Jezik | Language: HRV ENG

 

,,SUSTINEO – Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost’’

 

 

Nositelj projekta: ODRAZ - Održivi razvoj zajednice

 

Partneri: Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Centar za razvoj neprofitnih organizacija CERANEO, Udruga SMART, Udruga “Zelena Istra, “DEŠA Dubrovnik, Zaklada za razvoj lokalne zajednice Slagalica, Udruga gradova u RH, Udruga “ZvoniMir” Knin, Hrvatska mreža za ruralni razvoj – HMRR

 

Vrijeme provedbe: 28. listopada 2020. –  27. listopada 2023.

 

Financiranje: Europski socijalni fond – Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada

 

Vrijednost projekta: 3.473.996,69 kn

 

Nositelji istraživanja na FPZG-u: dr.sc. Mario Munta i dr.sc. Anka Kekez

Kontakt osoba na projektu: dr.sc. Mario Munta (mario.munta@fpzg.hr)

 

Cilj projekta: Kako pridonijeti postizanju održivog razvoja u Hrvatskoj? Odgovor našeg projekta je u povezivanju i umrežavanju udruga, lokalne samouprave i visokoobrazovnih institucija. Pored tog općeg cilja projekta, specifična svrha projekta je (1) doprinijeti jačanju kapaciteta za zajedničko djelovanje i umrežavanje ciljnih skupina u provedbi politika održivog razvoja, (2) stvoriti zagovaračku mrežu koja će sustavno djelovati u zagovaranju i provedbi politika održivog razvoja, (3) istražiti područja bitna za sustavnu provedbu politika održivog razvoja u Republici Hrvatskoj te (4) davanje smjernica a kvalitetnije oblikovanje politika održivog razvoja.

 

Ciljne skupine

Organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave i javne znanstvene institucije.

 

Specifični ciljevi i aktivnosti projekta

(1) Poticanje suradnje između javnog i civilnog sektora, jačanje njihovih kapaciteta za djelovanje u području održivog razvoja te uspostava Mreže za lokalni održivi razvoj

(2) Provedba ispitivanja javnog mnijenja i znanstvenih istraživanja bitnih za područje održivog razvoja, temeljem kojih će se pripremiti smjernice te provesti analize društvenih utjecaja predloženih intervencija za održivi razvoj

 • Ispitivanje javnog mnijenja i potreba društva (FPZG)
 • Tri znanstvena istraživanja:
  • “Upravljanje održivim razvojem u RH” koje će istražiti polu-strukturiranim intervjuima s donositeljima odluka kapacitet javnog sektora za upravljanje OR-om i uključivanje građana (FPZG)
  • “Iskustvo lokalnog razvoja vođenog zajednicom na primjeru LAG-ova” putem fokusnih grupa
  • “Potencijal socijalnih inovacija za održivi razvoj u hrvatskom kontekstu”, analizom dokumenata i studija slučaja.
 • Napisana četiri znanstvena i dva stručna članka
 • Smjernice za razvoj javnih politika
 • Šest analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija temeljem smjernica

(3) Provedba strukturiranog dijaloga i zagovaračkih aktivnosti s donositeljima odluka za donošenje kvalitetnih javnih politika i provedbu održivog razvoja u RH na svim razinama