Jezik | Language: HRV ENG
Politologija

Preddiplomski sveučilišni studij politologije traje 8 semestara (4 godine) i nosi 240 ECTS bodova čime se stječe zvanje Baccalaureus/baccalaurea politologije.

Tijekom studija studenti usvajaju sva relevantna znanja i vještine za profesionalni rad u svim javnim-političkim institucijama, srednjoškolskom sustavu obrazovanja kao i u privatnim i javnim poduzećima.

Osim redovite nastave studentima se nude mnogobrojna gostujuća predavanja domaćih i inozemnih znanstvenika i stručnjaka te učenje na konkretnim slučajevima kroz istraživački rad. Teme povezane s trenutačnim političkim zbivanjima u zemlji i svijetu analiziraju ugledni političari i stručnjaci političke komunikacije, te usto predviđaju buduće situacije na političkoj sceni.

Završetkom preddiplomskog studija student/ica može nastaviti diplomski studij politologije na Fakultetu političkih znanosti te steći zvanje magistra. Studenti se također mogu natjecati za upise u diplomske studije Sveučilišta u Zagrebu u području društveno-humanističkih znanosti ili pak nastaviti svoje obrazovanje u inozemstvu.


Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Akademsko pisanje (103518)
Eret, L.; Šinko, M.
0,0,0
30
(30A)
1 INFO
2.5 Esej/Prezentacija 1 (132390)
1,0,0
0
()
1 INFO
5.0 Statistika (103589)
Širinić, D.
1,1,0
60
(30P+30A)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura (55555)
Janković, G.
1,0,0
30
(30TJ)
1 INFO
5.0 Uvod u političku znanost: pojmovi (55561)
Kursar, T.; Matan, A.
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
ECTS Izborni GS-1
=> Izborni predmet GS 1 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Comparative Political Systems (160514)
Šinko, M.
1,1,1
60
(60A)
1 INFO
7.0 Croatia in International Economic Relations (228480)
Zorko, M.; Lučev, J.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
7.0 Democracy and Economic Development (103536)
Zakošek, N.
1,1,1
60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Ethics in Journalism (143617)
Vilović, G.
- 60
(60A)
1 INFO
5.0 EU Enlargement and Europeanization of Croatia (103555)
Vidačak, I.
1,1,1
60
(30P+30S)
1, 5, 7 INFO
7.0 Health Policy and Systems (131737)
Radin, D.
1,1,1
60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Interest Groups and Lobbying in the European Union (213811)
Vidačak, I.
1,1,1
60
(30P+30S)
1, 5, 7 INFO
5.0 Media and Child Rights (143621)
Vilović, G.
- 60
(60A)
1 INFO
5.0 Media and popular culture (115982)
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
7.0 Media and the City (206997)
Krajina, Z.
- 60
(60A)
1 INFO
5.0 Media and Violence (143623)
Kanižaj, I.
- 60
(60A)
1 INFO
5.0 Political Geography and Geopolitics / e- course (143657)
Zorko, M.
1,0,0
60
(60A)
1 INFO
5.0 Political Leadership and Democracy (171578)
Nikić Čakar, D.
- 60
(60A)
1 INFO
5.0 Political Psychology (137213)
Blanuša, N.
- 60
(60A)
1 INFO
5.0 Politics and Society in Southeast Europe (103560)
Jović, D.
1,1,1
60
(30P+30S)
1, 5, 7 INFO
7.0 Pop politics (116179)
Grbeša-Zenzerović, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 2 INFO
7.0 Public service media (116174)
Car, V.
1,1,1
60
(30P+30S)
1 INFO
7.0 Religion and Politics in the Middle East (164173)
Havel, B.
1,1,1
60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Theories of Nationalism (116143)
Cipek, T.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 5, 7 INFO
7.0 The Politics of Human Rights (103540)
Kulenović, E.
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
ECTS Izborni pol 1-1
=> Izborni politologija 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Antička i srednjovjekovna politička filozofija (55416)
Cvijanović, H.; Kulenović, E.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Država i ustav (55419)
Špehar, H.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Epistemologija i politika (55429)
Kurelić, Z.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Hrvatska politika: akteri i procesi (55444)
Baričević, V.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Osnove suvremene diplomacije / e-kolegij (142864)
Luša, Đ.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Politička socijalizacija i političko obrazovanje (55501)
Šalaj, B.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Političko odlučivanje (55510)
Petek, A.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Političko vodstvo i demokracija (169473)
Nikić Čakar, D.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Politika i religija (92717)
Špehar, H.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Politike socijalne države (116135)
Henjak, A.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Socijalna psihologija (55538)
Blanuša, N.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Svjetska politička povijest (1878.-1920.) (55547)
Popović, P.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Teorija ekonomske politike (55552)
Kotarski, K.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Uvod u sociologiju (55564)
Pažanin, A.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Uvod u studij međunarodne politike (103572)
Popović, P.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
ECTS Strani jezik politologija 1-1
=> Strani jezik politologija (1 semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Engleski jezik za politologe 1 (55425)
Bjelobaba, S.
