Jezik | Language: HRV ENG
Upisi

FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, 10000 Zagreb, Lepušićeva 6, tel.01/464- 2000, faks: 01/4655-316, žiro-račun kod Zagrebačke banke IBAN: HR1423600001101217644, web: www.fpzg.unizg.hr, e-mail: dekanat@fpzg.hr


Objavljeno: 27. 9. 2017. u 15:36
Uređeno: 7. 10. 2017. u 17:52
Ana Kuharić

For the preliminary list click here!

Admissions will be held from October 2 to October 10, 2017. from 10 am till 12 am.
When enrolling, all students must have an OIB.

REMARK:

Classes at the Master of European Studies will start in case of 10 enrolled students. Here you can find the new Study programme for the Academic year 2017/2018 (changes occured due to the number of applications).

Enrolment packs are available at the porter's office, which is located on the Faculty's ground floor to the right. Students are required to produce evidence that they have paid 375,000 HRK.

The 375,00 HRK enrolment pack fee has to be paid to the giro account of the Faculty of Political Science, Lepušićeva 6, Zagreb, IBAN HR1423600001101217644, Zagrebačka banka (bank), model: HR00, call number (poziv na broj): 34. Students are required to enter their personal identification number (OIB number) code: STDY, payment description: enrolment pack (upisni paket).

The following documents are required for registration:

1. Certificate of residence issued by the police office (only candidates whose residence is out of Zagreb)

2. Index (student matriculation book) with a 4x6 cm photograph affixed and the first page filled out in capital letters

3. Completed registration form (matični list) with a 4x6 cm photograph affixed (identical to the one affixed to the index)

4. Completed form for SmartX card scanning with with a 4x6 cm photograph affixed (identical to the one affixed to the index)

5. Learning agreement signed (3 copies)

6. Enrolment pack fee receipt

7. Course list for selection of elective courses

Students are supposed to carry out the enrolment procedure in person. Only in case of being prevented for valid reasons another person can do it on their behalf.

The notices relating to the date of delivery of indexes (student matriculation books), the beginning of classes and other information will be published on the Faculty website.

Contact person: Doc.dr.sc. Đana Luša, dana.lusa@fpzg.hr

Contact at the Admission Office: referada@fpzg.hr

 

_________________________________________________________

Napomena:

 

  1. Studenti koji nisu studirali na AMES-u  prilikom upisa trebaju dostaviti u referadu uplatnicu s plaćenim iznosom cijele ili polovice školarine
  2. Bivši studenti AMES-a predaju molbu za upis na MES, nakon čega će se s obzirom na broj ostvarenih ECTS-a odlukom dekanice odrediti modalitet plaćanja i potpisivanje ugovora o studiranju. O odluci dekanice bit ćete obaviješteni mailom.

Preliminarna lista za upis dostupna je ovdje.

Upisi se održavaju od 2. do 10. listopada 2017. od 10:00 do 12:00 u Referadi, prizemlje.

Novi izvedbeni plan studija možete pogledati ovdje.

Studenti AMES-a prilikom upisa predaju indeks i zamolbu dekanici za plaćanjem školarine u iznosu od 7,500 KN.

Raspored izvođenja nastave bit će objavljen 11.listopada.

 

Upisni komplet tiskanica uz predočenje dokaza o uplati u iznosu od 375,00 kn studenti preuzimaju na porti Fakulteta, prizemlje desno.

Naknada troškova upisnog paketa u iznosu od 375,00 kn uplaćuje se na žiro račun Fakulteta političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, IBAN HR1423600001101217644 kod Zagrebačke banke, model: HR00, poziv na broj: 34 – obavezno upisati OIB kandidata, šifra namjene: STDY, opis plaćanja: upisni paket.

 

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

  1. Potvrdu o prebivalištu koju izdaje Policijska uprava (samo kandidati koji imaju prebivalište izvan Zagreba)
  2. Indeks s nalijepljenom fotografijom 4x6 cm i popunjenom prvom stranicom indeksa s matičnim podacima (velikim tiskanim slovima)
  3. Popunjeni matični list s nalijepljenom fotografijom formata 4x6 cm koja je identična fotografiji u indeksu
  4. Popunjen obrazac za skeniranje SmartX-ice s nalijepljenom fotografijom formata 4x6 cm koja je identična fotografiji u indeksu
  5. Potpisani ugovor o studiranju (3 primjerka)
  6. Potvrdu o uplati troškova upisnog paketa
  7. Popis kolegija za odabir izbornih kolegija

Studenti se upisuju osobno, a samo zbog opravdanog razloga upis može umjesto studenta obaviti druga osoba.

Obavijesti o preuzimanju indeksa, početku nastave i druge obavijesti bit će objavljene na web stranici Fakulteta

 

Kontakt osoba: Doc.dr.sc. Đana Luša, dana.lusa@fpzg.hr

Kontakt u referadi: referada@fpzg.hr

Popis obavijesti
Repozitorij