Jezik | Language: HRV ENG
Upisi

FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, 10000 Zagreb, Lepušićeva 6, tel.01/464- 2000, faks: 01/4655-316, žiro-račun kod Zagrebačke banke IBAN: HR1423600001101217644, web: www.fpzg.unizg.hr, e-mail: dekanat@fpzg.hr


Obavijesti
Objavljeno: 16. 7. 2020. u 15:48
Toni Kliškić

Fakultetsko vijeće FPZG-a je na sjednici održanoj 9. srpnja 2020. donijelo Odluku za upis na diplomski studij Politologije, smjer Nacionalna sigurnost za studente koji su završili sveučilišni preddiplomski studij Vojno vođenje i upravljanje. Studenti imaju obavezu polaganja 30 ECTS bodova, odnosno 6 razlikovnih ispita - predmeta politološke jezgre. Više informacija možete pronaći na poveznici.

Objavljeno: 13. 7. 2020. u 14:49
Uređeno: 13. 7. 2020. u 15:08
Toni Kliškić

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI

Lepušićeva 6, Zagreb

KLASA: 602-04/20-02/02

URBROJ: 251-73/02-20-7

Zagreb, 13. srpnja 2020.

 

OBAVIJEST STUDENTIMA

O UPISU U I. GODINU DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA NOVINARSTVA,

DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA MASTER OF EUROPEAN STUDIES, DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA POLITOLOGIJE, DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA POLITOLOGIJE; SMJER: NACIONALNA SIGURNOST

U AK. GOD. 2020./2021.

Studenti će se u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Novinarstva upisivati

- 22. rujna 2020. godine od 9:00 do 19:30 sati

- 23. rujna 2020. godine od 9:00 do 18:30 sati

u Studentskoj referadi Fakulteta, Lepušićeva 6, Zagreb, prizemlje, lijevo.

 

Studenti će se u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Politologije upisivati 

- 24. rujna 2020. godine od 9:00 do 18:00 sati 

- 25. rujna 2020. godine od 9:00 do 15:30 sati

 u Studentskoj referadi Fakulteta, Lepušićeva 6, Zagreb, prizemlje, lijevo.

 

Studenti će se u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost upisivati

- 25. rujna 2020. godine od 15:30 do 19:30 sati

 

Studenti će se u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Master of European studies upisivati

- 28. rujna 2020. godine od 14:00 do 15:30 sati

u Studentskoj referadi Fakulteta, Lepušićeva 6, Zagreb, prizemlje, lijevo.

 

Točan redoslijed upisa (na temelju rednog broja na rang listi za upis) objavljen je na web stranici i oglasnoj ploči Fakulteta.

Pridržavanje redoslijeda upisa je obavezno jer studentu daje prednost pri odabiru izbornih kolegija.

STUDENTI KOJI SE NE UPIŠU U PREDVIĐENOM TERMINU GUBE PRAVO UPISA!

 

Upisni komplet tiskanica uz predočenje dokaza o uplati u iznosu od 375,00 kn studenti preuzimaju na porti Fakulteta, prizemlje desno.

Naknada troškova upisnog paketa u iznosu od 375,00 kn uplaćuje se na žiro račun Fakulteta političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, IBAN HR1423600001101217644 kod Zagrebačke banke, model: HR00, poziv na broj: 34 – obavezno upisati OIB  kandidata,  šifra namjene: STDY, opis plaćanja: upisni paket.

