Jezik | Language: HRV ENG
IPA INFO 2012 - Different approach to youth on the path to the EU - DAY

Sektor /područje 

Visoko obrazovanje, informiranje i diseminacija

Mjesto projekta    

Zagreb, Hrvatska

Iznos dobivenih sredstava (KN)  

745.177,50 HRK 

Nositelj ili partner
Nositelj

Izvor financiranja    

EU-IPA EuropeAid/133480/L/ACT/HR  

Datumi 

26/06/2013-27/12/2014

 

Ciljevi projekta

1) Izrada alata i mehanizma s ciljem informiranja mladih u RH o EU programima, konkretnim prednostima, ali i izazovima procesa EU pristupanja i prevladavanju predrasuda prema EU.

2) Ojačati suradnju između OCD-ova i FPZG medijskih servisa s ciljem boljeg informiranja o mogućnostima i izazovima pristupanja RH u EU.

Rezultati

1) Izrađeni edukacijski alati (za jačanje kapaciteta i participacije mladih u EU programima)

2) Povećani opseg izvještavanja o prednostima pristupanja u EU

3) Ojačana suradnja između OCD-ova i FPZG medijskih servisa

4) Ojačana svijest mladih novinara o EU izazovima