Jezik | Language: HRV ENG
Centar za europske studije - CES

 

Web stranica: www.ces-fpzg.org
 
Centar za europske studije (CES) je znanstveno-istraživačka institucija Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, s temeljnom misijom istraživanja i analize procesa europskih integracija. Centar nastoji doprinijeti sustavnom istraživanju unutar područja europskih studija na Fakultetu političkih znanosti, te pružiti mjesto za znanstvene konferencije i javne debate posvećene istraživačkom području europskih studija.

Znanstvenici, znanstveni novaci i studenti okupljeni u istraživački tim Centra nastoje svojim istraživačkim i nastavnim aktivnostima doprinijeti razumijevanju procesa europske integracije, prenošenju znanja o političkom sustavu Europske unije.

Kao vodeća akademska organizacija za politološko istraživanje Europske unije u Hrvatskoj, novoj državi članici Europske unije, Centar nastoji dati koristan doprinos otvorenom dijalogu o budućnosti europske integracije.

 

Predstojnik Centra

Doc. dr. sc. Kristijan Kotarski


Obavijesti