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 1. Potvrdu o prebivalištu (policijska uprava ili e – građanin) samo za kandidate koji imaju prebivalište izvan Zagreba)
 2. Upisni paket koji sadrži:
 1. Indeks s nalijepljenom fotografijom 4x6 cm i popunjenom prvom stranicom indeksa s matičnim podacima (velikim tiskanim slovima)
 2. Popunjeni matični list s nalijepljenom fotografijom formata 4x6 cm koja je identična fotografiji u indeksu
 3. Popunjen obrazac za skeniranje SmartX-ice s nalijepljenom fotografijom  formata 4x6 cm koja je identična fotografiji u indeksu (potpis na obrascu potpisati u studentskoj referadi određenim markerom)
 4. Potpisani ugovor o studiranju (3 primjerka)
 5. Popunjeni obrazac „Popis kolegija“ s odabranim izbornim i temeljnim kolegijima
 6. Potpisan formular „Privola“
 1. Potvrdu o uplati troškova upisnog paketa
 2. Uplatnica na 7.200,00 ili 3.600,00 kn ukoliko student plaća školarinu u dvije rate (za studente koji su jednu godinu studirali u redovitom statusu na teret MZO-a).

Studenti se upisuju osobno, a samo zbog opravdanog razloga upis može umjesto studenta obaviti druga osoba uz punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.

Obavijesti o preuzimanju indeksa, početku nastave i druge obavijesti biti će objavljene na web stranici Fakulteta.

Napomena:

Studenti koji u akademskoj godini 2020./2021. upisuju I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Politologije; smjer: Nacionalna sigurnost u izvanrednom statusu trebaju predočiti dokaz o uplati školarine u iznosu od 5.500,00 kuna.

Naknada troškova školarine u iznosu od 5.500,00 kn uplaćuje se na žiro račun Fakulteta političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, IBAN HR1423600001101217644 kod Zagrebačke banke, model: HR00, poziv na broj: 07OIB kandidata (obavezno upisati), šifra namjene: STDY, opis plaćanja: školarina.

Studenti koji u akademskoj godini 2020./2021. upisuju I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Fakulteta političkih znanosti, a već studiraju ili su studirali diplomski sveučilišni studij na nekom drugom visokom učilištu, trebaju prilikom upisa na Fakultet političkih znanosti donijeti potvrdu o studiranju s visokog učilišta na kojem su studirali ili ispisnicu. Na potvrdi/ispisnici treba biti naznačeno u kojem statusu je student studirao ili studira (redovito na teret Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, redovito uz plaćanje ili izvanredno), te koliko je godina studirao na navedenom učilištu.

Ukoliko je student već imao upisanu najmanje jednu godinu na teret MZO-a prilikom upisa plaća maksimalnu participaciju troškova studija u iznosu od 7.200,00 kn ili u dva jednaka obroka od 3.600,00 kuna (prvi odmah kod upisa a drugi dio najkasnije  do 18. siječnja 2021. godine).

U slučaju paralelnog studiranja (iznimno uspješni studenti = minimalno vrijeme studiranja, maksimalan broj ECTS-a i prosjek iznad 4,5), prilaže se zamolba za paralelno studiranje, potvrda o izvrsnosti/iznimnoj uspješnosti i prijepis ocjena s matičnog fakulteta.

Objavljeno: 13. 7. 2020. u 14:42
Uređeno: 13. 7. 2020. u 15:07
Toni Kliškić

Obrasci prijave dostupni su na poveznicama:

Popunjeni obrasci sa svim potrebnim dokumentima navedenim na obrascu predaju se 17. i 18. rujna 2020. osobno (u Tajništvu Fakulteta od 8,00 do 15,00 sati) ili preporučenom pošiljkom (na adresu: Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, 10 000 Zagreb, uz napomenu: natječaj za upis na diplomski studij / navesti koji).

Važni datumi:
•    21. rujna – objava preliminarnih rang-lista za upis na studij politologije i  novinarstva
•    21. rujna – žalbeni postupak, prigovori na rang-liste za studij Novinarstva, Politologije,  Politologije, smjer Nacionalna sigurnost i MES-a
•    22. rujna (9:00)  – objava konačnih rang-lista za upis
•    22, 23, 24. i 25. rujna – upisi i odabir izbornih predmeta, prema redoslijedu na rang-listi dostupnoj na poveznici
•    28. rujna – upisi na MES
 

