Jezik | Language: HRV ENG
Specijalistički studij Lokalna demokracija i razvoj

Voditelj Studija: Izv. prof. dr. sc. Goran Čular

e-mail: goran.cular@fpzg.hr

 

Politološka znanja i spoznaje o lokalnoj demokraciji i razvoju imaju svoju primijenjenu snagu te ih smatramo važnim čimbenikom osposobljavanja aktera u lokalnom društvenom prostoru: lokalnih demokratskih predstavnika, izvršnih čelnika i djelatnika u upravnim tijelima te ostalih zainteresiranih za takva pitanja. Specijalistički poslijediplomski studij "Lokalna demokracija i razvoj" za sve njih nudi mogućnosti postizanja novih znanja i osposobljavanja.

 

Specijalističko znanje

Studij "Lokalna demokracija i razvoj" oblikuje se kao kombinacija teorijskih politoloških kolegija o lokalnoj demokraciji i razvoju s posebnim i primjenjivim znanjima za potrebe upravljanja i vođenja poslova lokalne zajednice. Teorijska, komparativna i primjenjiva znanja, zajedno sa spektrom izbornih predmeta drugih poslijediplomskih studija, omogućuju oblikovanje studija sukladno interesima polaznika. Studij ima jasnu specijalizaciju za prepoznatljive publike i bit će koristan izvor znanja kako generacijama "bolonjskog studija" tako ranijim studentima kojima je potrebna aktualna specijalizacija i "povratak" u struku. Seminarski rad i specijalistički kolegiji usmjereni su na osposobljavanje polaznika za samostalan istraživački i analitički rad.

 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija

Polaznici koji završe studij stječu teorijska i specijalistička znanja o institucijama, akterima i procesima lokalne demokracije/samouprave kao i o čimbenicima razvojnih politika. Stečena znanja čine dio pretpostavki za uspješno vođenje poslova lokalne zajednice, upravljanje lokalnim političkim i društvenim procesima, sudjelovanje u demokratskim deliberacijama kao i za opće razumijevanje suvremenih procesa lokalnog razvoja, odnosa prema državnim središtima te prema globalizacijskim utjecajima.
Osim općih znanja o lokalnim demokratskim procesima i odnosima polaznici stječu i primijenjena znanja o oblikovanja javnih politika, informacijskom menadžmentu, 
e-vladavini, proračunskim postupcima, pretpostavkama uspješnog upravljanja suvremenim društvenim i političkim procesima.
Polaznik ili polaznica stječe akademski naziv sveučilišni specijalist ili sveučilišna specijalistica iz lokalne demokracije i razvoja (univ.spec.pol.).


Ispis predmeta

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj