Jezik | Language: HRV ENG
Jean Monnet Modules: Europeanization of the Western Balkans

Sektor /područje

Visoko obrazovanje, nastava, međunarodna suradnja

Mjesto projekta

Hrvatska    

Iznos dobivenih sredstava (KN)    

214.502 HRK    

Nositelj ili partner

Nositelj

 

Opis projekta i uloga u projektu

Cilj ovog projekta je uspostava prvog Jean Monnet Modula na temu Europeizacije Zapadnog Balkana koji će spajati nastavnike, istraživače i stručnjake sa cjelokupnog područja Zapadnog Balkana. Isto tako, ovim projektom se uspostavljaju  interdisciplinarna istraživanja na specifične teme Europskih Studija pogotovu ekonomski, politički, pravni, institucionalni i socijalni učinak EU-a na zemlje Zapadnog Balkana.