZG, petak, 20. Siječnja 2012., od 10.00 – 11.30, Seminar I

U okviru naprednog istraživačkog seminara, u petak, 20. siječnja 2012. izlagat će dr. Ivana Radačić (Institut Ivo Pilar, Zagreb), na temu „Religijski simboli u obrazovnim institucijama: slučajevi pred Europskim sudom za ljudska prava“. U svom izlaganju, kojem će slijediti diskusija s mogućnošću komentiranja i postavljanja pitanja autorici, dr. Radačić će analizirati dvije vrste slučajeva o kojima je dosad odlučivao Europski sud za ljudska prava: prva skupina odnosi se na pravo, odnosno zabranu, nošenja islamskih marama u Turskoj, Francuskoj i Švicarskoj, a druga skupina – na isticanje križeva u školama u Italiji. Ima li Europski sud legitimitet kad odlučuje o tim slučajevima? Treba li pitanje odnosa između države i crkve biti ostavljeno državama, ili je Europski sud ipak nadležan i legitiman u nadziranju načina na koji se države odnose prema individualnim slobodama, rodnoj ravnopravnosti i položaju onih koji vjeruju i onih koji ne vjeruju? Treba li se jednako odnositi prema islamskim i kršćanskim simbolima, kad se radi o njihovom isticanju u javnosti? Mijenja li što na stvari ako se još uz to radi i o određenim individualnim pravima (na oblačenje, isticanje identiteta i osobnosti), a naročito – o pravima žena?

Dr Ivana Radačić je doktorirala na University College London (koji je sastavni dio Sveučilišta u Londonu), a prethodno je magistrirala na Sveučilištu Cambridge (UK)  i na Sveučilištu u Michiganu (SAD) u području međunarodnih ljudskih prava. Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, kao i u Centru za mirovne studije i u Centru za ženske studije, predaje ljudska prava i feminističke teorije. Bila je gostujuća predavačica na više sveučilišta u Britaniji, Italiji i drugdje. Dr Radačić je (zajedno s Jelkom Vince Pallua) prošle godine uredila i objavila zbornik „Ljudska prava žena“. Njeno sadašnje istraživanje fokusira se naročito na područje seksualnog nasilja, a nedavno je završila veće istraživanje prakse Županijskog suda u Zagrebu u slučajevima silovanja.

Istraživački seminar održat će se u Seminaru I, zgrada FPZG (Lepušićeva 6), s početkom u 10 sati i trajat će do 11.30. Izlaganje će biti na engleskom jeziku – bez prevođenja – ali pitanja se mogu postaviti i na hrvatskom.

Prof. dr. sc. Dejan Jović

Popis obavijesti