Jezik | Language: HRV ENG
Objavljeno: 15. 5. 2014. u 12:00
Administrator
International Conference ''Violence, Art, and Politics'', Faculty of Political Science, University of Zagreb, May 23 – 24, 2014, Lecture Room A.

International Conference

 

Violence, Art, and Politics

 

Faculty of Political Science, University of Zagreb

May 23 – 24, 2014

Lecture Room A

 

 

Conference Program:

 

Friday, May 23

9:00 – 9:15 the Dean of Faculty of Political Science, Nenad Zakošek,

Welcome Address

 

9:15 – 11:15 Session I                               Moderator: Enes Kulenović

 

9:15 –   9:45 Vlasta Jalušić, Peace Institute, Ljubljana

Understanding Violence and Power in Contemporary Conflicts

 

9:45 – 10:15 Sean Homer, American University in Bulgaria, Blagoevgrad

On the ‘Critique of Violence’ and Revolutionary Suicide

 

10:15 – 10:45 Aleksandar Mijatović, University of Rijeka

Dead Mask and Personification of Torture: Personal Identity and Violence in John Locke, Michael Foucault and Roberto Esposito

 

10:45 – 11:15 Discussion

 

11:15 – 11:30 Refreshment break

 

11:30 – 13:30 Session II                                 Moderator: Luka Ribarević

 

11:30 – 12:00 Wolfgang Heuer, Freie Universität, Berlin

Horror and Laughter – at the Limits of Political Science

 

12:00 – 12:30 Zrinka Božić – Blanuša, University of Zagreb

Touched by Disaster: Writing and the Political

 

12:30 – 13:00 Goran Gretić, University of Zagreb

The Case of Wagner – Revolutionary Art – Nationalism – Anti-semitism

 

13:00 – 13:30 Discussion

 

13:30 – 14:30 Lunch break

 

14:30 – 17:00 Session III                                 Moderator: Krešimir Petković

 

14:30 – 15:00 Ivana Perica, University of Vienna

The A-Politics of Aesthetic: Passivity of Jacques Ranciere

 

15:00 – 15:30 Jennifer Ann Vilchez, University of Granada / CEU, Budapest

Horrorism, Vulnerability and Family Trauma

 

15:30 – 16:00 Davorin Žagar, University of Zagreb

Is Rectum Political?

 

16:00 – 16:30 Antonija Zrno, University of Zagreb

The Unbearable Lightness of Being Violent in Democratic Societies

 

16:30 – 17:00 Discussion

 

20:00 - Dinner

Saturday, May 24

 

9:15 – 11:15 Session IV                                        Moderator: Ana Matan

 

9:15 – 9:45 Ian Parker, University of Leicester

Academics and Politics: Intersectionality and Systemic Violence

 

9:45 – 10:15 Nebojša Blanuša, University of Zagreb

Crypts and Phantoms of Croatian War Film

 

10:15 – 10:45 Krešimir Petković, University of Zagreb

Coetzee Meets Foucault: Power, Punishment and Political Violence in Waiting for the Barbarians and Disgrace

 

10:45 – 11:15 Discussion

 

11:15 – 11:30 Refreshment break

 

 

11:30 – 13:30 Session V                                           Moderator: Wolfgang Heuer

 

11:30 – 12:00 Karolina Dolanska, Charles University in Prague

Beauty and Art

 

12:00 – 12:30 Marijana Grbeša, University of Zagreb

Pop Politics: Violence Against Politics or a New Democratic Resource?

 

12:30 – 13:00 Zoran Kurelić, University of Zagreb

The Violence in Blue Velvet as a Political Problem

 

13:30 – 14:00 Discussion

 

14:00 Closing ceremony and lunch

 

Conference program click HERE.

Popis obavijesti
Obavijesti
Objavljeno: prije 5 minuta
Uređeno: prije 4 minute
Toni Kliškić

Objavljene su preliminarne rang liste za upis u 1. godinu diplomskog studija Novinarstva, diplomskog studija Politologije, diplomskog studija Politologije, smjer Nacionalna sigurnost i diplomskog studija Master of European Studies na Fakultetu političkih znanosti u akademskoj godini 2020./2021. Rang listama možete pristupiti na poveznicama:

DIPLOMSKI STUDIJ NOVINARSTVO

DIPLOMSKI STUDIJ POLITOLOGIJA

DIPLOMSKI STUDIJ POLITOLOGIJA, SMJER NACIONALNA SIGURNOST

DIPLOMSKI STUDIJ MASTER OF EUROPEAN STUDIES

Objavljeno: 18. 9. 2020. u 11:45
Uređeno: 18. 9. 2020. u 11:52
Nika Jelavić
FISIP Summer Course 2020: A Glimpse...