1,1,1
60
(60A)
1 INFO
2.5 Francuski jezik za politologe 1 (55437)
Lekaj Lubina, B.
1,0,0
60
(60A)
1 INFO
2.5 Njemački jezik za politologe 1 (55480)
Tomaš, G.
0,0,0
60
(60A)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Esej/Prezentacija 2 (132391)
1,0,0
0
()
2 INFO
5.0 Metode istraživanja (103590)
Čular, G.; Henjak, A.
1,0,0
60
(30P+30A)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (57095)
Janković, G.
0,0,0
30
(30TJ)
2 INFO
5.0 Uvod u političku znanost: pristupi (55562)
Kursar, T.; Matan, A.
0,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
ECTS Izborni GS-2
=> Izborni predmet GS 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Contemporary Geopolitical Issues / e-course (143658)
Zorko, M.
1,0,0
60
(60A)
2 INFO
7.0 Data Driven Strategic Communication (200302)
Grbeša-Zenzerović, M.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
7.0 Development Policy / e-kolegij (173674)
Radin, D.
0,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Electoral Systems (143646)
Raos, V.
1,0,0
60
(60A)
2 INFO
7.0 Latin America in International Relations / e course (143647)
Kos-Stanišić, L.
1,0,0
60
(60A)
2 INFO
7.0 Media and Diversity (143619)
Vilović, G.
- 60
(60A)
2 INFO
7.0 Media and the City (103557)
Krajina, Z.
1,1,1
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Oriental Jews and Arabs in the time of Zionism (164170)
Havel, B.
1,1,1
60
(30P+30S)
2, 6, 8 INFO
7.0 Party Competition and Party Systems in the EU Member States (131739)
Čular, G.; Henjak, A.
1,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Photo Journalism (137210)
Car, V.
1,1,1
60
(60A)
2 INFO
5.0 Political Science Fiction: Political Ideas in Film and Fiction (173632)
Cvijanović, H.
1,1,1
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
7.0 Pop politics (116179)
Grbeša-Zenzerović, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 2 INFO
5.0 Protest Politics in Old and New Democracies (142913)
Dolenec, D.
1,1,1
60
(30P+30S)
2, 6, 8 INFO
7.0 Regional Comparative Studies: Bosnia and Herzegovina, state and politics (233900)
Raos, V.
- 60
(60A)
2 INFO
7.0 Regional Comparative Studies: Bosnia and Herzegovina - State and Politics (228389)
Raos, V.
- 60
(60A)
2 INFO
5.0 Social Psychology (137212)
Blanuša, N.
- 60
(60A)
2 INFO
5.0 Sociology of Croatian Society (173684)
Vidović, D.
- 60
(60A)
2 INFO
5.0 TV Newsroom (137211)
Perišin, T.
1,0,0
60
(60A)
2 INFO
ECTS Izborni pol 1-2
=> Izborni politologija 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Demokracija i civilno društvo (55417)
Šalaj, B.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Hrvatska politika: akteri i procesi (55444)
Baričević, V.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Novovjekovna politička filozofija (55475)
Kulenović, E.; Cvijanović, H.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Održivi razvoj i društvene inovacije (213809)
Vidović, D.
- 60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Osnove nacionalne sigurnosti (55489)
Tatalović, S.
1,1,1
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Politička geografija i geopolitika / e-kolegij (142867)
Zorko, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Politika i religija (103576)
Špehar, H.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Rod i politika (227538)
Šinko, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Socijalna psihologija (55538)
Blanuša, N.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Sociologija hrvatskog društva (55539)
Lalić, D.; Vidović, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Suvremena hrvatska politička povijest (55541)
Đurašković, S.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Suvremene civilizacije (55543)
Kos-Stanišić, L.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Suvremene teorije društvenog razvoja (55544)
Zakošek, N.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Svjetska politička povijest (1920.-1960.) (55548)
Picula, B.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Teorije i politike mira (115992)
Matan, A.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
ECTS Strani jezik politologija 1-2
=> Strani jezik politologija (2 semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Engleski jezik za politologe 2 (55426)
Bjelobaba, S.
1,1,1
60
(60A)
2 INFO
2.5 Francuski jezik za politologe 2 (55438)
Lekaj Lubina, B.
1,0,0
60
(60A)
2 INFO
2.5 Njemački jezik za politologe 2 (55481)
Tomaš, G.
0,0,0
60
(60A)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Esej/Prezentacija 3 (132392)
1,0,0
0
()
3 INFO
5.0 Politička ekonomija (55496)
Henjak, A.; Grdešić, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
3 INFO
5.0 Politički sustav Hrvatske (55508)
Čular, G.; Baričević, V.
1,1,0
60
(30P+30S)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (57096)
Janković, G.
