Jezik | Language: HRV ENG
Novinarstvo

Studij Novinarstva primjenom bolonjskog sustava organiziran je po modelu 3+2.

Trogodišnji preddiplomski studij (6 semestara) nosi 180 ECTS bodova, a njegovim završetkom stječe se zvanje Baccalaureus/baccalaurea novinarstva. Navedeni bodovi nužan su uvjet za upis više razine diplomskog studija novinarstva.

Bez obzira na prijašnje iskustvo tijekom srednjoškolskih dana ili vannastavnih aktivnosti, uvjet upisa na preddiplomski studij je završena gimnazija ili drugo odgovarajuće srednjoškolsko obrazovanje, sa ocjenama i bodovima stečenim državnom maturom koji se prilažu u natječaju.

Tijekom prve tri godine student/ica novinarstva usvaja sva relevantna znanja i vještine za profesionalni rad u redakcijama različitih medija, u javnoj komunikaciji te svim službama koje zahtijevaju stručnjake na području politike, medija ili odnosa s javnošću. Nakon završetka studija moguće je zapošljavanje u redakcijama različitih medija kao urednici, novinari, fotoreporteri, redaktori, u službama informiranja, službama odnosa s javnošću, u organizaciji državne uprave ili u različitim tvrtkama kao glasnogovornici i sl.

Studenti se upoznavaju sa osnovama radija, televizije, pisanja za novine i odnosa s javnošću, a osim općenitog uvoda u novinarstvo, preddiplomska nastava studentima pruža i odabir dva od 5 specijaliziranih smjerova na 3. godini: Tisak, Radio, Televizija, Odnosi s javnošću i Novi mediji, koji nisu u obliku praktične nastave već teorijska nadogradnja temeljnih novinarskih predmeta. 


Preddiplomski studij novinarstva
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Esej 1: Akademsko pisanje 1 (142865)
Nikić Čakar, D.
0,0,0
30
(30A )
1 INFO
5.0 Komunikologija (55457)
Popović, H.
1,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
5.0 Metode istraživanja (136844)
Čular, G.
0,0,0
60
(30P+30A )
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura (55555)
Janković, G.
1,0,0
30
(30TJ )
1 INFO
5.0 Uvod u novinarstvo (55560)
Vilović, G.
0,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
ECTS Izborni GS-1
=> Izborni predmet GS 1 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Comparative Political Systems (160514)
Zakošek, N.
0,0,0
60
(60A )
1 INFO
5.0 Contemporary Geopolitical Issues / e-course (143658)
Zorko, M.
0,0,0
60
(60A )
1 INFO
7.0 Croatia in the European Security System (143655)
Tatalović, S.
0,0,0
60
(60A )
1 INFO
7.0 Democracy and Economic Development (103536)
Zakošek, N.
1,1,1
60
(30P+30S )
1 INFO
5.0 EU Enlargement and Europeanization of Croatia (103555)
Špehar, H.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 5 INFO
5.0 Euro-Atlantic Integration (143650)
Čehulić Vukadinović, L.
1,0,0
60
(60A )
1 INFO
7.0 Europeanization in the Western Balkans / Jean Monnet seminar (142914)
Dolenec, D.
1,1,1
60
(30P+30S )
1 INFO
7.0 Health Policy and Systems (131737) *
Radin, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
5.0 Introduction to Contemporary Diplomacy / e-course (143654)
Luša, Đ.
1,0,0
60
(60A )
1 INFO
7.0 Latin America in International Relations / e course (143647)
Kos-Stanišić, L.
0,0,0
60
(60A )
1 INFO
5.0 Media and Child Rights (143621)
Vilović, G.
0,0,0
60
(60A )
1 INFO
7.0 Media and the City (103557)
Krajina, Z.
1,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
5.0 Photo Journalism (137210) *
Car, V.
0,0,0
60
(60A )
1 INFO
5.0 Political Parties (143645)
Čular, G.
0,0,0
60
(60A )
1 INFO
5.0 Political Science Fiction (160481)
Cvijanović, H.
0,0,0
60
(60A )
1 INFO
5.0 Political Systems of Central Europe and the Baltic States (143652) *
Boban, D.
0,0,0
60
(60A )
1 INFO
5.0 Politics and Society in Southeast Europe (103560)
Jović, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 5 INFO
7.0 Public Service Media (143615)
Car, V.
0,0,0
60
(60A )
1 INFO
7.0 Religion and Politics in the Middle East (164173)
Havel, B.
1,1,1
60
(30P+30S )
1 INFO
5.0 Sectoral Public Policies (160515)
Petek, A.
