Jezik | Language: HRV ENG
Upisi

FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, 10000 Zagreb, Lepušićeva 6, tel.01/464- 2000, faks: 01/4655-316, žiro-račun kod Zagrebačke banke IBAN: HR1423600001101217644, web: www.fpzg.unizg.hr, e-mail: dekanat@fpzg.hr


Obavijesti
Objavljeno: 2. 10. 2020. u 14:19
Toni Kliškić

Fakultet političkih znanosti prenamijenio je upisne kvote za diplomski studij novinarstva u ak. god. 2020./2021. za 8 (osam) mjesta predviđenih za studente koji su završili preddiplomski studij novinarstva ili komunikologije za studente koji su završili neki drugi sveučilišni preddiplomski studij iz društvenih ili humanističkih znanosti. Odluku je moguće pronaći na poveznici.

Objavljeno: 22. 9. 2020. u 09:00
Uređeno: 22. 9. 2020. u 10:12
Toni Kliškić

Objavljene su konačne rang liste za upis u 1. godinu diplomskog studija Novinarstva, diplomskog studija Politologije, diplomskog studija Politologije, smjer Nacionalna sigurnost i diplomskog studija Master of European Studies na Fakultetu političkih znanosti u akademskoj godini 2020./2021. Rang listama možete pristupiti na poveznicama:

DIPLOMSKI STUDIJ NOVINARSTVO

DIPLOMSKI STUDIJ POLITOLOGIJA

DIPLOMSKI STUDIJ POLITOLOGIJA, SMJER NACIONALNA SIGURNOST

DIPLOMSKI STUDIJ MASTER OF EUROPEAN STUDIES

Objavljeno: 31. 8. 2020. u 13:26
Uređeno: 11. 9. 2020. u 08:46
Toni Kliškić

Kandidati za upis na diplomski studij Master of European Studies ne polažu prijemni ispit. Na Natječaj se mogu  prijaviti:

 1. studenti koji su završili preddiplomski studij na kojem su ostvarili najmanje 240 ECTS-a;
 2. diplomirani studenti četverogodišnjih sveučilišnih dodiplomskih studija društvenih ili humanističkih znanosti u RH;
 3. diplomirani studenti četverogodišnjih sveučilišnih dodiplomskih društvenih ili humanističkih znanosti koji su završili studij u inozemstvu, a diploma im je priznata u RH (nostrifikacija Sveučilišta u Zagrebu). Primaju se prijave na natječaj s potvrdom o predaji zahtjeva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija koju izdaje Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija  Sveučilišta u Zagrebu na zahtjev stranke;

Rang lista za upis sastavlja se na temelju uspjeha postignutog na preddiplomskom studiju. Ukupna upisna kvota je 20 redovitih studenata i 10 stranih studenata. 

Školarina za upis na diplomski studij Master of European Studies iznosi 7.500,00 kn po semestru (ukupno 15.000,00 kn), uz mogućnost uplate na maksimalno četiri rate.

Potrebno je dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu. 

Prijave za upis primaju se 17. i 18. rujna 2020. godine od 8:00 do 15:00 sati u Tajništvu fakulteta. Prijave poštom primaju se zaključno s datumom slanja 18. rujna 2020.  na adresu Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, 10 000 Zagreb s naznakom „prijava za diplomski studij MES“.

Obrazac prijave preuzima se na ovoj poveznici, popunjava i predaje sa svim potrebnim dokumentima navedenim na obrascu prijave od 8:00 do 15:00 sati u Tajništvu Fakulteta.

Preliminarna rang lista za upis objavit će se 21. rujna 2020. godine.

Pisane žalbe na preliminarnu rang listu mogu se podnijeti u roku od 24 sata od dana objave u Tajništvu Fakulteta. Nakon provedenog žalbenog postupka objavljuju se konačne rang-liste za upis.
Kandidati koji su stekli uvjete za upis upisivat će se 28. rujna 2020. godine.