0,0,0
30
(30TJ)
3 INFO
ECTS Izborni pol 2-1
=> Izborni politologija 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Antička i srednjovjekovna politička filozofija (55416)
Cvijanović, H.; Kulenović, E.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Država i ustav (55419)
Špehar, H.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Epistemologija i politika (55429)
Kurelić, Z.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Hrvatska politika: akteri i procesi (55444)
Baričević, V.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Osnove suvremene diplomacije / e-kolegij (142864)
Luša, Đ.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Politička socijalizacija i političko obrazovanje (55501)
Šalaj, B.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Političko odlučivanje (55510)
Petek, A.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Političko vodstvo i demokracija (169473)
Nikić Čakar, D.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Politika i religija (92717)
Špehar, H.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Politike socijalne države (116135)
Henjak, A.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Socijalna psihologija (55538)
Blanuša, N.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Svjetska politička povijest (1878.-1920.) (55547)
Popović, P.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Teorija ekonomske politike (55552)
Kotarski, K.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Uvod u sociologiju (55564)
Pažanin, A.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Uvod u studij međunarodne politike (103572)
Popović, P.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
ECTS Strani jezik politologija 2-1
=> Strani jezik politologija (3 semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Engleski jezik za politologe 3 (55427)
McClain Brown, C.
1,1,1
60
(60A)
3 INFO
2.5 Francuski jezik za politologe 3 (55439)
Lekaj Lubina, B.
0,0,0
60
(60A)
3 INFO
2.5 Njemački jezik za politologe 3 (55482)
Tomaš, G.
0,0,0
60
(60A)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Esej/Prezentacija 4 (132393)
1,0,0
0
()
4 INFO
5.0 Politička sociologija (55502)
Pažanin, A.
1,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Povijest političkih ideja (55518)
Ribarević, L.; Vujeva, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (57097)
Janković, G.
0,0,0
30
(30TJ)
4 INFO
ECTS Izborni pol 2-2
=> Izborni politologija 4. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Demokracija i civilno društvo (55417)
Šalaj, B.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Hrvatska politika: akteri i procesi (55444)
Baričević, V.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Novovjekovna politička filozofija (55475)
Kulenović, E.; Cvijanović, H.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Održivi razvoj i društvene inovacije (213809)
Vidović, D.
- 60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Osnove nacionalne sigurnosti (55489)
Tatalović, S.
1,1,1
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Political Science Fiction: Political Ideas in Film and Fiction (173632)
Cvijanović, H.
1,1,1
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Politička geografija i geopolitika / e-kolegij (142867)
Zorko, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Politika i religija (103576)
Špehar, H.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Rod i politika (227538)
Šinko, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Socijalna psihologija (55538)
Blanuša, N.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Sociologija hrvatskog društva (55539)
Lalić, D.; Vidović, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Suvremena hrvatska politička povijest (55541)
Đurašković, S.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Suvremene civilizacije (55543)
Kos-Stanišić, L.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Suvremene teorije društvenog razvoja (55544)
Zakošek, N.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Svjetska politička povijest (1920.-1960.) (55548)
Picula, B.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Teorije i politike mira (115992)
Matan, A.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
ECTS Strani jezik politologija 2-2
=> Strani jezik politologija (4 semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Engleski jezik za politologe 4 (55428)
McClain Brown, C.
1,1,1
60
(60A)
4 INFO
2.5 Francuski jezik za politologe 4 (55440)
Lekaj Lubina, B.
0,0,0
60
(60A)
4 INFO
2.5 Njemački jezik za politologe 4 (55483)
Tomaš, G.
0,0,0
60
(60A)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Esej/Prezentacija 5-1 (132394)
1,0,0
0
()
5 INFO
2.5 Esej/Prezentacija 5-2 (132395)
1,0,0
0
()
5 INFO
5.0 Javne politike (55453)
Petak, Z.
1,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
5.0 Uvod u komparativnu politiku (55558)
Raos, V.
0,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
ECTS Izborni pol 3-1
=> Izborni politologija 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Ekonomska politika Hrvatske (55420)
Brkić, L.
1,0,0
60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 EU Enlargement and Europeanization of Croatia (103555)
Vidačak, I.
1,1,1
60
(30P+30S)
1, 5, 7 INFO
5.0 Globalna i komparativna politička ekonomija (55441)
Grdešić, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
5, 6, 7, 8 INFO
5.0 Interest Groups and Lobbying in the European Union (213811)
Vidačak, I.
1,1,1
60
(30P+30S)
1, 5, 7 INFO
5.0 Kvalitativne metode istraživanja (213812)
Petek, A.
- 60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 Međunarodna sigurnost (55465)
Tatalović, S.; Jakešević, R.
0,0,0
60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 Politics and Society in Southeast Europe (103560)
Jović, D.
1,1,1
60
(30P+30S)
1, 5, 7 INFO
5.0 Politička psihologija (55500)
Blanuša, N.
1,0,0
60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 Političke stranke (55505)
Čular, G.
