Jezik | Language: HRV ENG
MEĐUNARODNE STUDENTSKE KONFERENCIJE

 

Međunarodna studentska konferencija „Republika Slovenija i Republika Hrvatska – otvorena bilateralna pitanja“

U Čatežu (Slovenija) od 4. do 6. prosinca 2008. godine održana je konferencija „Republika Hrvatska i Republika Slovenija – otvorena bilateralna pitanja“ na kojoj je sudjelovalo četrdesetak studenata Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba i Fakultete za družbene vede iz Ljubljane, te pet studenata Fakulteta bezbednosti iz Beograda.

Nastavljajući uspješnu višegodišnju suradnju sa Fakultetom za družbene vede iz Ljubljane, konferenciju je organizirao Centar za sigurnosne studije Fakulteta političkih znanosti, i to u okviru znanstveno-istraživačkog projekta „Republika Hrvatska u europskoj sigurnosnoj arhitekturi“. Sam koncept osmislio je prof. dr. sc. Siniša Tatalović, voditelj znanstveno-istraživačkog projekta „Republika Hrvatska u europskoj sigurnosnoj arhitekturi“. Osnovna svrha konferencije bila je potaknuti svrsishodnu raspravu i polučiti bolje razumijevanje odnosa u regiji, pogotovo bilateralnih odnosa između Republike i Republike Slovenije.

Posebna vrijednost ovakvog oblika suradnje ogleda se u razmjeni iskustava i sagledavanja raznih tema iz različitih perspektiva – temu o hrvatskoj vanjskoj i sigurnosnoj politici Hrvatske izložio je prof. dr. sc. Siniša Tatalović, a izlaganje o slovenskoj vanjskoj politici održao je dr. sc. Milan Brglez. Položaj Hrvatske u odnosu na euroatlantske integracije obrazložio je prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, dok je dr. sc. Vladimir Prebilič izložio istu problematiku u pogledu Slovenije. Trećeg dana konferencije sagledavao se aktualni problem utvrđivanja granice između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, a stručnu podlogu vrlo plodnoj raspravi pružila su predavanja akademika Davorina Rudolfa i dr. sc. Aleša Gabriča.

Trodnevna simulacija rješavanja otvorenih bilateralnih pitanja između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, u kojoj su slovenski studenti zastupali stajališta Republike Hrvatske a hrvatski studenti stajališta Republike Slovenije, rezultirala je zajedničkom deklaracijom u kojoj su studenti ukazali na moguća rješenja međusobnih sporova usuglašena vrlo detaljnim i aktivnim pregovorima između delegacija sastavljenih od državnih institucija Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Svrha simulacije bila je bolje razumijevanje bilateralnih, ali i multilateralnih odnosa, te izgradnja kvalitetne baze za suradnju mladih – budućih lidera. Studenti politologije imali su priliku iskusiti praktični dio svog dosadašnjeg obrazovanja, te kao potencijalno buduća politička elita svojih država, od samog početka imaju priliku naučiti se toleranciji i izgraditi mrežu kvalitetnih odnosa u regiji.  

Uspjeh ove konferencije poslužit će kao putokaz razvijanju i organiziranju sličnih konferencija i sa drugim državama u regiji Jugoistočne Europe.

Konferencija je održana uz financijsku potporu Zaklade Friedrich Ebert.

 

 

Međunarodna studentska konferencija „Europske perspektive Republike Srbije i Republike Hrvatske“

Od 02. do 04. travnja 2009. godine u organizaciji Centra za međunarodne i sigurnosne studije Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u Belom Manastiru je održana studentska konferencija o europskim perspektivama Republike Srbije i Republike Hrvatske.

Na konferenciji je sudjelovalo pedeset studenata i deset profesora sa Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba, Fakulteta političkih nauka iz Beograda te Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva. Konferenciji su nazočili i dekani navedenih fakulteta koji su, pored drugih profesora, održali predavanja o demokratskoj tranziciji, vanjskoj politici te geopolitičkom položaju i sigurnosnim perspektivama Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Tijekom trodnevnoga rada održana je i simulacija koja je rezultirala usvajanjem zajedničke deklaracije o europskim perspektivama Republike Srbije i Republike Hrvatske. Voditelj konferencije prof. dr. sc. Siniša Tatalović izrazio je zadovoljstvo tolerantnom i radnom atmosferom u kojoj se odvijao trodnevni rad konferencije.