Objavljeno: 13. 7. 2020. u 14:30
Toni Kliškić

1. ODABIR PREDMETA I UPIS REDOVITIH STUDENATA U VIŠE GODINE PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA:

a) 24. kolovoza 2020. – 4. rujna 2020. - odabir izbornih predmeta i upis više godine za sljedeće grupacije studenata:

 • 24. kolovoza 2020. – 26. kolovoza 2020.  godine studenti upisani u preddiplomski sveučilišni studij u ak. god. 2019./2020. koji su prikupili najmanje 60 ECTS-a – čisti upis II godine 
 • 27. kolovoza. 2020. – 28. kolovoza 2020. i 31. kolovoza 2020. godine studenti upisani u preddiplomski sveučilišni studij u ak. god. 2018./2019. koji su prikupili najmanje 120 ECTS-a – čisti upis III godine
 • 1. rujna 2020. – 2. rujna 2020. godine studenti upisani u preddiplomski sveučilišni studij u ak. god. 2017./2018. koji su prikupili najmanje 180 ECTS-a – čisti upis IV godine (samo za studij politologije)
 • 3. rujna 2020. – 4. rujna 2020. godine studenti upisani u diplomski sveučilišni studij novinarstva u ak. god. 2019./2020. koji su prikupili najmanje 63 ECTS-a – čisti upis II godine

 

 • odabir predmeta i mogućnost upisa za svakog studenta otvaraju se od trenutka kada student u e-indeksu ostvari gore navedeni broj ECTS-a
 • studentima s ostvarenim maksimalnim brojem ECTS-a pravo prioriteta odabira izbornih kolegija je unutar termina  24. kolovoza 2020. – 4. rujna 2020.
 • 7. - 18. rujna 2020. godine odabir je kao za sve ostale studente.

 

b) 7. rujna – 18. rujna 2020.  – odabir izbornih predmeta i upis godine za sve ostale studente uz plaćanje školarine sukladno odluci dekana.

Odabir izbornih kolegija za upis u akademsku godinu 2020./21. obavljat će se u studentskoj referadi na temelju popunjenog obrasca popisa kolegija koji student može preuzeti na poveznici. Raspored nastave i popisi kolegija mogu se vidjeti na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta.     
Studenti koji upisuju uz kolegije godine i kolegije  iz niže ili više godine trebaju popunjavati obrasce i za te semestre (uz predočenje uplatnice o uplaćenoj školarini).

c) 28. rujna - 30. rujna 2020. - odabir izbornih predmeta i upis godine za  studente koji su ispite položili na izvanrednom  roku.

Pri izboru izbornih kolegija provjeriti raspored radi preklapanja!
Upisi će se vršiti u studentskoj referadi od ponedjeljke po petka u vremenu od 10:30 do 12:30 sati.
        
2. UPIS IZVANREDNIH STUDENATA U VIŠE GODINE PREDDIPLOMSKOG  STUDIJA:
21. rujan 2020. – upis izvanrednih studenata (uz predočenje uplatnice o uplaćenoj školarini)

Prilikom upisa potrebno je imati indeks, popunjena tri ugovora, isprintani obrazac „popis kolegija“ s odabranim kolegijima (dostupni na web stranici) i potvrdu o uplaćenim troškovima upisnine na žiro račun Fakulteta političkih znanosti:

 • iznos 300,00 kuna  IBAN HR1423600001101217644
 • model: 00, poziv na broj 34-OIB studenta,
 • opis plaćanja: troškovi upisnine 
 • primatelj: Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, 10000 Zagreb

Studentima kojima MZOS ne subvencionira školarinu trebaju prilikom upisa imati uplatnicu kojom dokazuju uplatu školarine. (vidi šifrarnik za uplate). U pozivu na broj student treba upisati broj iz šifrarnika, ispred OIB-a studenta. 