1,0,0
60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 Politički i društveni aspekti sporta (56993)
Lalić, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 Politički sustavi srednjoeuropskih i baltičkih zemalja (169911)
Boban, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 Politike povijesti (55513)
Đurašković, S.
1,0,0
60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 Posebne javne politike (55514)
Petek, A.
1,1,1
60
(30P+30S)
5, 6, 7, 8 INFO
5.0 Povijest hrvatskih političkih ideja (55515)
Cipek, T.
1,0,0
60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 Povijest političkih doktrina (55517)
Vujeva, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 Regionalne komparativne studije: Latinska Amerika (103562)
Kos-Stanišić, L.
0,0,0
60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 Teorije međunarodnih odnosa (55554)
Popović, P.
1,1,0
60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 Theories of Nationalism (116143)
Cipek, T.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 5, 7 INFO
5.0 Vanjska politika SAD-a (55566)
Luša, Đ.
1,1,1
60
(30P+30S)
5, 6, 7, 8 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Esej/Prezentacija 6-1 (132396)
1,0,0
0
()
6 INFO
2.5 Esej/Prezentacija 6-2 (132397)
1,0,0
0
()
6 INFO
5.0 Međunarodna politička ekonomija (55464)
Kotarski, K.
1,1,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Međunarodni politički odnosi (55467)
Jović, D.; Luša, Đ.
1,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
ECTS Izborni pol 3-2
=> Izborni politologija 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Didaktika (55418)
Eret, L.
0,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Država i nasilje: uvod u studij kaznene politike (103553)
Petković, K.
1,0,0
60
(30P+30S)
6, 8 INFO
5.0 Euroatlantske integracije (55430)
Barić, R.
1,0,0
60
(30P+30S)
6, 8 INFO
5.0 Globalna i komparativna politička ekonomija (55441)
Grdešić, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
5, 6, 7, 8 INFO
5.0 Izborni sustavi (56991)
Raos, V.
1,0,0
60
(30P+30S)
6, 8 INFO
5.0 Javne financije (55452)
Petak, Z.
1,0,0
60
(30P+30S)
6, 8 INFO
5.0 Kvantitativna politička analiza (213813)
Grdešić, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
6, 8 INFO
5.0 Metode komparativne politike (55470)
Dolenec, D.
0,0,0
60
(30P+30S)
6, 8 INFO
5.0 Novi autoritarni sustavi: Rusija i postsovjetski prostor (103559)
Boban, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
6, 8 INFO
5.0 Opća pedagogija (55488)
Eret, L.
0,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Oriental Jews and Arabs in the time of Zionism (164170)
Havel, B.
1,1,1
60
(30P+30S)
2, 6, 8 INFO
5.0 Politička ekonomija EU (55497)
Zorko, M.; Lučev, J.
1,0,0
60
(30P+30S)
6, 8 INFO
5.0 Politička etika (55498)
Petković, K.
1,0,0
60
(30P+30S)
6, 8 INFO
5.0 Politike nacionalne sigurnosti (55512)
Jakešević, R.
0,0,0
60
(30P+30S)
6, 8 INFO
5.0 Posebne javne politike (55514)
Petek, A.
1,1,1
60
(30P+30S)
5, 6, 7, 8 INFO
5.0 Protest Politics in Old and New Democracies (142913)
Dolenec, D.
1,1,1
60
(30P+30S)
2, 6, 8 INFO
5.0 Suvremeni geopolitički problemi / e-kolegij (142874)
Zorko, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
6, 8 INFO
5.0 Teorija države (131736)
Ribarević, L.
1,0,0
60
(30P+30S)
6, 8 INFO
5.0 Upravljanje krizama (115981)
Mikac, R.
0,0,0
60
(30P+30S)
6, 8 INFO
5.0 Vanjska politika SAD-a (55566)
Luša, Đ.
1,1,1
60
(30P+30S)
5, 6, 7, 8 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Esej/Prezentacija 7-1 (132398)
1,0,0
0
()
7 INFO
2.5 Esej/Prezentacija 7-2 (132399)
1,0,0
0
()
7 INFO
5.0 Komparativni politički sustavi (55456)
Zakošek, N.
1,0,0
60
(30P+30S)
7 INFO
5.0 Znanost o upravljanju (55567)
Petak, Z.
1,0,0
60
(30P+30S)
7 INFO
ECTS Izborni pol 4-1
=> Izborni politologija 7. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Ekonomska politika Hrvatske (55420)
Brkić, L.
1,0,0
60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 EU Enlargement and Europeanization of Croatia (103555)
Vidačak, I.
1,1,1
60
(30P+30S)
1, 5, 7 INFO
5.0 Globalna i komparativna politička ekonomija (55441)
Grdešić, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
5, 6, 7, 8 INFO
5.0 Interest Groups and Lobbying in the European Union (213811)
Vidačak, I.
1,1,1
60
(30P+30S)
1, 5, 7 INFO
5.0 Kvalitativne metode istraživanja (213812)
Petek, A.
