Jezik | Language: HRV ENG
Upisi

FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, 10000 Zagreb, Lepušićeva 6, tel.01/464- 2000, faks: 01/4655-316, žiro-račun kod Zagrebačke banke IBAN: HR1423600001101217644, web: www.fpzg.unizg.hr, e-mail: dekanat@fpzg.hr


Objavljeno: 13. 7. 2020. u 14:49
Uređeno: 13. 7. 2020. u 15:08
Toni Kliškić

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI

Lepušićeva 6, Zagreb

KLASA: 602-04/20-02/02

URBROJ: 251-73/02-20-7

Zagreb, 13. srpnja 2020.

 

OBAVIJEST STUDENTIMA

O UPISU U I. GODINU DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA NOVINARSTVA,

DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA MASTER OF EUROPEAN STUDIES, DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA POLITOLOGIJE, DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA POLITOLOGIJE; SMJER: NACIONALNA SIGURNOST

U AK. GOD. 2020./2021.

Studenti će se u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Novinarstva upisivati

- 22. rujna 2020. godine od 9:00 do 19:30 sati

- 23. rujna 2020. godine od 9:00 do 18:30 sati

u Studentskoj referadi Fakulteta, Lepušićeva 6, Zagreb, prizemlje, lijevo.

 

Studenti će se u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Politologije upisivati 

- 24. rujna 2020. godine od 9:00 do 18:00 sati 

- 25. rujna 2020. godine od 9:00 do 15:30 sati

 u Studentskoj referadi Fakulteta, Lepušićeva 6, Zagreb, prizemlje, lijevo.

 

Studenti će se u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost upisivati

- 25. rujna 2020. godine od 15:30 do 19:30 sati

 

Studenti će se u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Master of European studies upisivati

- 28. rujna 2020. godine od 14:00 do 15:30 sati

u Studentskoj referadi Fakulteta, Lepušićeva 6, Zagreb, prizemlje, lijevo.

 

Točan redoslijed upisa (na temelju rednog broja na rang listi za upis) objavljen je na web stranici i oglasnoj ploči Fakulteta.

Pridržavanje redoslijeda upisa je obavezno jer studentu daje prednost pri odabiru izbornih kolegija.

STUDENTI KOJI SE NE UPIŠU U PREDVIĐENOM TERMINU GUBE PRAVO UPISA!

 

Upisni komplet tiskanica uz predočenje dokaza o uplati u iznosu od 375,00 kn studenti preuzimaju na porti Fakulteta, prizemlje desno.

Naknada troškova upisnog paketa u iznosu od 375,00 kn uplaćuje se na žiro račun Fakulteta političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, IBAN HR1423600001101217644 kod Zagrebačke banke, model: HR00, poziv na broj: 34 – obavezno upisati OIB  kandidata,  šifra namjene: STDY, opis plaćanja: upisni paket.

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

  1. Potvrdu o prebivalištu (policijska uprava ili e – građanin) samo za kandidate koji imaju prebivalište izvan Zagreba)
  2. Upisni paket koji sadrži:
  1. Indeks s nalijepljenom fotografijom 4x6 cm i popunjenom prvom stranicom indeksa s matičnim podacima (velikim tiskanim slovima)
  2. Popunjeni matični list s nalijepljenom fotografijom formata 4x6 cm koja je identična fotografiji u indeksu
  3. Popunjen obrazac za skeniranje SmartX-ice s nalijepljenom fotografijom  formata 4x6 cm koja je identična fotografiji u indeksu (potpis na obrascu potpisati u studentskoj referadi određenim markerom)
  4. Potpisani ugovor o studiranju (3 primjerka)
  5. Popunjeni obrazac „Popis kolegija“ s odabranim izbornim i temeljnim kolegijima
  6. Potpisan formular „Privola“
  1. Potvrdu o uplati troškova upisnog paketa
  2. Uplatnica na 7.200,00 ili 3.600,00 kn ukoliko student plaća školarinu u dvije rate (za studente koji su jednu godinu studirali u redovitom statusu na teret MZO-a).

Studenti se upisuju osobno, a samo zbog opravdanog razloga upis može umjesto studenta obaviti druga osoba uz punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.

Obavijesti o preuzimanju indeksa, početku nastave i druge obavijesti biti će objavljene na web stranici Fakulteta.

Napomena:

Studenti koji u akademskoj godini 2020./2021. upisuju I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Politologije; smjer: Nacionalna sigurnost u izvanrednom statusu trebaju predočiti dokaz o uplati školarine u iznosu od 5.500,00 kuna.

Naknada troškova školarine u iznosu od 5.500,00 kn uplaćuje se na žiro račun Fakulteta političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, IBAN HR1423600001101217644 kod Zagrebačke banke, model: HR00, poziv na broj: 07OIB kandidata (obavezno upisati), šifra namjene: STDY, opis plaćanja: školarina.

Studenti koji u akademskoj godini 2020./2021. upisuju I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Fakulteta političkih znanosti, a već studiraju ili su studirali diplomski sveučilišni studij na nekom drugom visokom učilištu, trebaju prilikom upisa na Fakultet političkih znanosti donijeti potvrdu o studiranju s visokog učilišta na kojem su studirali ili ispisnicu. Na potvrdi/ispisnici treba biti naznačeno u kojem statusu je student studirao ili studira (redovito na teret Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, redovito uz plaćanje ili izvanredno), te koliko je godina studirao na navedenom učilištu.

Ukoliko je student već imao upisanu najmanje jednu godinu na teret MZO-a prilikom upisa plaća maksimalnu participaciju troškova studija u iznosu od 7.200,00 kn ili u dva jednaka obroka od 3.600,00 kuna (prvi odmah kod upisa a drugi dio najkasnije  do 18. siječnja 2021. godine).

U slučaju paralelnog studiranja (iznimno uspješni studenti = minimalno vrijeme studiranja, maksimalan broj ECTS-a i prosjek iznad 4,5), prilaže se zamolba za paralelno studiranje, potvrda o izvrsnosti/iznimnoj uspješnosti i prijepis ocjena s matičnog fakulteta.

Popis obavijesti
Repozitorij