Jezik | Language: HRV ENG
„Disobedient Democracy: A Comparative Analysis of Contentious Politics in European Semi-periphery“

 

Projekt : „Disobedient Democracy: A Comparative Analysis of Contentious Politics in European Semi-periphery“

Mjesto projekta: Hrvatska, Srbija, Španjolska i Portugal

Iznos dobivenih sredstava: 4,200.000 HRK

Nositelj ili partner: Nositelj

Izvori financiranja: Švicarska zaklada za znanost (program PROMYS)

Razdoblje provedbe: 01/10/2016 – 30/09/2021

Opis projekta:

Projekt „Disobedient Democracy“ okuplja istraživače oko pitanja rastućeg razočaranja predstavničkom demokracijom kao jednog od ključnih političkih fenomena u današnjoj Europi. Glavni cilj projekta je istražiti načine na koji suvremeni društveni pokreti i inicijative utječu na demokraciju, a fokus je na prosvjednom djelovanju i politikama osporavanja u zemljama europske periferije: Hrvatskoj, Srbiji, Španjolskoj i Portugalu. Projekt obuhvaća izradu baze podataka o prosvjednom djelovanju u navedenim zemljama, kao i mapiranje društvenih pokreta i politika osporavanja u urbanom političkom prostoru Zagreba, Beograda, Madrida i Lisabona.

Ciljevi projekta:

Formiranje istraživačkih timova u četiri europske zemlje, prikupljanje i obrada podataka, izrada komparativne baze PEA, terensko istraživanje u četiri europska grada, izrada znanstvenih radova, predstavljanje radova na međunarodnim znanstvenim konferencijama, objava tematskog broja u vodećem međunarodnom politološkom časopisu

Strateški cilj: komparativna studija uloge politika osporavanja u suvremenoj krizi predstavničke demokracije 

Specifični ciljevi:

1.1          komparativna analiza oblika i karakteristika prosvjednog djelovanja u europskim zemljama

1.2          kvalitativna analiza ekologije društvenih pokreta u urbanim sredinama

Pokazatelji ostvarenja ciljeva:

1.1          Protest Event Analysis baza podataka za najmanje četiri europske zemlje

1.2          terensko istraživanje društvenih pokreta u barem četiri europska grada

Rezultati i uloga u projektu:

Indikatori provedbe aktivnosti (na godišnjoj osnovi): izrađena PEA baza podataka (2018), provedeno terensko istraživanje (2019), izlaganje nalaza na najmanje četiri međunarodne konferencije (2019-2021), dogovoren tematski broj međunarodnog znanstvenog časopisa s nalazima istraživanja (2021).

Nositelj aktivnosti: doc.dr.sc. Danijela Dolenec