- 60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 Međunarodna sigurnost (55465)
Tatalović, S.; Jakešević, R.
0,0,0
60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 Metodika političkog obrazovanja (55471)
Eret, L.
0,0,0
60
(30P+30S)
7 INFO
5.0 Politics and Society in Southeast Europe (103560)
Jović, D.
1,1,1
60
(30P+30S)
1, 5, 7 INFO
5.0 Politička psihologija (55500)
Blanuša, N.
1,0,0
60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 Političke stranke (55505)
Čular, G.
1,0,0
60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 Politički i društveni aspekti sporta (56993)
Lalić, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 Politički sustavi srednjoeuropskih i baltičkih zemalja (169911)
Boban, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 Politike povijesti (55513)
Đurašković, S.
1,0,0
60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 Posebne javne politike (55514)
Petek, A.
1,1,1
60
(30P+30S)
5, 6, 7, 8 INFO
5.0 Povijest hrvatskih političkih ideja (55515)
Cipek, T.
1,0,0
60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 Povijest političkih doktrina (55517)
Vujeva, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 Regionalne komparativne studije: Latinska Amerika (103562)
Kos-Stanišić, L.
0,0,0
60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 Teorije međunarodnih odnosa (55554)
Popović, P.
1,1,0
60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 Theories of Nationalism (116143)
Cipek, T.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 5, 7 INFO
5.0 Vanjska politika SAD-a (55566)
Luša, Đ.
1,1,1
60
(30P+30S)
5, 6, 7, 8 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Esej/Prezentacija 8-1 (132400)
1,0,0
0
()
8 INFO
2.5 Esej/Prezentacija 8-2 (132401)
1,0,0
0
()
8 INFO
5.0 Politički sustav Europske Unije (103561)
Vidačak, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
8 INFO
5.0 Suvremena politička teorija (55542)
Kurelić, Z.
1,0,0
60
(30P+30S)
8 INFO
ECTS Izborni pol 4-2
=> Izborni politologija 8. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Država i nasilje: uvod u studij kaznene politike (103553)
Petković, K.
1,0,0
60
(30P+30S)
6, 8 INFO
5.0 Euroatlantske integracije (55430)
Barić, R.
1,0,0
60
(30P+30S)
6, 8 INFO
5.0 Globalna i komparativna politička ekonomija (55441)
Grdešić, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
5, 6, 7, 8 INFO
5.0 Izborni sustavi (56991)
Raos, V.
1,0,0
60
(30P+30S)
6, 8 INFO
5.0 Javne financije (55452)
Petak, Z.
1,0,0
60
(30P+30S)
6, 8 INFO
5.0 Kvantitativna politička analiza (213813)
Grdešić, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
6, 8 INFO
5.0 Metode komparativne politike (55470)
Dolenec, D.
0,0,0
60
(30P+30S)
6, 8 INFO
5.0 Novi autoritarni sustavi: Rusija i postsovjetski prostor (103559)
Boban, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
6, 8 INFO
5.0 Oriental Jews and Arabs in the time of Zionism (164170)
Havel, B.
1,1,1
60
(30P+30S)
2, 6, 8 INFO
5.0 Politička ekonomija EU (55497)
Zorko, M.; Lučev, J.
1,0,0
60
(30P+30S)
6, 8 INFO
5.0 Politička etika (55498)
Petković, K.
1,0,0
60
(30P+30S)
6, 8 INFO
5.0 Politike nacionalne sigurnosti (55512)
Jakešević, R.
0,0,0
60
(30P+30S)
6, 8 INFO
5.0 Posebne javne politike (55514)
Petek, A.
1,1,1
60
(30P+30S)
5, 6, 7, 8 INFO
5.0 Protest Politics in Old and New Democracies (142913)
Dolenec, D.
1,1,1
60
(30P+30S)
2, 6, 8 INFO
5.0 Psihologija edukacije (55533)
Huić, A.
0,0,0
60
(30P+30S)
8 INFO
5.0 Suvremeni geopolitički problemi / e-kolegij (142874)
Zorko, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
6, 8 INFO
5.0 Teorija države (131736)
Ribarević, L.
1,0,0
60
(30P+30S)
6, 8 INFO
5.0 Upravljanje krizama (115981)
Mikac, R.
0,0,0
60
(30P+30S)
6, 8 INFO
5.0 Vanjska politika SAD-a (55566)
Luša, Đ.
1,1,1
60
(30P+30S)
5, 6, 7, 8 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Akademsko pisanje (103518)
Eret, L.; Šinko, M.
0,0,0
30
(30A)
1 INFO
2.5 Esej/Prezentacija 1 (132390)
1,0,0
0
()
1 INFO
5.0 Statistika (103589)
Širinić, D.
1,1,0
60
(30P+30A)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura (55555)
Janković, G.
1,0,0
30
(30TJ)
1 INFO
5.0 Uvod u političku znanost: pojmovi (55561)
Kursar, T.; Matan, A.