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, a u propisanom roku se nisu upisali, gube pravo na upis.
Informacije o studiju dostupne su na poveznici.

Objavljeno: 16. 7. 2020. u 15:48
Toni Kliškić

Fakultetsko vijeće FPZG-a je na sjednici održanoj 9. srpnja 2020. donijelo Odluku za upis na diplomski studij Politologije, smjer Nacionalna sigurnost za studente koji su završili sveučilišni preddiplomski studij Vojno vođenje i upravljanje. Studenti imaju obavezu polaganja 30 ECTS bodova, odnosno 6 razlikovnih ispita - predmeta politološke jezgre. Više informacija možete pronaći na poveznici.

Objavljeno: 13. 7. 2020. u 14:49
Uređeno: 13. 7. 2020. u 15:08
Toni Kliškić

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI

Lepušićeva 6, Zagreb

KLASA: 602-04/20-02/02

URBROJ: 251-73/02-20-7

Zagreb, 13. srpnja 2020.

 

OBAVIJEST STUDENTIMA

O UPISU U I. GODINU DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA NOVINARSTVA,

DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA MASTER OF EUROPEAN STUDIES, DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA POLITOLOGIJE, DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA POLITOLOGIJE; SMJER: NACIONALNA SIGURNOST

U AK. GOD. 2020./2021.

Studenti će se u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Novinarstva upisivati

- 22. rujna 2020. godine od 9:00 do 19:30 sati

- 23. rujna 2020. godine od 9:00 do 18:30 sati

u Studentskoj referadi Fakulteta, Lepušićeva 6, Zagreb, prizemlje, lijevo.

 

Studenti će se u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Politologije upisivati 

- 24. rujna 2020. godine od 9:00 do 18:00 sati 

- 25. rujna 2020. godine od 9:00 do 15:30 sati

 u Studentskoj referadi Fakulteta, Lepušićeva 6, Zagreb, prizemlje, lijevo.

 

Studenti će se u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost upisivati

- 25. rujna 2020. godine od 15:30 do 19:30 sati

 

Studenti će se u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Master of European studies upisivati

- 28. rujna 2020. godine od 14:00 do 15:30 sati

u Studentskoj referadi Fakulteta, Lepušićeva 6, Zagreb, prizemlje, lijevo.

 

Točan redoslijed upisa (na temelju rednog broja na rang listi za upis) objavljen je na web stranici i oglasnoj ploči Fakulteta.

Pridržavanje redoslijeda upisa je obavezno jer studentu daje prednost pri odabiru izbornih kolegija.

STUDENTI KOJI SE NE UPIŠU U PREDVIĐENOM TERMINU GUBE PRAVO UPISA!

 

Upisni komplet tiskanica uz predočenje dokaza o uplati u iznosu od 375,00 kn studenti preuzimaju na porti Fakulteta, prizemlje desno.

Naknada troškova upisnog paketa u iznosu od 375,00 kn uplaćuje se na žiro račun Fakulteta političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, IBAN HR1423600001101217644 kod Zagrebačke banke, model: HR00, poziv na broj: 34 – obavezno upisati OIB  kandidata,  šifra namjene: STDY, opis plaćanja: upisni paket.

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 1. Potvrdu o prebivalištu (policijska uprava ili e – građanin) samo za kandidate koji imaju prebivalište izvan Zagreba)
 2. Upisni paket koji sadrži:
 1. Indeks s nalijepljenom fotografijom 4x6 cm i popunjenom prvom stranicom indeksa s matičnim podacima (velikim tiskanim slovima)
 2. Popunjeni matični list s nalijepljenom fotografijom formata 4x6 cm koja je identična fotografiji u indeksu
 3. Popunjen obrazac za skeniranje SmartX-ice s nalijepljenom fotografijom  formata 4x6 cm koja je identična fotografiji u indeksu (potpis na obrascu potpisati u studentskoj referadi određenim markerom)
 4. Potpisani ugovor o studiranju (3 primjerka)
 5. Popunjeni obrazac „Popis kolegija“ s odabranim izbornim i temeljnim kolegijima
 6. Potpisan formular „Privola“
 1. Potvrdu o uplati troškova upisnog paketa
 2. Uplatnica na 7.200,00 ili 3.600,00 kn ukoliko student plaća školarinu u dvije rate (za studente koji su jednu godinu studirali u redovitom statusu na teret MZO-a).