0,0,0
60
(60A )
1 INFO
7.0 Television News in Multimedia Environment (103564)
Perišin, T.
1,0,0
60
(30P+30A )
1 INFO
5.0 Theories of Nationalism (116143)
Cipek, T.; Blanuša, N.
1,0,0
60
(30P+30S )
1, 5 INFO
7.0 The Politics of Human Rights (103540)
Kulenović, E.
1,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
ECTS Izborni NOV 1-1
=> Izborni predmet NOV 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Antička i srednjovjekovna politička filozofija (55416)
Kulenović, E.; Cvijanović, H.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
5.0 Epistemologija i politika (55429) *
Kurelić, Z.
1,0,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
5.0 Osnove suvremene diplomacije / e-kolegij (142864)
Luša, Đ.
1,1,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
5.0 Politička socijalizacija i političko obrazovanje (55501)
Šalaj, B.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
5.0 Političko odlučivanje (55510)
Petek, A.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
5.0 Svjetska politička povijest (1878.-1920.) (55547)
Popović, P.
1,1,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
5.0 Vizualna kultura (103575)
Car, V.
1,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
ECTS Strani jezik (novinari) 1-1
=> Strani jezika novinari (1. semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Engleski jezik za novinare 1 (55421)
Bjelobaba, S.
1,1,1
60
(60A )
1 INFO
2.5 Francuski jezik za novinare 1 (55433)
Lisičić, V.
1,0,0
60
(60A )
1 INFO
2.5 Njemački jezik za novinare 1 (55476)
Landsman Vinković, M.
0,0,0
60
(60A )
1 INFO
ECTS Temeljni opći NOV 1-1
=> Temeljni opći predmet NOV 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Socijalna psihologija (55538)
Blanuša, N.
0,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
5.0 Teorija ekonomske politike (55552)
Kotarski, K.
1,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
5.0 Uvod u političku znanost: pojmovi (55561)
Kursar, T.; Matan, A.
1,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Esej 2: Akademsko pisanje 2 (142866)
Nikić Čakar, D.
0,0,0
30
(30A )
2 INFO
5.0 Mediji i javnost (55461)
Grbeša-Zenzerović, M.
1,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
5.0 Statistika (55540)
Leinert-Novosel, S.
1,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (57095)
Janković, G.
0,0,0
30
(30TJ )
2 INFO
5.0 Uvod u medijske sustave (55559)
Peruško, Z.
1,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
ECTS Izborni NOV 1-2
=> Izborni predmet NOV 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Demokracija i civilno društvo (55417)
Šalaj, B.
0,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Hrvatska politika: akteri i procesi (55444)
Grdešić, I.; Čular, G.
1,1,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Osnove nacionalne sigurnosti (55489)
Tatalović, S.
1,1,1
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Political Science Fiction (131734) *
Cvijanović, H.
0,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Politička geografija i geopolitika / e-kolegij (142867)
Zorko, M.
1,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Politička psihologija (55500)
Blanuša, N.
1,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Povijest vijesti (103574)
Vilović, G.
0,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
5.0 Svjetska politička povijest (1920.-1960.) (55548) *
Kardum, L.
0,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Teorije i politike mira (115992)
Matan, A.
1,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Uvod u studij međunarodne politike (103572)
Jović, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
ECTS Strani jezik (novinari) 1-2
=> Strani jezik novinari (2 semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Engleski jezik za novinare 2 (55422)
Bjelobaba, S.
1,1,1
60
(60A )
2 INFO
2.5 Francuski jezik za novinare 2 (55434)
Lisičić, V.
1,0,0
60
(60A )
2 INFO
2.5 Njemački jezik za novinare 2 (55477)
Landsman Vinković, M.
0,0,0
60
(60A )
2 INFO
ECTS Temeljni opći NOV 1-2
=> Temeljni opći predmet NOV 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Novovjekovna politička filozofija (55475)
Kulenović, E.; Cvijanović, H.
0,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
5.0 Politika i religija (92717) *
Špehar, H.
0,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
5.0 Suvremene teorije društvenog razvoja (55544)
Zakošek, N.
0,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Esej 3: Pisanje za medije (132404)
0,0,0
0
( )
3 INFO
5.0 Osnove radija (55490)
Mučalo, M.
1,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
5.0 Osnove televizije (55492)
Perišin, T.
1,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
5.0 Osnove tiskanih medija (55493)
Kanižaj, I.
1,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (57096)
Janković, G.
0,0,0
30
(30TJ )
3 INFO
ECTS Izborni NOV 2-1
=> Izborni predmet NOV 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Antička i srednjovjekovna politička filozofija (55416)
Kulenović, E.; Cvijanović, H.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
5.0 Epistemologija i politika (55429) *
Kurelić, Z.
1,0,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
5.0 Kulturna politika (55459)
Dragojević, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
5.0 Osnove suvremene diplomacije / e-kolegij (142864)
Luša, Đ.
1,1,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
5.0 Politička socijalizacija i političko obrazovanje (55501)
Šalaj, B.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
5.0 Političko odlučivanje (55510)
Petek, A.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
5.0 Svjetska politička povijest (1878.-1920.) (55547)
Popović, P.
1,1,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
ECTS Strani jezik novinari 2-1
=> Strani jezik novinari (3 semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Engleski jezik za novinare 3 (55423)
McClain Brown, C.
1,1,1
60
(60A )
3 INFO
2.5 Francuski jezik za novinare 3 (55435)
Lisičić, V.
1,0,0
60
(60A )
3 INFO
2.5 Njemački jezik za novinare 3 (55478)
Landsman Vinković, M.
0,0,0
60
(60A )
3 INFO
ECTS Temeljni opći NOV 2-1
=> Temeljni opći predmet NOV 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Država i ustav / Jean Monnet seminar (142911)
Špehar, H.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
5.0 Politički sustav Hrvatske (55508)
Grdešić, I.; Čular, G.
1,1,0
60
(30P+30S )
3 INFO
5.0 Uvod u sociologiju (55564)
Pažanin, A.
1,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Esej 4 (132405)
0,0,0
0
( )
4 INFO
5.0 Pisanje za novine (55494)
Vilović, G.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
5.0 Radijsko novinarstvo (55535)
Mučalo, M.
1,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
5.0 Televizijsko novinarstvo (55551)
Perišin, T.
1,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (57097)
Janković, G.
0,0,0
30
(30TJ )
4 INFO
ECTS Izborni NOV 2-2
=> Izborni predmet NOV 4. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Demokracija i civilno društvo (55417)
Šalaj, B.
0,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Hrvatska politika: akteri i procesi (55444)
Grdešić, I.; Čular, G.
1,1,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Mediji i nasilje (115985)
Kanižaj, I.
1,1,0
60
(30P+30S )
4 INFO
5.0 On line novinarstvo i novi mediji (131741)
Bebić, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
5.0 Osnove nacionalne sigurnosti (55489)
Tatalović, S.
1,1,1
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Political Science Fiction (131734) *
Cvijanović, H.
0,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Politička geografija i geopolitika / e-kolegij (142867)
Zorko, M.
1,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Politička psihologija (55500)
Blanuša, N.
1,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Svjetska politička povijest (1920.-1960.) (55548) *
Kardum, L.
0,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Teorije i politike mira (115992)
Matan, A.
1,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Uvod u studij međunarodne politike (103572)
Jović, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
ECTS Strani jezik novinari 2-2
=> Strani jezik novinari (4 semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Engleski jezik za novinare 4 (55424)
McClain Brown, C.
1,1,1
60
(60A )
4 INFO
2.5 Francuski jezik za novinare 4 (55436)
Lisičić, V.
0,0,0
60
(60A )
4 INFO
2.5 Njemački jezik za novinare 4 (55479)
Landsman Vinković, M.
0,0,0
60
(60A )
4 INFO
ECTS Temeljni opći NOV 2-2
=> Temeljni opći predmet NOV 4. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Međunarodna politička ekonomija (55464)
Kotarski, K.
1,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
5.0 Sociologija hrvatskog društva (55539)
Blanuša, N.
1,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
5.0 Suvremena hrvatska politička povijest (55541)
Cipek, T.
1,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Hrvatski jezik i novinarska stilistika (55445)
Žanić, I.
1,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
ECTS Izborni NOV 3-1
=> Izborni predmet NOV 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Država i nasilje: uvod u studij kaznene politike (103553) *
Petković, K.
1,0,0
60
(30P+30S )
5, 6 INFO
5.0 EU Enlargement and Europeanization of Croatia (103555)
Špehar, H.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 5 INFO
5.0 Euroatlantske integracije (55430) *
Čehulić Vukadinović, L.
1,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
5.0 Euroatlantske integracije/e-kolegij (160375)
Čehulić Vukadinović, L.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
5.0 Fotonovinarstvo (132406) *
Car, V.
1,0,0
60
(30P+30A )
5, 6 INFO
5.0 Istraživačko novinarstvo (55450)
Vilović, G.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
5.0 Mediji i pravo djeteta (92674)
Vilović, G.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
5.0 Međunarodna sigurnost (55465)
Tatalović, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
5.0 Politics and Society in Southeast Europe (103560)
Jović, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 5 INFO
5.0 Politička teorija europske integracije / Jean Monnet kolegij (142892)
Špehar, H.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
5.0 Političke stranke (55505)
Čular, G.
1,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
5.0 Politički i društveni aspekti sporta (56993) *
Lalić, D.
1,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
5.0 Politički sustavi Srednje Europe i baltičkih zemalja (116142)
Boban, D.
1,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
5.0 Posebne javne politike (55514)
Petek, A.
0,0,0
60
(30P+30S )
5, 6 INFO
5.0 Povijest hrvatskih političkih ideja (55515)
Cipek, T.
1,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
5.0 Povijest političkih doktrina (55517)
Ribarević, L.
1,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
5.0 Suvremeni geopolitički problemi / e-kolegij (142874)
Zorko, M.
1,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
5.0 Teorije međunarodnih odnosa (55554)
Popović, P.
1,1,0
60
(30P+30S )
5 INFO
5.0 Theories of Nationalism (116143)
Cipek, T.; Blanuša, N.
1,0,0
60
(30P+30S )
1, 5 INFO
ECTS Smjer NOVI MEDIJI nov. 5 semsetar
=> Smjer NOVI MEDIJI nov. 5 semsetar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Metode i tehnike novih medija (92679)
Bebić, D.
1,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
ECTS Smjer ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 5 semestar
=> Smjer ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 5 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Uvod u odnose s javnošću (103566)
Skoko, B.
1,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
ECTS Smjer RADIO nov. 5. semestar
=> Smjer RADIO nov. 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Oblici radijskog izražavanja (132408)
Mučalo, M.
1,0,0
60
(30P+30A )
5 INFO
ECTS Smjer TELEVIZIJA nov. 5. semestar
=> Smjer TELEVIZIJA nov. 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Oblici televizijskog izražavanja (132409)
Perišin, T.
0,0,0
60
(30P+30A )
5 INFO
ECTS Smjer TISAK nov. 5. semestar
=> Smjer TISAK nov. 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Oblici novinskog izražavanja (132407)
Vilović, G.
0,0,0
60
(30P+30A )
5 INFO
ECTS Temeljni opći NOV 3-1
=> Temeljni opći predmet NOV 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Javne politike (55453)
Petak, Z.
1,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
5.0 Uvod u komparativnu politiku (55558)
Kasapović, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Medijske politike i medijska regulacija (131742)
Dragojević, S.; Car, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Novinarska etika (55473)
Vilović, G.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
ECTS Izborni NOV 3-2
=> Izborni predmet NOV 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Država i nasilje: uvod u studij kaznene politike (103553)
Petković, K.
1,0,0
60
(30P+30S )
5, 6 INFO
5.0 Fotonovinarstvo (132406)
Car, V.
1,0,0
60
(30P+30A )
5, 6 INFO
5.0 Globalna i komparativna politička ekonomija (55441)
Petak, Z.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Izborni sustavi (56991)
Kasapović, M.
1,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Javne financije (55452)
Petak, Z.
1,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Media and popular culture (115982) *
Peruško, Z.
1,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Metode komparativne politike (55470)
Dolenec, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Novi autoritarni sustavi: Rusija i postsovjetski prostor (103559)
Boban, D.
1,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Oriental Jews and Arabs in the time of Zionism (164170)
Havel, B.
1,1,1
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Osnove sociolingvistike (115983)
Žanić, I.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Politička ekonomija EU (55497) *
Brkić, L.
1,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Politička etika (55498)
Petković, K.
1,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Politike nacionalne sigurnosti (55512)
Jakešević, R.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Posebne javne politike (55514) *
Petek, A.
0,0,0
60
(30P+30S )
5, 6 INFO
5.0 Protest Politics in Old and New Democracies (142913)
Dolenec, D.
1,1,1
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Sekularna Europa: europski sekularni identiteti/Jean Monnet modul (132101)
Špehar, H.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Teorija države (131736)
Ribarević, L.
1,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Upravljanje krizama (115981)
Mikac, R.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
ECTS Smjer NOVI MEDIJI nov. 6. semestar
=> Smjer NOVI MEDIJI nov. 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Društveni mediji (92617)
Bebić, D.
1,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
ECTS Smjer ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 6. semestar
=> Smjer ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Tehnike odnosa s javnošću (55549)
Skoko, B.
1,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
ECTS Smjer RADIO nov. 6 semestar
=> Smjer RADIO nov. 6 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Radijska redakcija (132411)
Mučalo, M.
1,0,0
60
(30P+30A )
6 INFO
ECTS Smjer TELEVIZIJA nov. 6. semestar
=> Smjer TELEVIZIJA nov. 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Televizijska redakcija (132412)
Perišin, T.
1,0,0
60
(30P+30A )
6 INFO
ECTS Smjer TISAK nov. 6. semestar
=> Smjer TISAK nov. 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Novinska redakcija (132410)
Kanižaj, I.
1,1,0
60
(30P+30A )
6 INFO
ECTS Temeljni opći NOV 3-2
=> Temeljni opći predmet NOV 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Međunarodni politički odnosi (55467)
Čehulić Vukadinović, L.
1,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Politički sustav EU / Jean Monnet seminar (142912)
Špehar, H.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Politike povijesti (55513)
Cipek, T.
1,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Esej 1: Akademsko pisanje 1 (142865)
Nikić Čakar, D.
0,0,0
30
(30A )
1 INFO
5.0 Komunikologija (55457)
Popović, H.
1,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
5.0 Metode istraživanja (136844)
Čular, G.
0,0,0
60
(30P+30A )
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura (55555)
Janković, G.
1,0,0
30
(30TJ )
1 INFO
5.0 Uvod u novinarstvo (55560)
Vilović, G.
0,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
ECTS Izborni GS-1
=> Izborni predmet GS 1 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Comparative Political Systems (160514)
Zakošek, N.
0,0,0
60
(60A )
1 INFO
5.0 Contemporary Geopolitical Issues / e-course (143658)
Zorko, M.
0,0,0
60
(60A )
1 INFO
7.0 Croatia in the European Security System (143655)
Tatalović, S.
0,0,0
60
(60A )
1 INFO
7.0 Democracy and Economic Development (103536)
Zakošek, N.
1,1,1
60
(30P+30S )
1 INFO
5.0 EU Enlargement and Europeanization of Croatia (103555)
Špehar, H.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 5 INFO
5.0 Euro-Atlantic Integration (143650)
Čehulić Vukadinović, L.
1,0,0
60
(60A )
1 INFO
7.0 Europeanization in the Western Balkans / Jean Monnet seminar (142914)
Dolenec, D.
1,1,1
60
(30P+30S )
1 INFO
7.0 Health Policy and Systems (131737) *
Radin, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
5.0 Introduction to Contemporary Diplomacy / e-course (143654)
Luša, Đ.
1,0,0
60
(60A )
1 INFO
7.0 Latin America in International Relations / e course (143647)
Kos-Stanišić, L.
0,0,0
60
(60A )
1 INFO
5.0 Media and Child Rights (143621)
Vilović, G.
0,0,0
60
(60A )
1 INFO
7.0 Media and the City (103557)
Krajina, Z.
1,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
5.0 Photo Journalism (137210) *
Car, V.
0,0,0
60
(60A )
1 INFO
5.0 Political Parties (143645)
Čular, G.
0,0,0
60
(60A )
1 INFO
5.0 Political Science Fiction (160481)
Cvijanović, H.
0,0,0
60
(60A )
1 INFO
5.0 Political Systems of Central Europe and the Baltic States (143652) *
Boban, D.
0,0,0
60
(60A )
1 INFO
5.0 Politics and Society in Southeast Europe (103560)
Jović, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 5 INFO
7.0 Public Service Media (143615)
Car, V.
0,0,0
60
(60A )
1 INFO
7.0 Religion and Politics in the Middle East (164173)
Havel, B.
1,1,1
60
(30P+30S )
1 INFO
5.0 Sectoral Public Policies (160515)
Petek, A.
0,0,0
60
(60A )
1 INFO
7.0 Television News in Multimedia Environment (103564)
Perišin, T.
1,0,0
60
(30P+30A )
1 INFO
5.0 Theories of Nationalism (116143)
Cipek, T.; Blanuša, N.
1,0,0
60
(30P+30S )
1, 5 INFO
7.0 The Politics of Human Rights (103540)
Kulenović, E.
1,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
ECTS Izborni NOV 1-1
=> Izborni predmet NOV 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Antička i srednjovjekovna politička filozofija (55416)
Kulenović, E.; Cvijanović, H.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
5.0 Epistemologija i politika (55429) *
Kurelić, Z.
1,0,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
5.0 Osnove suvremene diplomacije / e-kolegij (142864)
Luša, Đ.