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
ECTS Izborni GS-1
=> Izborni predmet GS 1 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Comparative Political Systems (160514)
Šinko, M.
1,1,1
60
(60A)
1 INFO
7.0 Croatia in International Economic Relations (228480)
Zorko, M.; Lučev, J.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
7.0 Democracy and Economic Development (103536)
Zakošek, N.
1,1,1
60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Ethics in Journalism (143617)
Vilović, G.
- 60
(60A)
1 INFO
5.0 EU Enlargement and Europeanization of Croatia (103555)
Vidačak, I.
1,1,1
60
(30P+30S)
1, 5, 7 INFO
7.0 Health Policy and Systems (131737)
Radin, D.
1,1,1
60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Interest Groups and Lobbying in the European Union (213811)
Vidačak, I.
1,1,1
60
(30P+30S)
1, 5, 7 INFO
5.0 Media and Child Rights (143621)
Vilović, G.
- 60
(60A)
1 INFO
5.0 Media and popular culture (115982)
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
7.0 Media and the City (206997)
Krajina, Z.
- 60
(60A)
1 INFO
5.0 Media and Violence (143623)
Kanižaj, I.
- 60
(60A)
1 INFO
5.0 Political Geography and Geopolitics / e- course (143657)
Zorko, M.
1,0,0
60
(60A)
1 INFO
5.0 Political Leadership and Democracy (171578)
Nikić Čakar, D.
- 60
(60A)
1 INFO
5.0 Political Psychology (137213)
Blanuša, N.
- 60
(60A)
1 INFO
5.0 Politics and Society in Southeast Europe (103560)
Jović, D.
1,1,1
60
(30P+30S)
1, 5, 7 INFO
7.0 Pop politics (116179)
Grbeša-Zenzerović, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 2 INFO
7.0 Public service media (116174)
Car, V.
1,1,1
60
(30P+30S)
1 INFO
7.0 Religion and Politics in the Middle East (164173)
Havel, B.
1,1,1
60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Theories of Nationalism (116143)
Cipek, T.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 5, 7 INFO
7.0 The Politics of Human Rights (103540)
Kulenović, E.
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
ECTS Izborni pol 1-1
=> Izborni politologija 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Antička i srednjovjekovna politička filozofija (55416)
Cvijanović, H.; Kulenović, E.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Država i ustav (55419)
Špehar, H.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Epistemologija i politika (55429)
Kurelić, Z.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Hrvatska politika: akteri i procesi (55444)
Baričević, V.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Osnove suvremene diplomacije / e-kolegij (142864)
Luša, Đ.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Politička socijalizacija i političko obrazovanje (55501)
Šalaj, B.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Političko odlučivanje (55510)
Petek, A.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Političko vodstvo i demokracija (169473)
Nikić Čakar, D.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Politika i religija (92717)
Špehar, H.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Politike socijalne države (116135)
Henjak, A.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Socijalna psihologija (55538)
Blanuša, N.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Svjetska politička povijest (1878.-1920.) (55547)
Popović, P.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Teorija ekonomske politike (55552)
Kotarski, K.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Uvod u sociologiju (55564)
Pažanin, A.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Uvod u studij međunarodne politike (103572)
Popović, P.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
ECTS Strani jezik politologija 1-1
=> Strani jezik politologija (1 semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Engleski jezik za politologe 1 (55425)
Bjelobaba, S.
1,1,1
60
(60A)
1 INFO
2.5 Francuski jezik za politologe 1 (55437)
Lekaj Lubina, B.
1,0,0
60
(60A)
1 INFO
2.5 Njemački jezik za politologe 1 (55480)
Tomaš, G.
0,0,0
60
(60A)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Esej/Prezentacija 2 (132391)
1,0,0
0
()
2 INFO
5.0 Metode istraživanja (103590)
Čular, G.; Henjak, A.
1,0,0
60
(30P+30A)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (57095)
Janković, G.
0,0,0
30
(30TJ)
2 INFO
5.0 Uvod u političku znanost: pristupi (55562)
Kursar, T.; Matan, A.
0,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
ECTS Izborni GS-2
=> Izborni predmet GS 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Contemporary Geopolitical Issues / e-course (143658)
Zorko, M.
1,0,0
60
(60A)
2 INFO
7.0 Data Driven Strategic Communication (200302)
Grbeša-Zenzerović, M.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
7.0 Development Policy / e-kolegij (173674)
Radin, D.
0,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Electoral Systems (143646)
Raos, V.
1,0,0
60
(60A)
2 INFO
7.0 Latin America in International Relations / e course (143647)
Kos-Stanišić, L.
1,0,0
60
(60A)
2 INFO
7.0 Media and Diversity (143619)
Vilović, G.
- 60
(60A)
2 INFO
7.0 Media and the City (103557)
Krajina, Z.
1,1,1
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Oriental Jews and Arabs in the time of Zionism (164170)
Havel, B.
1,1,1
60
(30P+30S)
2, 6, 8 INFO
7.0 Party Competition and Party Systems in the EU Member States (131739)
Čular, G.; Henjak, A.
1,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Photo Journalism (137210)
Car, V.
1,1,1
60
(60A)
2 INFO
5.0 Political Science Fiction: Political Ideas in Film and Fiction (173632)
Cvijanović, H.
1,1,1
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
7.0 Pop politics (116179)
Grbeša-Zenzerović, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 2 INFO
5.0 Protest Politics in Old and New Democracies (142913)
Dolenec, D.
1,1,1
60
(30P+30S)
2, 6, 8 INFO
7.0 Regional Comparative Studies: Bosnia and Herzegovina, state and politics (233900)
Raos, V.
- 60
(60A)
2 INFO
7.0 Regional Comparative Studies: Bosnia and Herzegovina - State and Politics (228389)
Raos, V.
- 60
(60A)
2 INFO
5.0 Social Psychology (137212)
Blanuša, N.
- 60
(60A)
2 INFO
5.0 Sociology of Croatian Society (173684)
Vidović, D.
- 60
(60A)
2 INFO
5.0 TV Newsroom (137211)
Perišin, T.
1,0,0
60
(60A)
2 INFO
ECTS Izborni pol 1-2
=> Izborni politologija 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Demokracija i civilno društvo (55417)
Šalaj, B.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Hrvatska politika: akteri i procesi (55444)
Baričević, V.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Novovjekovna politička filozofija (55475)
Kulenović, E.; Cvijanović, H.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Održivi razvoj i društvene inovacije (213809)
Vidović, D.
- 60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Osnove nacionalne sigurnosti (55489)
Tatalović, S.
1,1,1
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Politička geografija i geopolitika / e-kolegij (142867)
Zorko, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Politika i religija (103576)
Špehar, H.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Rod i politika (227538)
Šinko, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Socijalna psihologija (55538)
Blanuša, N.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Sociologija hrvatskog društva (55539)
Lalić, D.; Vidović, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Suvremena hrvatska politička povijest (55541)
Đurašković, S.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Suvremene civilizacije (55543)
Kos-Stanišić, L.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Suvremene teorije društvenog razvoja (55544)
Zakošek, N.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Svjetska politička povijest (1920.-1960.) (55548)
Picula, B.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Teorije i politike mira (115992)
Matan, A.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
ECTS Strani jezik politologija 1-2
=> Strani jezik politologija (2 semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Engleski jezik za politologe 2 (55426)
Bjelobaba, S.
1,1,1
60
(60A)
2 INFO
2.5 Francuski jezik za politologe 2 (55438)
Lekaj Lubina, B.
1,0,0
60
(60A)
2 INFO
2.5 Njemački jezik za politologe 2 (55481)
Tomaš, G.
0,0,0
60
(60A)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Esej/Prezentacija 3 (132392)
1,0,0
0
()
3 INFO
5.0 Politička ekonomija (55496)
Henjak, A.; Grdešić, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
3 INFO
5.0 Politički sustav Hrvatske (55508)
Čular, G.; Baričević, V.
1,1,0
60
(30P+30S)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (57096)
Janković, G.
0,0,0
30
(30TJ)
3 INFO
ECTS Izborni pol 2-1
=> Izborni politologija 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Antička i srednjovjekovna politička filozofija (55416)
Cvijanović, H.; Kulenović, E.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Država i ustav (55419)
Špehar, H.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Epistemologija i politika (55429)
Kurelić, Z.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Hrvatska politika: akteri i procesi (55444)
Baričević, V.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Osnove suvremene diplomacije / e-kolegij (142864)
Luša, Đ.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Politička socijalizacija i političko obrazovanje (55501)
Šalaj, B.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Političko odlučivanje (55510)
Petek, A.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Političko vodstvo i demokracija (169473)
Nikić Čakar, D.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Politika i religija (92717)
Špehar, H.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Politike socijalne države (116135)
Henjak, A.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Socijalna psihologija (55538)
Blanuša, N.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Svjetska politička povijest (1878.-1920.) (55547)
Popović, P.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Teorija ekonomske politike (55552)
Kotarski, K.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Uvod u sociologiju (55564)
Pažanin, A.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
5.0 Uvod u studij međunarodne politike (103572)
Popović, P.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 3 INFO
ECTS Strani jezik politologija 2-1
=> Strani jezik politologija (3 semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Engleski jezik za politologe 3 (55427)
McClain Brown, C.
1,1,1
60
(60A)
3 INFO
2.5 Francuski jezik za politologe 3 (55439)
Lekaj Lubina, B.
0,0,0
60
(60A)
3 INFO
2.5 Njemački jezik za politologe 3 (55482)
Tomaš, G.
0,0,0
60
(60A)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Esej/Prezentacija 4 (132393)
1,0,0
0
()
4 INFO
5.0 Politička sociologija (55502)
Pažanin, A.