Studenti se upisuju osobno, a samo zbog opravdanog razloga upis može umjesto studenta obaviti druga osoba uz punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.

Obavijesti o preuzimanju indeksa, početku nastave i druge obavijesti biti će objavljene na web stranici Fakulteta.

Napomena:

Studenti koji u akademskoj godini 2020./2021. upisuju I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Politologije; smjer: Nacionalna sigurnost u izvanrednom statusu trebaju predočiti dokaz o uplati školarine u iznosu od 5.500,00 kuna.

Naknada troškova školarine u iznosu od 5.500,00 kn uplaćuje se na žiro račun Fakulteta političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, IBAN HR1423600001101217644 kod Zagrebačke banke, model: HR00, poziv na broj: 07OIB kandidata (obavezno upisati), šifra namjene: STDY, opis plaćanja: školarina.

Studenti koji u akademskoj godini 2020./2021. upisuju I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Fakulteta političkih znanosti, a već studiraju ili su studirali diplomski sveučilišni studij na nekom drugom visokom učilištu, trebaju prilikom upisa na Fakultet političkih znanosti donijeti potvrdu o studiranju s visokog učilišta na kojem su studirali ili ispisnicu. Na potvrdi/ispisnici treba biti naznačeno u kojem statusu je student studirao ili studira (redovito na teret Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, redovito uz plaćanje ili izvanredno), te koliko je godina studirao na navedenom učilištu.

Ukoliko je student već imao upisanu najmanje jednu godinu na teret MZO-a prilikom upisa plaća maksimalnu participaciju troškova studija u iznosu od 7.200,00 kn ili u dva jednaka obroka od 3.600,00 kuna (prvi odmah kod upisa a drugi dio najkasnije  do 18. siječnja 2021. godine).

U slučaju paralelnog studiranja (iznimno uspješni studenti = minimalno vrijeme studiranja, maksimalan broj ECTS-a i prosjek iznad 4,5), prilaže se zamolba za paralelno studiranje, potvrda o izvrsnosti/iznimnoj uspješnosti i prijepis ocjena s matičnog fakulteta.

Objavljeno: 13. 7. 2020. u 14:42
Uređeno: 11. 9. 2020. u 08:47
Toni Kliškić

Obrasci prijave dostupni su na poveznicama:

Popunjeni obrasci sa svim potrebnim dokumentima navedenim na obrascu predaju se 17. i 18. rujna 2020. osobno (u Tajništvu Fakulteta od 8,00 do 15,00 sati) ili preporučenom pošiljkom (na adresu: Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, 10 000 Zagreb, uz napomenu: natječaj za upis na diplomski studij / navesti koji).

Važni datumi:
•    21. rujna – objava preliminarnih rang-lista za upis na studij politologije i  novinarstva
•    21. rujna – žalbeni postupak, prigovori na rang-liste za studij Novinarstva, Politologije,  Politologije, smjer Nacionalna sigurnost i MES-a
•    22. rujna (9:00)  – objava konačnih rang-lista za upis
•    22, 23, 24. i 25. rujna – upisi i odabir izbornih predmeta, prema redoslijedu na rang-listi dostupnoj na poveznici
•    28. rujna – upisi na MES
 

Objavljeno: 13. 7. 2020. u 14:30
Toni Kliškić

1. ODABIR PREDMETA I UPIS REDOVITIH STUDENATA U VIŠE GODINE PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA:

a) 24. kolovoza 2020. – 4. rujna 2020. - odabir izbornih predmeta i upis više godine za sljedeće grupacije studenata:

