Jezik | Language: HRV ENG
Upisi

FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, 10000 Zagreb, Lepušićeva 6, tel.01/464- 2000, faks: 01/4655-316, žiro-račun kod Zagrebačke banke IBAN: HR1423600001101217644, web: www.fpzg.unizg.hr, e-mail: dekanat@fpzg.hr


Objavljeno: 13. 7. 2020. u 14:42
Uređeno: 11. 9. 2020. u 08:47
Toni Kliškić

Obrasci prijave dostupni su na poveznicama:

Popunjeni obrasci sa svim potrebnim dokumentima navedenim na obrascu predaju se 17. i 18. rujna 2020. osobno (u Tajništvu Fakulteta od 8,00 do 15,00 sati) ili preporučenom pošiljkom (na adresu: Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, 10 000 Zagreb, uz napomenu: natječaj za upis na diplomski studij / navesti koji).

Važni datumi:
•    21. rujna – objava preliminarnih rang-lista za upis na studij politologije i  novinarstva
•    21. rujna – žalbeni postupak, prigovori na rang-liste za studij Novinarstva, Politologije,  Politologije, smjer Nacionalna sigurnost i MES-a
•    22. rujna (9:00)  – objava konačnih rang-lista za upis
•    22, 23, 24. i 25. rujna – upisi i odabir izbornih predmeta, prema redoslijedu na rang-listi dostupnoj na poveznici
•    28. rujna – upisi na MES
 

Popis obavijesti
Repozitorij