Objavljeno: 1. 7. 2020. u 15:45
Toni Kliškić

Odluci o iznosu participacije u troškovima studija (školarini) za studente/ice na preddiplomskim i diplomskim studijima na Fakultetu političkih znanosti u ak. god. 2020./2021. možete pristupiti na poveznici

Odluci o cijeni upisnog paketa za upis u I. godini preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Fakulteta političkih znanosti u ak. god. 2020./2021. možete pristupiti na poveznici.

Odluci o visni naknada na Fakultetu političkih znanosti u ak. god. 2020./2021. možete pristupiti na poveznici

Objavljeno: 26. 6. 2020. u 12:02
Toni Kliškić

Odluka o uvjetima upisa u višu godinu studija za akademsku godinu 2020./2021. dostupna je na poveznici.

Objavljeno: 26. 5. 2020. u 11:51
Toni Kliškić

Diplomski studij politologije

Kandidati za upis na diplomski studij Politologije ne polažu prijemni ispit. Na Natječaj se mogu prijaviti: 

 • studenti koji su završili sveučilišni preddiplomski studij politologije i koji su ostvarili najmanje 240 ECTS-a
 • rang-lista za upis sastavlja se na temelju uspjeha postignutog na preddiplomskom studiju
 • upisna kvota je 100 redovitih studenata i 5 stranih studenata

 

Diplomski studij politologije, smjer nacionalna sigurnost

Kandidati za upis na diplomski studij Politologije, smjer nacionalna sigurnost ne polažu prijemni ispit. Na Natječaj se mogu prijaviti:

 • studenti koji su završili sveučilišni preddiplomski studij politologije ili preddiplomski studij Vojno vođenje i upravljanje, uz obvezu polaganja 30 ECTS bodova, odnosno razlikovnih ispita (6 predmeta politološke jezgre) i koji su ostvarili najmanje 240 ECTS-a.
 • rang-lista za upis sastavlja se na temelju uspjeha postignutog na preddiplomskom studiju
 • upisna kvota je 20 redovitih studenata i 10 izvanrednih studenata

 

Diplomski studij novinarstva

Kandidati za upis na diplomski studij Novinarstva ne polažu prijemni ispit. Na Natječaj se mogu  prijaviti:

 • studenti koji su završili sveučilišni preddiplomski studij novinarstva ili komunikologije i koji su ostvarili najmanje 180 ECTS-a, upisna kvota u ovoj kategoriji je 125 redovitih studenata
 • studenti koji su završili neki drugi sveučilišni preddiplomski studij iz društvenih ili humanističkih znanosti i ostvarili najmanje 180 ECTS-a, upisna kvota u ovoj kategoriji je 10 redovitih studenata.
 • rang lista za upis sastavlja se na temelju uspjeha postignutog na preddiplomskom studiju 
 • ukupna upisna kvota je 135 redovitih studenata i 5 stranih studenata

 

Diplomski studij Master of European Studies

Kandidati za upis na diplomski studij Master of European Studies ne polažu prijemni ispit. Na Natječaj se mogu  prijaviti:

 • studenti koji su završili sveučilišni preddiplomski studij na kojem su ostvarili najmanje 240 ECTS-a
 • diplomirani studenti četverogodišnjih sveučilišnih dodiplomskih studija društvenih ili humanističkih znanosti u RH;
 • diplomirani studenti četverogodišnjih sveučilišnih dodiplomskih društvenih ili humanističkih znanosti koji su završili studij u inozemstvu, a diploma im je priznata u RH (nostrifikacija Sveučilišta u Zagrebu). Primaju se prijave na natječaj s potvrdom o predaji zahtjeva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija koju izdaje Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija  Sveučilišta u Zagrebu na zahtjev stranke.
 • rang lista za upis sastavlja se na temelju uspjeha postignutog na preddiplomskom studiju 
 • ukupna upisna kvota je 20 redovitih studenata i 10 stranih studenata.
 • školarina za upis na diplomski studij Master of European Studies iznosi 7.500,00 kn po semestru (ukupno 15.000,00 kn), uz mogućnost uplate na maksimalno četiri rate
Repozitorij