 • 24. kolovoza 2020. – 26. kolovoza 2020.  godine studenti upisani u preddiplomski sveučilišni studij u ak. god. 2019./2020. koji su prikupili najmanje 60 ECTS-a – čisti upis II godine 
 • 27. kolovoza. 2020. – 28. kolovoza 2020. i 31. kolovoza 2020. godine studenti upisani u preddiplomski sveučilišni studij u ak. god. 2018./2019. koji su prikupili najmanje 120 ECTS-a – čisti upis III godine
 • 1. rujna 2020. – 2. rujna 2020. godine studenti upisani u preddiplomski sveučilišni studij u ak. god. 2017./2018. koji su prikupili najmanje 180 ECTS-a – čisti upis IV godine (samo za studij politologije)
 • 3. rujna 2020. – 4. rujna 2020. godine studenti upisani u diplomski sveučilišni studij novinarstva u ak. god. 2019./2020. koji su prikupili najmanje 63 ECTS-a – čisti upis II godine

 

 • odabir predmeta i mogućnost upisa za svakog studenta otvaraju se od trenutka kada student u e-indeksu ostvari gore navedeni broj ECTS-a
 • studentima s ostvarenim maksimalnim brojem ECTS-a pravo prioriteta odabira izbornih kolegija je unutar termina  24. kolovoza 2020. – 4. rujna 2020.
 • 7. - 18. rujna 2020. godine odabir je kao za sve ostale studente.

 

b) 7. rujna – 18. rujna 2020.  – odabir izbornih predmeta i upis godine za sve ostale studente uz plaćanje školarine sukladno odluci dekana.

Odabir izbornih kolegija za upis u akademsku godinu 2020./21. obavljat će se u studentskoj referadi na temelju popunjenog obrasca popisa kolegija koji student može preuzeti na poveznici. Raspored nastave i popisi kolegija mogu se vidjeti na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta.     
Studenti koji upisuju uz kolegije godine i kolegije  iz niže ili više godine trebaju popunjavati obrasce i za te semestre (uz predočenje uplatnice o uplaćenoj školarini).

c) 28. rujna - 30. rujna 2020. - odabir izbornih predmeta i upis godine za  studente koji su ispite položili na izvanrednom  roku.

Pri izboru izbornih kolegija provjeriti raspored radi preklapanja!
Upisi će se vršiti u studentskoj referadi od ponedjeljke po petka u vremenu od 10:30 do 12:30 sati.
        
2. UPIS IZVANREDNIH STUDENATA U VIŠE GODINE PREDDIPLOMSKOG  STUDIJA:
21. rujan 2020. – upis izvanrednih studenata (uz predočenje uplatnice o uplaćenoj školarini)

Prilikom upisa potrebno je imati indeks, popunjena tri ugovora, isprintani obrazac „popis kolegija“ s odabranim kolegijima (dostupni na web stranici) i potvrdu o uplaćenim troškovima upisnine na žiro račun Fakulteta političkih znanosti:

 • iznos 300,00 kuna  IBAN HR1423600001101217644
 • model: 00, poziv na broj 34-OIB studenta,
 • opis plaćanja: troškovi upisnine 
 • primatelj: Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, 10000 Zagreb

Studentima kojima MZOS ne subvencionira školarinu trebaju prilikom upisa imati uplatnicu kojom dokazuju uplatu školarine. (vidi šifrarnik za uplate). U pozivu na broj student treba upisati broj iz šifrarnika, ispred OIB-a studenta. 

Objavljeno: 1. 7. 2020. u 15:45
Toni Kliškić

Odluci o iznosu participacije u troškovima studija (školarini) za studente/ice na preddiplomskim i diplomskim studijima na Fakultetu političkih znanosti u ak. god. 2020./2021. možete pristupiti na poveznici

Odluci o cijeni upisnog paketa za upis u I. godini preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Fakulteta političkih znanosti u ak. god. 2020./2021. možete pristupiti na poveznici.