Konferencija je održana uz financijsku potporu Zaklade Friedrich Ebert.

 

Međunarodna studentska konferencija  „Europske perspektive Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine“

Na Plitvičkim jezerima od 12-14. studenog 2009. održan je treća u nizu konferencija koju organizira Centar za međunarodne i sigurnosne studije Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu uz financijsku pomoć Zaklade Freidrich Ebert. Na skupu “Europske perspektive Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine” sudjelovalo je šezdesetak sudionika iz Hrvatske i susjednih zemalja.

Skupu su nazočili dekani Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba te Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva koji su, pored uvaženih kolega iz Slovenije, Srbije te Crne Gore, održali predavanja o demokratskoj tranziciji, vanjskoj politici te geopolitičkom položaju i sigurnosnim perspektivama Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Trodnevna simulacija rješavanja otvorenih bilateralnih pitanja između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, u kojoj su sudjelovali i studenti s Fakulteta za družbene vede iz Ljubljane, Fakulteta za političke nauke iz Beograda te Fakulteta za političke nauke iz Podgorice, rezultirala je zajedničkom deklaracijom u kojoj se ukazuje na moguća rješenja međusobnih sporova između dviju država usuglašena vrlo detaljnim i aktivnim pregovorima između delegacija sastavljenih od državnih institucija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Svrha simulacije bila je bolje razumijevanje bilateralnih, ali i multilateralnih odnosa, te izgradnja kvalitetne baze za suradnju mladih – budućih lidera. Sudionici treće simulacije po redu, imali su priliku iskusiti praktični dio svog dosadašnjeg obrazovanja, te kao potencijalno buduća politička elita svojih država, od samog početka naučiti se toleranciji i izgraditi mrežu kvalitetnih odnosa u regiji.  

Uspjeh i iskustva s ovog skupa, kao i prethodno održanih u Čatežu i Belom Manastiru, poslužit će kao putokaz za organizaciju najavljenog četvrtog skupa koji je predviđen za travanj iduće godine, a u fokusu interesa imat će bilateralne odnose Republike Hrvatske i Republike Crne Gore, kao i odnose tih dviju država u ukupnosti političkih zbivanja na području jugoistočne Europe.   

 

Međunarodna studentska konferencija "Europske perspektive Republike Hrvatske i Republike Crne Gore"

U suradnji Centra za međunarodne i sigurnosne studije Fakulteta političkih znanosti i Zaklade Friedrich Ebert, na Plitvičkim jezerima od 15. do 17. travnja 2010. organizirana je četvrta međunarodna studentska konferencija na temu „Europske perspektive Republike Hrvatske i Republike Crne Gore“. 

U trodnevnom radnom boravku u inspirativnom okruženju nacionalnog parka Plitvička jezera, sudjelovalo je šezdeset predavača i studenata iz pet zemalja (BiH, Crna Gora, Slovenija, Srbija i Hrvatska). Konferencija se sastojala od tri panela u kojima se razmatrao geopolitički položaj, sigurnosni izazovi i vanjska politika Republike Hrvatske i Crne Gore te njihova perspektiva u pogledu članstva u EU i NATO-u.

Studenti iz Zagreba i Podgorice imali su priliku sudjelovati u simulaciji pregovora čija su tema bila otvorena pitanja između dviju zemalja, a istima su potporu dali i studenti iz Beograda, Sarajeva i Ljubljane u ulogama predstavnika svojih zemalja. Konferencija je uspješno okončana izradom i usvajanjem zajedničke deklaracije delegacija Hrvatske i Crne Gore.

Zadovoljstvo organizatora i svih sudionika poticaj je da se organizira završna konferencija koja će okupiti predstavnike svih navedenih zemalja regije s kojima su se do sada razmatrani bilateralni odnosi gledano iz pozicije Republike Hrvatske.

