Jezik | Language: HRV ENG
Plan i program

Voditelj Studija: prof. dr. sc. Siniša Tatalović

e-mail: statal@fpzg.hr

 

Zamjenica voditelja: dr. sc. Ružica Jakešević

e-mail: rjakesevic@fpzg.hr

 

Popis obvezatnih i izbornih kolegija

Studij se sastoji od četiri obvezatna i četiri izborna kolegija. Dva obvezatna i dva izborna kolegija upisuju se u svakom semestru. Pored jednoga izbornog  kolegija što je ponuđen u nastavnom programu i planu Studija, polaznici mogu u svakom semestru odabrati jedan kolegij s nekoga drugoga specijalističkog studija na Fakultetu političkih znanosti ili na nekome drugome studiju na fakultetima društvenih i humanističkih znanosti. Obvezatni kolegiji nose šest, a izborni četiri ECTS boda. Svi su kolegiji jednosemestralni i upisuju se u indeks redoslijedom kojim su navedeni u programu i planu Studija. Tijekom Studija svaki polaznik ili polaznica mora izraditi dva seminarska rada – jedan u prvome, drugi u drugome semestru – a svaki pozitivno ocijenjeni seminarski rad vrednuje se sa 4 ECTS boda. Izrada završnoga rada iznosi 12 ECTS, tako da jednogodišnji specijalistički studij ukupno ima 60 ECTS.

Da bi polaznik ili polaznica stekli uvjete za upis u drugi semestar Studija moraju prikupiti najmanje četrnaest (14) ECTS bodova. To znači da moraju položiti ispite iz najmanje jednoga obvezatnog kolegija (6 ECTS bodova) i dva izborna kolegija (8 ECTS bodova) ili, alternativno, položiti ispit iz jednoga izbornog kolegija (4 ECTS boda) i napisati seminarski rad (4 ECTS boda).

Ispit se polaže kod nositelja kolegija. Ako kolegij ima više nositelja, polaznik ili polaznica slobodno biraju kod kojeg će nositelja polagati ispit.

Tijekom prvoga i drugog semestra polaznici moraju izraditi po jedan seminarski rad. Kolegij, područje i temu seminarskog rada polaznici biraju slobodno, u skladu sa svojim interesima i vodeći računa o temi svojeg završnog rada.

Nakon što polože ispite iz svih upisanih kolegija i izrade dva seminarska rada, te tako prikupe 48 ECTS bodova, polaznici mogu pristupiti izradi završnog rada, odnosno pokrenuti postupak stjecanja akademskog zvanja specijalista struke.

Temu završnog rada biraju sami, a o pristupu njezinoj izradi, strukturi rada, načinu prikupljanja podataka, dokumenata i literature koji su potrebni za njezinu izradu dogovaraju se s mentorom ili mentoricom. Završni rad brani se javno, pred tročlanim povjerenstvom što ga čine mentor ili mentorica te još dva nastavnika sa Studija. Postupak stjecanja akademskog zvanja podrobnije je uređen respektivnim zakonskim aktima, te aktima Fakulteta političkih znanosti i Sveučilišta u Zagrebu. Studij traje dvije godine.

 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM POGLEDAJTE OVDJE

 

Prostor i oprema 

Tijekom Studija polaznici se imaju pravo koristiti fakultetskom knjižnicom koja sadržava bogatu zbirku knjiga i časopisa s područja političke znanosti, odnosno nacionalne i međunarodne sigurnosti.

Za Studij je napose važno što knjižnica raspolaže mnogim časopisima s područja nacionalne i međunarodne sigurnosti i sigurnosnih studija (Strategic Survey, Military Ballance, Security Studies, International Problems, Internationaln Security, World Politics, Jane's Defence Weekly, NATO Review, International Affairs, Military Review, Međunarodne studije, Polemos, Teorija in praksa).