Jezik | Language: HRV ENG
Upisi

FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, 10000 Zagreb, Lepušićeva 6, tel.01/464- 2000, faks: 01/4655-316, žiro-račun kod Zagrebačke banke IBAN: HR1423600001101217644, web: www.fpzg.unizg.hr, e-mail: dekanat@fpzg.hr


Objavljeno: 14. 6. 2016. u 12:44
Ana Kuharić

Za upis na diplomski studij  Politologije ne polaže se prijemni ispit.

Rang-lista za upis sastavlja se na temelju uspjeha na preddiplomskom studiju. Za upis na studij mogu se prijaviti studenti koji su završili preddiplomski studij  Politologije i koji su ostvarili 240 ECTS-a.

Upisna kvota je 130 redovitih studenata, hrvatskih državljana i državljana EU i 5 stranih studenata.

 

Za upis na diplomski studij Novinarstva ne polaže se prijemni ispit.

Rang-lista za upis sastavlja se na temelju uspjeha postignutog na preddiplomskom studiju. Za upis se mogu prijaviti studenti sa završenim preddiplomskim studijem novinarstva ili komunikologije, te studenti sa završenim studijem društvenih ili humanističkih znanosti.

Upisna kvota je 120 redovitih studenata, hrvatskih državljana i državljana EU sa završenim preddiplomskim studijem novinarstva ili komunikologije, 10 redovitih studenata, hrvatskih državljana i državljana EU sa završenim studijem društvenih ili humanističkih znanosti i 5 stranih studenata.

 

 

Popis obavijesti
Repozitorij