1,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Povijest političkih ideja (55518)
Ribarević, L.; Vujeva, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (57097)
Janković, G.
0,0,0
30
(30TJ)
4 INFO
ECTS Izborni pol 2-2
=> Izborni politologija 4. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Demokracija i civilno društvo (55417)
Šalaj, B.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Hrvatska politika: akteri i procesi (55444)
Baričević, V.
1,1,0
60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Novovjekovna politička filozofija (55475)
Kulenović, E.; Cvijanović, H.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Održivi razvoj i društvene inovacije (213809)
Vidović, D.
- 60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Osnove nacionalne sigurnosti (55489)
Tatalović, S.
1,1,1
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Political Science Fiction: Political Ideas in Film and Fiction (173632)
Cvijanović, H.
1,1,1
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Politička geografija i geopolitika / e-kolegij (142867)
Zorko, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Politika i religija (103576)
Špehar, H.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Rod i politika (227538)
Šinko, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Socijalna psihologija (55538)
Blanuša, N.
0,0,0
60
(30P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Sociologija hrvatskog društva (55539)
Lalić, D.; Vidović, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Suvremena hrvatska politička povijest (55541)
Đurašković, S.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Suvremene civilizacije (55543)
Kos-Stanišić, L.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Suvremene teorije društvenog razvoja (55544)
Zakošek, N.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Svjetska politička povijest (1920.-1960.) (55548)
Picula, B.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
5.0 Teorije i politike mira (115992)
Matan, A.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 4 INFO
ECTS Strani jezik politologija 2-2
=> Strani jezik politologija (4 semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Engleski jezik za politologe 4 (55428)
McClain Brown, C.
1,1,1
60
(60A)
4 INFO
2.5 Francuski jezik za politologe 4 (55440)
Lekaj Lubina, B.
0,0,0
60
(60A)
4 INFO
2.5 Njemački jezik za politologe 4 (55483)
Tomaš, G.
0,0,0
60
(60A)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Esej/Prezentacija 5-1 (132394)
1,0,0
0
()
5 INFO
2.5 Esej/Prezentacija 5-2 (132395)
1,0,0
0
()
5 INFO
5.0 Javne politike (55453)
Petak, Z.
1,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
5.0 Uvod u komparativnu politiku (55558)
Raos, V.
0,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
ECTS Izborni pol 3-1
=> Izborni politologija 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Ekonomska politika Hrvatske (55420)
Brkić, L.
1,0,0
60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 EU Enlargement and Europeanization of Croatia (103555)
Vidačak, I.
1,1,1
60
(30P+30S)
1, 5, 7 INFO
5.0 Globalna i komparativna politička ekonomija (55441)
Grdešić, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
5, 6, 7, 8 INFO
5.0 Interest Groups and Lobbying in the European Union (213811)
Vidačak, I.
1,1,1
60
(30P+30S)
1, 5, 7 INFO
5.0 Kvalitativne metode istraživanja (213812)
Petek, A.
- 60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 Međunarodna sigurnost (55465)
Tatalović, S.; Jakešević, R.
0,0,0
60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 Politics and Society in Southeast Europe (103560)
Jović, D.
1,1,1
60
(30P+30S)
1, 5, 7 INFO
5.0 Politička psihologija (55500)
Blanuša, N.
1,0,0
60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 Političke stranke (55505)
Čular, G.
1,0,0
60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 Politički i društveni aspekti sporta (56993)
Lalić, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 Politički sustavi srednjoeuropskih i baltičkih zemalja (169911)
Boban, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 Politike povijesti (55513)
Đurašković, S.
1,0,0
60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 Posebne javne politike (55514)
Petek, A.
1,1,1
60
(30P+30S)
5, 6, 7, 8 INFO
5.0 Povijest hrvatskih političkih ideja (55515)
Cipek, T.
1,0,0
60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 Povijest političkih doktrina (55517)
Vujeva, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 Regionalne komparativne studije: Latinska Amerika (103562)
Kos-Stanišić, L.
0,0,0
60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 Teorije međunarodnih odnosa (55554)
Popović, P.
1,1,0
60
(30P+30S)
5, 7 INFO
5.0 Theories of Nationalism (116143)
Cipek, T.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 5, 7 INFO
5.0 Vanjska politika SAD-a (55566)
Luša, Đ.
1,1,1
60
(30P+30S)
5, 6, 7, 8 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Esej/Prezentacija 6-1 (132396)
1,0,0
0
()
6 INFO
2.5 Esej/Prezentacija 6-2 (132397)
1,0,0
0
()
6 INFO
5.0 Međunarodna politička ekonomija (55464)
Kotarski, K.
1,1,0
60
(30P+30S)
6 INFO
5.0 Međunarodni politički odnosi (55467)
Jović, D.; Luša, Đ.
1,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
ECTS Izborni pol 3-2
=> Izborni politologija 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Didaktika (55418)
Eret, L.
0,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO