Jezik | Language: HRV ENG

Voditeljica studija: prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić

e-mail: lidija.kos-stanisic@fpzg.hr

 

Zamjenik voditeljice studija: Borna Zgurić

e-mail: borna.zguric@fpzg.hr

 

 


Obavijesti
Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij Vanjska politika i diplomacija
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Globalna politika (92631)
Kotarski, K.; Mikac, R.
- 30
(30A)
1 INFO
6.0 Politika globalnih ekonomskih odnosa (92715)
Brkić, L.; Lučev, J.
- 30
(30P)
1 INFO
4.0 Seminarski rad 1 (92730)
- 20
(20S)
1 INFO
ECTS Izborni VPD1
=> Izborni predmet VPD 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Diplomatsko komuniciranje (92616)
Leinert-Novosel, S.
- 20
(20P)
1 INFO
4.0 Neutralnost u međunarodnim odnosima (210796)
Grlić Radman, G.
- 20
(20P)
1, 2 INFO
4.0 Osnove diplomatskog i konzularnog prava (92696)
Seršić, M.
- 20
(20P)
1, 2 INFO
4.0 Politika EU prema Latinskoj Americi i Karibima (92714)
Kos-Stanišić, L.
- 20
(20P)
1, 2 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Seminarski rad 2 (180810)
- 20
(20S)
2 INFO
6.0 Svjetski diplomatski odnosi u prvoj polovici 20. stoljeća (192659)
Popović, P.
- 30
(30P)
2 INFO
6.0 Transatlantski odnosi (92746)
Cvrtila, V.
- 30
(30P)
2 INFO
12.0 Završni poslijediplomski rad (180877)
- 30
(30A)
2 INFO
ECTS Izborni VPD 2
=> Izborni predmet VPD 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Neutralnost u međunarodnim odnosima (210796)
Grlić Radman, G.
- 20
(20P)
1, 2 INFO
4.0 Osnove diplomatskog i konzularnog prava (92696)
Seršić, M.
- 20
(20P)
1, 2 INFO
4.0 Politika EU prema Latinskoj Americi i Karibima (92714)
Kos-Stanišić, L.
- 20
(20P)
1, 2 INFO
4.0 Vanjska politika i diplomacija SAD u novom svjetskom poretku (227264)
Luša, Đ.
- 20
(20P)
2 INFO
4.0 Vanjska politika SAD u novom svjetskom poretku (92755)
Luša, Đ.
- 20
(20P)
2 INFO
4.0 Vojna diplomacija Republike Hrvatske (92757)
Kos-Stanišić, L.; Luša, Đ.
- 20
(20P)
2 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Globalna politika (92631)
Kotarski, K.; Mikac, R.
- 30
(30A)
1 INFO
6.0 Politika globalnih ekonomskih odnosa (92715)
Brkić, L.; Lučev, J.
- 30
(30P)
1 INFO
4.0 Seminarski rad 1 (92730)
- 20
(20S)
1 INFO
ECTS Izborni VPD1
=> Izborni predmet VPD 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Diplomatsko komuniciranje (92616)
Leinert-Novosel, S.
- 20
(20P)
1 INFO
4.0 Neutralnost u međunarodnim odnosima (210796)
Grlić Radman, G.
- 20
(20P)
1, 2 INFO
4.0 Osnove diplomatskog i konzularnog prava (92696)
Seršić, M.
- 20
(20P)
1, 2 INFO
4.0 Politika EU prema Latinskoj Americi i Karibima (92714)
Kos-Stanišić, L.
- 20
(20P)
1, 2 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Seminarski rad 2 (180810)
- 20
(20S)
2 INFO
6.0 Svjetski diplomatski odnosi u prvoj polovici 20. stoljeća (192659)
Popović, P.
- 30
(30P)
2 INFO
6.0 Transatlantski odnosi (92746)
Cvrtila, V.
- 30
(30P)
2 INFO
12.0 Završni poslijediplomski rad (180877)
- 30
(30A)
2 INFO
ECTS Izborni VPD 2
=> Izborni predmet VPD 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Neutralnost u međunarodnim odnosima (210796)
Grlić Radman, G.
- 20
(20P)
1, 2 INFO
4.0 Osnove diplomatskog i konzularnog prava (92696)
Seršić, M.
- 20
(20P)
1, 2 INFO
4.0 Vanjska politika i diplomacija SAD u novom svjetskom poretku (227264)
Luša, Đ.
- 20
(20P)
2 INFO
4.0 Vanjska politika SAD u novom svjetskom poretku (92755)
Luša, Đ.
- 20
(20P)
2 INFO
4.0 Vojna diplomacija Republike Hrvatske (92757)
Kos-Stanišić, L.; Luša, Đ.
- 20
(20P)
2 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj