Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Contemporary Theories of Democracy

Contemporary Theories of Democracy


BASIC DATA

Code:

92686

ECTS:

7.0

Lecturers in charge:

izv. prof. dr. sc. Tonči Kursar
doc. dr. sc. Ana Matan

Lecturers:

izv. prof. dr. sc. Tonči Kursar - Seminar doc. dr. sc. Ana Matan - Seminar

Take exam:


DETAILED DATA

1. KOMPONENTA

  • Lectures 30
  • Seminar 30

* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)

DESCRIPTION:

LITERATURE:

  1. Jacques, Ranciere; Mržnja demokracije; Naklada Ljevak, Zagreb (2008)
  2. Jose; Ortega y Gasset; Pobuna masa; Golden marketing, Zagreb (2003)
  3. Politička kultura, Zagreb; Politički spisi (ur. N. Zakošek),; Carl Schmitt (2007)
  4. Mirjana Kasapović, Nenad Zakošek (ur.); Legitimnost demokratske vlasti; Naprijed, Zagreb (1996)
  5. Sorel, Georges, 1980: Revolucija i nasilje, Globus Zagreb.;
  6. Kelsen, Hans, 2012: Obrana demokracije, Naklada Breza, 2012;
  7. (14) 2, 109-114.;
  8. Crouch, Colin, 2007: Postdemokracija: političke i poslovne elite u 21. stoljeću, Izvori, Zagreb.;


CLASSES

1. SEMESTER

Usmjerenje POLITIČKA TEORIJA dp 1. semestar - Regular studij - University graduate programme of Political Science
Izborni predmeti DPNS 1. semestar - Regular studij - University graduate programme of Political Science, course National Security
Izborni predmeti DPNS 1. semestar - Part-time studij - University graduate programme of Political Science, course National Security


3. SEMESTER

Izborni SDN 2-1 - Regular studij - University graduate programme of Journalism


CONSULTATIONS SCHEDULE


News