 

Međunarodna studentska konferencija „Europske perspektive Jugoistočne Europe – multilateralna suradnja država u regiji“

U pitoresknom i vrlo inspirativnom ambijentu slovenskog Bleda od 25-27.11. 2010. održana je konferencija „Europske perspektive Jugoistočne Europe – multilateralna suradnja država u regiji“. Konferencija je završetak uspješnog niza studentskih konferencija koji je plod suradnje Centra za međunarodne i sigurnosne studije Fakulteta političkih znanosti i Zaklade Friedrich Ebert. Na konferenciji su sudjelovali predavači i studenti iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovenije, Srbije i dakako studenti Fakulteta političkih znanosti, ukupno više od sedamdeset sudionika.

Konferenciju je svojim izlaganjem otvorio dekan Fakulteta političkih znanosti, prof. dr. sc. Nenad Zakošek, pri čemu se osvrnuo na proteklih dvadeset godina od prvih demokratskih izbora na ovim prostorima te kroz nekoliko referentnih okvira opisao uvjete tranzicije i konsolidaciju demokracije. Prof. dr. sc. Vladimir Prebilič s Fakulteta za društvene znanosti iz Ljubljane dao je presjek vanjske politike Republike Slovenije prema regiji JI Europe od osamostaljenja do danas. Pri tome je naveo glavne i potencijalne prepreke regionalne suradnje, ali i snažno istaknuo perspektive regionalne suradnje. Prof. dr. sc. Milan Podunavac s Fakulteta političkih nauka iz Beograda govorio je o konsolidaciji političkog sustava Srbije te o glavnim unutarnje-političkim strategijama kao i o elementima koji utječu na njihovo formiranje. Predavanje prof. Cvrtile ocrtalo je dosadašnje dosege i naznačilo moguće pravce regionalne suradnje. Prof. Dragan Vukčević, rektor Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori, sa sociološkog je aspekta prikazao izazove postmodernizma s kojima se suočavaju države europskog jugoistoka te o preduvjetima koje treba ispuniti kako bi se završio proces institucionalne izgradnje navedenih država. Geopolitički položaj i sigurnosne pretpostavke BiH bila je tema prof. Beridana sa sarajevskog Fakulteta političkih nauka. Stavljajući poseban naglasak na izazove s kojima se suočava BiH, prof. Beridan govorio je o unutarnje-političkim prilikama, kao i o odnosu susjednih država i o njihovom utjecaju na političko-sigurnosu klimu te zemlje. U završnom izlaganju prof. Tatalović se osvrnuo na probleme koji su u regiji prisutni, ali je posebno opširno izložio perspektive buduće suradnje te dao konkretne smjernice njenog ozbiljenja. Svaka od dosadašnjih konferencija sadržavala je i simulaciju bilateralnih pregovora uključenih zemalja u kojima su studenti razmatrali aktualnu problematiku otvorenih pitanja i pri tome u završnoj deklaraciji davali svoja stajališta i modalitete njihovog rješavanja. Cilj završne radionice bio je kroz mulilateralne razgovore pronaći pitanja od zajedničkog interesa, jasno ih artikulirati i predložiti svim delegacijama kako bi te političke, sigurnosne i gospodarske inicijative pronašle svoje mjesto u završnoj deklaraciji. Završna deklaracija, koja je nastala na podlozi prethodno usvojenih bilateralnih deklaracija s dosadašnjih konferencija, predstavlja zajedničku osnovu za jačanje suradnje država u regiji.  

U protekle dvije godine održano je ukupno pet konferencija na kojima je sudjelovalo više od dvije stotine studenata i predavača iz država Jugoistočne Europe. Sudionici završne konferencije izrazili su svoje zadovoljstvo što su o uvijek aktualnoj tematici regionalnih odnosa mogli slušati od eminetnih stručnjaka, što su imali prilike sudjelovati u simulaciji pregovora i na taj način osjetiti složenost diplomatskih odnosa te posljednje, ali i vrlo bitno upoznati kolege iz susjednih zemalja i družiti se.