Fakultet društvenih i političkih znanosti Sveučilišta Diponegoro organizira međunarodnu online ljetnu školu „Uvid u društvenu, političku i kulturnu dinamiku Indonezije“ s desetak različitih tematskih skupina. Ljetna škola održat će se od 19. do 30. listopada 2020. Sudjelovanje je besplatno, a organizator izdaje certifikat za sudjelovanje svim sudionicima. Prijavu možete izvršiti putem registracijskog obrasca.

Sveučilište Diponegoro državno je sveučilište koje se nalazi u gradu Semarangu (sedmi grad po veličini u Indoneziji u čijem metropolitanskom području živi više od šest milijuna stanovnika) na središnjoj Javi i spada u kategoriju prominentnih indonezijskih sveučilišta (kojih u zemlji ima više od 4000).

Objavljeno: 14. 9. 2020. u 11:12
Uređeno: 14. 9. 2020. u 11:17
Toni Kliškić

N A T J E Č A J

za upis na sveučilišni poslijediplomski specijalistički studiji

Sigurnosna politika Republike Hrvatske u akademskoj godini 2020./2021.

za stjecanje akademskog naziva sveučilišni specijalist/specijalistica za nacionalnu sigurnost

voditelj: prof. dr. Siniša Tatalović

I. Opći uvjeti i kriteriji upisa na studij:

  • Diplomirani novinari/magistri novinarstva, diplomirani politolozi/ magistri politologije
  • Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski (četverogodišnji predbolonjski) ili diplomski studij (petogodišnji bolonjski) na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u RH
  • Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski (četverogodišnji predbolonjski) ili diplomski studij (petogodišnji bolonjski) na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u inozemstvu, a diploma im je priznata prema važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Pristupnik koji je stekao diplomu o završenom diplomskom, odnosno dodiplomskom sveučilišnom studiju na sveučilištu u inozemstvu dužan je o svom trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti Stručnom vijeću studija rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanja razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, u svrhu upisa na odabrani specijalistički studij.
  • Prednost pri upisu imat će pristupnici s boljim ocjenama tijekom prethodnog studija
Objavljeno: 31. 8. 2020. u 13:27
Uređeno: 11. 9. 2020. u 08:45
Toni Kliškić

Kandidati za upis na diplomski studij Master of European Studies ne polažu prijemni ispit. Na Natječaj se mogu  prijaviti:

  1. studenti koji su završili preddiplomski studij na kojem su ostvarili najmanje 240 ECTS-a;
  2. diplomirani studenti četverogodišnjih sveučilišnih dodiplomskih studija društvenih ili humanističkih znanosti u RH;
  3. diplomirani studenti četverogodišnjih sveučilišnih dodiplomskih društvenih ili humanističkih znanosti koji su završili studij u inozemstvu, a diploma im je priznata u RH (nostrifikacija Sveučilišta u Zagrebu). Primaju se prijave na natječaj s potvrdom o predaji zahtjeva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija koju izdaje Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija  Sveučilišta u Zagrebu na zahtjev stranke;
Objavljeno: 16. 7. 2020. u 14:14
Uređeno: 16. 7. 2020. u 15:36
Toni Kliškić

Uslijed posebnih okolnosti tijekom predmetne akademske godine uzrokovanih pandemijom COVID 19 i potresom u Zagrebu na Fakultetu političkih znanosti će se održati izvanredni ispitni rok u periodu od 14. do 25. rujna 2020.

Više informacija možete pronaći na poveznici.

Objavljeno: 25. 10. 2018. u 15:30
Uređeno: 11. 12. 2018. u 08:41
Ana Kuharić

 

Upozorenje - pada žbuka (fasada)!Upozoravamo da je dana 3. svibnja 2018. godine u 15,00 sati sa zgrade Fakulteta u Lepušićevoj ulici 6 na pločnik pao dio žbuke odnosno fasade, te da postoji realna opasnost da se isto ponovi u narednom periodu. S ciljem izbjegavanja potencijalne opasnosti za živote studenata, zaposlenika te ostalih građana, Fakultet je pokrenuo postupak sanacije zgrade, no do postavljanja sigurnosnog tunela za prolaz pješaka, potrebno je izbjegavati kretanje i zadržavanje na označenim mjestima.