Odluci o visni naknada na Fakultetu političkih znanosti u ak. god. 2020./2021. možete pristupiti na poveznici

Objavljeno: 26. 6. 2020. u 12:02
Toni Kliškić

Odluka o uvjetima upisa u višu godinu studija za akademsku godinu 2020./2021. dostupna je na poveznici.

Objavljeno: 26. 5. 2020. u 11:51
Toni Kliškić

Diplomski studij politologije

Kandidati za upis na diplomski studij Politologije ne polažu prijemni ispit. Na Natječaj se mogu prijaviti: 

 • studenti koji su završili sveučilišni preddiplomski studij politologije i koji su ostvarili najmanje 240 ECTS-a
 • rang-lista za upis sastavlja se na temelju uspjeha postignutog na preddiplomskom studiju
 • upisna kvota je 100 redovitih studenata i 5 stranih studenata

 

Diplomski studij politologije, smjer nacionalna sigurnost

Kandidati za upis na diplomski studij Politologije, smjer nacionalna sigurnost ne polažu prijemni ispit. Na Natječaj se mogu prijaviti:

 • studenti koji su završili sveučilišni preddiplomski studij politologije ili preddiplomski studij Vojno vođenje i upravljanje, uz obvezu polaganja 30 ECTS bodova, odnosno razlikovnih ispita (6 predmeta politološke jezgre) i koji su ostvarili najmanje 240 ECTS-a.
 • rang-lista za upis sastavlja se na temelju uspjeha postignutog na preddiplomskom studiju
 • upisna kvota je 20 redovitih studenata i 10 izvanrednih studenata

 

Diplomski studij novinarstva

Kandidati za upis na diplomski studij Novinarstva ne polažu prijemni ispit. Na Natječaj se mogu  prijaviti:

 • studenti koji su završili sveučilišni preddiplomski studij novinarstva ili komunikologije i koji su ostvarili najmanje 180 ECTS-a, upisna kvota u ovoj kategoriji je 125 redovitih studenata
 • studenti koji su završili neki drugi sveučilišni preddiplomski studij iz društvenih ili humanističkih znanosti i ostvarili najmanje 180 ECTS-a, upisna kvota u ovoj kategoriji je 10 redovitih studenata.
 • rang lista za upis sastavlja se na temelju uspjeha postignutog na preddiplomskom studiju 
 • ukupna upisna kvota je 135 redovitih studenata i 5 stranih studenata

 

Diplomski studij Master of European Studies

Kandidati za upis na diplomski studij Master of European Studies ne polažu prijemni ispit. Na Natječaj se mogu  prijaviti:

 • studenti koji su završili sveučilišni preddiplomski studij na kojem su ostvarili najmanje 240 ECTS-a
 • diplomirani studenti četverogodišnjih sveučilišnih dodiplomskih studija društvenih ili humanističkih znanosti u RH;
 • diplomirani studenti četverogodišnjih sveučilišnih dodiplomskih društvenih ili humanističkih znanosti koji su završili studij u inozemstvu, a diploma im je priznata u RH (nostrifikacija Sveučilišta u Zagrebu). Primaju se prijave na natječaj s potvrdom o predaji zahtjeva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija koju izdaje Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija  Sveučilišta u Zagrebu na zahtjev stranke.
 • rang lista za upis sastavlja se na temelju uspjeha postignutog na preddiplomskom studiju 
 • ukupna upisna kvota je 20 redovitih studenata i 10 stranih studenata.
 • školarina za upis na diplomski studij Master of European Studies iznosi 7.500,00 kn po semestru (ukupno 15.000,00 kn), uz mogućnost uplate na maksimalno četiri rate
Repozitorij