Jezik | Language: HRV ENG
Objavljeno: 24. 7. 2018. u 15:11
Ana Kuharić

Odluka o uvjetima upisa u više godine studija dostupna je na poveznici

Popis obavijesti
Diplomski studij

Diplomski studiji su također s područja politologije i novinarstva nakon čega se stječe titula magistra struke. Trajanje diplomskog studija politologije je 1 godina, dok diplomski studij novinarstva traje 2 akademske godine. Diplomski studij na engleskom jeziku Master of European Studies traje 1 godinu.

Studenti su dužni u rokovima predviđenim Odlukom o obranama diplomskih radova u studentsku referadu donijeti slijedeće dokumente:

1.     diplomski rad s izjavom unutar rada

2.     dva CD-a u košuljici na kojima piše ime i prezime i naziv rada (može skraćeno),

·         oba CD-a moraju sadržavati 4 dokumenta: rad u word-u, rad u pdf-u, sažetak i ključne riječi na hrv. jeziku (dokument u word-u), sažetak i ključne riječi na engl. jeziku (dokument u word-u)

3.     X-ica

4.     Potvrda iz knjižnice o vraćenim knjigama (bez obzira jeste li posuđivali knjige ili ne)

5.     Izjava o pohrani diplomskog rada (koji možete popuniti u referadi ili ga preuzeti na poveznici)

6.     Potvrda o plaćenom trošku tiskanja diplome i dopunskih isprava

270,00kn

Zagrebacka banka - IBAN: HR1423600001101217644

Model: HR00

Poziv na br.: 17 – OIB

Opis plaćanja: troškovi diplome DP/DN (ovisno koji je studij završen)

 

Primatelj:

Fakultet političkih znanosti

Lepušićeva 6

10000 Zagreb