1,1,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
5.0 Politička socijalizacija i političko obrazovanje (55501)
Šalaj, B.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
5.0 Političko odlučivanje (55510)
Petek, A.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
5.0 Svjetska politička povijest (1878.-1920.) (55547)
Popović, P.
1,1,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
5.0 Vizualna kultura (103575)
Car, V.
1,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
ECTS Strani jezik (novinari) 1-1
=> Strani jezika novinari (1. semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Engleski jezik za novinare 1 (55421)
Bjelobaba, S.
1,1,1
60
(60A )
1 INFO
2.5 Francuski jezik za novinare 1 (55433)
Lisičić, V.
1,0,0
60
(60A )
1 INFO
2.5 Njemački jezik za novinare 1 (55476)
Landsman Vinković, M.
0,0,0
60
(60A )
1 INFO
ECTS Temeljni opći NOV 1-1
=> Temeljni opći predmet NOV 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Socijalna psihologija (55538)
Blanuša, N.
0,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
5.0 Teorija ekonomske politike (55552)
Kotarski, K.
1,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
5.0 Uvod u političku znanost: pojmovi (55561)
Kursar, T.; Matan, A.
1,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Esej 2: Akademsko pisanje 2 (142866)
Nikić Čakar, D.
0,0,0
30
(30A )
2 INFO
5.0 Mediji i javnost (55461)
Grbeša-Zenzerović, M.
1,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
5.0 Statistika (55540)
Leinert-Novosel, S.
1,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (57095)
Janković, G.
0,0,0
30
(30TJ )
2 INFO
5.0 Uvod u medijske sustave (55559)
Peruško, Z.
1,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
ECTS Izborni NOV 1-2
=> Izborni predmet NOV 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Demokracija i civilno društvo (55417)
Šalaj, B.
0,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Hrvatska politika: akteri i procesi (55444)
Grdešić, I.; Čular, G.
1,1,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Osnove nacionalne sigurnosti (55489)
Tatalović, S.
1,1,1
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Political Science Fiction (131734) *
Cvijanović, H.
0,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Politička geografija i geopolitika / e-kolegij (142867)
Zorko, M.
1,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Politička psihologija (55500)
Blanuša, N.
1,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Povijest vijesti (103574)
Vilović, G.
0,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
5.0 Svjetska politička povijest (1920.-1960.) (55548) *
Kardum, L.
0,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Teorije i politike mira (115992)
Matan, A.
1,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Uvod u studij međunarodne politike (103572)
Jović, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
ECTS Strani jezik (novinari) 1-2
=> Strani jezik novinari (2 semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Engleski jezik za novinare 2 (55422)
Bjelobaba, S.
1,1,1
60
(60A )
2 INFO
2.5 Francuski jezik za novinare 2 (55434)
Lisičić, V.
1,0,0
60
(60A )
2 INFO
2.5 Njemački jezik za novinare 2 (55477)
Landsman Vinković, M.
0,0,0
60
(60A )
2 INFO
ECTS Temeljni opći NOV 1-2
=> Temeljni opći predmet NOV 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Novovjekovna politička filozofija (55475)
Kulenović, E.; Cvijanović, H.
0,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
5.0 Politika i religija (92717) *
Špehar, H.
0,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
5.0 Suvremene teorije društvenog razvoja (55544)
Zakošek, N.
0,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Esej 3: Pisanje za medije (132404)
0,0,0
0
( )
3 INFO
5.0 Osnove radija (55490)
Mučalo, M.
1,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
5.0 Osnove televizije (55492)
Perišin, T.
1,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
5.0 Osnove tiskanih medija (55493)
Kanižaj, I.
1,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (57096)
Janković, G.
0,0,0
30
(30TJ )
3 INFO
ECTS Izborni NOV 2-1
=> Izborni predmet NOV 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Antička i srednjovjekovna politička filozofija (55416)
Kulenović, E.; Cvijanović, H.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
5.0 Epistemologija i politika (55429) *
Kurelić, Z.
1,0,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
5.0 Kulturna politika (55459)
Dragojević, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
5.0 Osnove suvremene diplomacije / e-kolegij (142864)
Luša, Đ.
1,1,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
5.0 Politička socijalizacija i političko obrazovanje (55501)
Šalaj, B.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
5.0 Političko odlučivanje (55510)
Petek, A.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
5.0 Svjetska politička povijest (1878.-1920.) (55547)
Popović, P.
1,1,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
ECTS Strani jezik novinari 2-1
=> Strani jezik novinari (3 semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Engleski jezik za novinare 3 (55423)
McClain Brown, C.
1,1,1
60
(60A )
3 INFO
2.5 Francuski jezik za novinare 3 (55435)
Lisičić, V.
