Jezik | Language: HRV ENG
Upisi

FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, 10000 Zagreb, Lepušićeva 6, tel.01/464- 2000, faks: 01/4655-316, žiro-račun kod Zagrebačke banke IBAN: HR1423600001101217644, web: www.fpzg.unizg.hr, e-mail: dekanat@fpzg.hr


Objavljeno: 25. 7. 2017. u 10:26
Uređeno: 25. 7. 2017. u 10:41
Ana Kuharić

1. Uvjeti upisa na diplomski studij Politologije, Novinarstva i Master of European Studies

 

a) Kandidati za upis na diplomski studij Politologije ne polažu prijemni ispit. Na Natječaj se mogu prijaviti:

 • studenti koji su završili sveučilišni preddiplomski studij politologije i koji su ostvarili najmanje 240 ECTS-a.
 • rang-lista za upis sastavlja se na temelju uspjeha postignutog na preddiplomskom studiju
 • upisna kvota je 125 redovitih studenata  i 5 stranih studenata

 

b) Kandidati za upis na diplomski studij Novinarstva ne polažu prijemni ispit. Na Natječaj se mogu  prijaviti:

 • studenti koji su završili preddiplomski studij novinarstva ili komunikologije i koji su ostvarili najmanje 180 ECTS-a, upisna kvota u ovoj kategoriji je 125 redovitih studenata
 • studenti koji su završili neki drugi sveučilišni preddiplomski studij iz društvenih ili humanističkih znanosti i ostvarili najmanje 180 ECTS-a, upisna kvota u ovoj kategoriji je 10 redovitih studenata.
 • rang lista za upis sastavlja se na temelju uspjeha postignutog na preddiplomskom studiju 
 •  ukupna upisna kvota je 135 redovitih studenata i 5 stranih studenata.

 

c) Kandidati za upis na diplomski studij Master of European Studies ne polažu prijemni ispit. Na Natječaj se mogu  prijaviti:

 • studenti koji su završili preddiplomski studij na kojem su ostvarili najmanje 240 ECTS-a
 • diplomirani studenti četverogodišnjih sveučilišnih dodiplomskih studija društvenih ili humanističkih znanosti u RH;
 • diplomirani studenti četverogodišnjih sveučilišnih dodiplomskih društvenih ili humanističkih znanosti koji su završili studij u inozemstvu, a diploma im je priznata u RH (nostrifikacija Sveučilišta u Zagrebu). Primaju se prijave na natječaj s potvrdom o predaji zahtjeva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija koju izdaje Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija  Sveučilišta u Zagrebu na zahtjev stranke.
 • rang lista za upis sastavlja se na temelju uspjeha postignutog na preddiplomskom studiju 
 •  ukupna upisna kvota je 20 redovitih studenata i 10 stranih studenata.
 • školarina za upis na diplomski studij Master of European Studies iznosi 7. 500,00 kn po semestru (ukupno 15.000,00 kn), uz mogućnost uplate na maksimalno četiri rate

 

2. Prijave za upis                                            

Prijave za upis primaju se 25. i 26. rujna 2017. godine. 

Obrazac prijave preuzima se na ovoj POVEZNICI, popunjava i predaje sa svim potrebnim dokumentima navedenim na obrascu prijave od 8 do 16 sati u dvorišnoj dvorani. 

                                                        

3. Upisi

Preliminarna rang lista za upis objavit će se 27. rujna 2017. godine.

Pisane žalbe na preliminarnu rang listu mogu se podnijeti u roku od 24 sata od dana objave u Tajništvu Fakulteta. Nakon provedenog žalbenog postupka objavljuju se konačne rang-liste za upis.

Kandidati koji su stekli uvjete za upis upisivat će se 28. i 29. rujna 2017. godine.

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, a u propisanom roku se nisu upisali, gube pravo na upis.

Popis obavijesti
Repozitorij