1,0,0
60
(60A )
3 INFO
2.5 Njemački jezik za novinare 3 (55478)
Landsman Vinković, M.
0,0,0
60
(60A )
3 INFO
ECTS Temeljni opći NOV 2-1
=> Temeljni opći predmet NOV 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Država i ustav / Jean Monnet seminar (142911)
Špehar, H.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
5.0 Politički sustav Hrvatske (55508)
Grdešić, I.; Čular, G.
1,1,0
60
(30P+30S )
3 INFO
5.0 Uvod u sociologiju (55564)
Pažanin, A.
1,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Esej 4 (132405)
0,0,0
0
( )
4 INFO
5.0 Pisanje za novine (55494)
Vilović, G.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
5.0 Radijsko novinarstvo (55535)
Mučalo, M.
1,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
5.0 Televizijsko novinarstvo (55551)
Perišin, T.
1,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (57097)
Janković, G.
0,0,0
30
(30TJ )
4 INFO
ECTS Izborni NOV 2-2
=> Izborni predmet NOV 4. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Demokracija i civilno društvo (55417)
Šalaj, B.
0,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Hrvatska politika: akteri i procesi (55444)
Grdešić, I.; Čular, G.
1,1,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Mediji i nasilje (115985)
Kanižaj, I.
1,1,0
60
(30P+30S )
4 INFO
5.0 On line novinarstvo i novi mediji (131741)
Bebić, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
5.0 Osnove nacionalne sigurnosti (55489)
Tatalović, S.
1,1,1
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Political Science Fiction (131734) *
Cvijanović, H.
0,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Politička geografija i geopolitika / e-kolegij (142867)
Zorko, M.
1,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Politička psihologija (55500)
Blanuša, N.
1,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Svjetska politička povijest (1920.-1960.) (55548) *
Kardum, L.
0,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Teorije i politike mira (115992)
Matan, A.
1,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Uvod u studij međunarodne politike (103572)
Jović, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
ECTS Strani jezik novinari 2-2
=> Strani jezik novinari (4 semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Engleski jezik za novinare 4 (55424)
McClain Brown, C.
1,1,1
60
(60A )
4 INFO
2.5 Francuski jezik za novinare 4 (55436)
Lisičić, V.
0,0,0
60
(60A )
4 INFO
2.5 Njemački jezik za novinare 4 (55479)
Landsman Vinković, M.
0,0,0
60
(60A )
4 INFO
ECTS Temeljni opći NOV 2-2
=> Temeljni opći predmet NOV 4. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Međunarodna politička ekonomija (55464)
Kotarski, K.
1,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
5.0 Sociologija hrvatskog društva (55539)
Blanuša, N.
1,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
5.0 Suvremena hrvatska politička povijest (55541)
Cipek, T.
1,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Hrvatski jezik i novinarska stilistika (55445)
Žanić, I.
1,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
ECTS Izborni NOV 3-1
=> Izborni predmet NOV 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Država i nasilje: uvod u studij kaznene politike (103553) *
Petković, K.
1,0,0
60
(30P+30S )
5, 6 INFO
5.0 EU Enlargement and Europeanization of Croatia (103555)
Špehar, H.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 5 INFO
5.0 Euroatlantske integracije (55430) *
Čehulić Vukadinović, L.
1,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
5.0 Euroatlantske integracije/e-kolegij (160375)
Čehulić Vukadinović, L.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
5.0 Fotonovinarstvo (132406) *
Car, V.
1,0,0
60
(30P+30A )
5, 6 INFO
5.0 Istraživačko novinarstvo (55450)
Vilović, G.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
5.0 Mediji i pravo djeteta (92674)
Vilović, G.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
5.0 Međunarodna sigurnost (55465)
Tatalović, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
5.0 Politics and Society in Southeast Europe (103560)
Jović, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 5 INFO
5.0 Politička teorija europske integracije / Jean Monnet kolegij (142892)
Špehar, H.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
5.0 Političke stranke (55505)
Čular, G.
1,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
5.0 Politički i društveni aspekti sporta (56993) *
Lalić, D.
1,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
5.0 Politički sustavi Srednje Europe i baltičkih zemalja (116142)
Boban, D.
1,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
5.0 Posebne javne politike (55514)
Petek, A.
0,0,0
60
(30P+30S )
5, 6 INFO
5.0 Povijest hrvatskih političkih ideja (55515)
Cipek, T.
1,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
5.0 Povijest političkih doktrina (55517)
Ribarević, L.
1,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
5.0 Suvremeni geopolitički problemi / e-kolegij (142874)
Zorko, M.
1,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
5.0 Teorije međunarodnih odnosa (55554)
Popović, P.
1,1,0
60
(30P+30S )
5 INFO
5.0 Theories of Nationalism (116143)
Cipek, T.; Blanuša, N.
1,0,0
60
(30P+30S )
1, 5 INFO
ECTS Smjer NOVI MEDIJI nov. 5 semsetar
=> Smjer NOVI MEDIJI nov. 5 semsetar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Metode i tehnike novih medija (92679)
Bebić, D.
1,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
ECTS Smjer ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 5 semestar
=> Smjer ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 5 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Uvod u odnose s javnošću (103566)
Skoko, B.
1,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
ECTS Smjer RADIO nov. 5. semestar
=> Smjer RADIO nov. 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Oblici radijskog izražavanja (132408)
Mučalo, M.
1,0,0
60
(30P+30A )
5 INFO
ECTS Smjer TELEVIZIJA nov. 5. semestar
=> Smjer TELEVIZIJA nov. 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Oblici televizijskog izražavanja (132409)
Perišin, T.
0,0,0
60
(30P+30A )
5 INFO
ECTS Smjer TISAK nov. 5. semestar
=> Smjer TISAK nov. 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Oblici novinskog izražavanja (132407)
Vilović, G.
0,0,0
60
(30P+30A )
5 INFO
ECTS Temeljni opći NOV 3-1
=> Temeljni opći predmet NOV 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Javne politike (55453)
Petak, Z.
1,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
5.0 Uvod u komparativnu politiku (55558)
Kasapović, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Medijske politike i medijska regulacija (131742)
Dragojević, S.; Car, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Novinarska etika (55473)
Vilović, G.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
ECTS Izborni NOV 3-2
=> Izborni predmet NOV 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Država i nasilje: uvod u studij kaznene politike (103553)
Petković, K.
1,0,0
60
(30P+30S )
5, 6 INFO
5.0 Fotonovinarstvo (132406)
Car, V.
1,0,0
60
(30P+30A )
5, 6 INFO
5.0 Globalna i komparativna politička ekonomija (55441)
Petak, Z.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Izborni sustavi (56991)
Kasapović, M.
1,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Javne financije (55452)
Petak, Z.
1,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Media and popular culture (115982) *
Peruško, Z.
1,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Metode komparativne politike (55470)
Dolenec, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Novi autoritarni sustavi: Rusija i postsovjetski prostor (103559)
Boban, D.
1,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Oriental Jews and Arabs in the time of Zionism (164170)
Havel, B.
1,1,1
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Osnove sociolingvistike (115983)
Žanić, I.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Politička ekonomija EU (55497) *
Brkić, L.
1,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Politička etika (55498)
Petković, K.
1,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Politike nacionalne sigurnosti (55512)
Jakešević, R.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Posebne javne politike (55514) *
Petek, A.
0,0,0
60
(30P+30S )
5, 6 INFO
5.0 Protest Politics in Old and New Democracies (142913)
Dolenec, D.
1,1,1
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Sekularna Europa: europski sekularni identiteti/Jean Monnet modul (132101)
Špehar, H.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Teorija države (131736)
Ribarević, L.
1,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Upravljanje krizama (115981)
Mikac, R.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
ECTS Smjer NOVI MEDIJI nov. 6. semestar
=> Smjer NOVI MEDIJI nov. 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Društveni mediji (92617)
Bebić, D.
1,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
ECTS Smjer ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 6. semestar
=> Smjer ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Tehnike odnosa s javnošću (55549)
Skoko, B.
1,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
ECTS Smjer RADIO nov. 6 semestar
=> Smjer RADIO nov. 6 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Radijska redakcija (132411)
Mučalo, M.
1,0,0
60
(30P+30A )
6 INFO
ECTS Smjer TELEVIZIJA nov. 6. semestar
=> Smjer TELEVIZIJA nov. 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Televizijska redakcija (132412)
Perišin, T.
1,0,0
60
(30P+30A )
6 INFO
ECTS Smjer TISAK nov. 6. semestar
=> Smjer TISAK nov. 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Novinska redakcija (132410)
Kanižaj, I.
1,1,0
60
(30P+30A )
6 INFO
ECTS Temeljni opći NOV 3-2
=> Temeljni opći predmet NOV 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Međunarodni politički odnosi (55467)
Čehulić Vukadinović, L.
1,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Politički sustav EU / Jean Monnet seminar (142912)
Špehar, H.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Politike povijesti (55513)
Cipek, T.
1,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj