Jezik | Language: HRV ENG
Upisi

FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, 10000 Zagreb, Lepušićeva 6, tel.01/464- 2000, faks: 01/4655-316, žiro-račun kod Zagrebačke banke IBAN: HR1423600001101217644, web: www.fpzg.unizg.hr, e-mail: dekanat@fpzg.hr


Objavljeno: 29. 8. 2018. u 11:06
Uređeno: 29. 8. 2018. u 11:06
Ana Kuharić

Obrasci prijave dostupni su na poveznicama:

Popunjeni obrasci sa svim potrebnim dokumentima navedenim na obrascu predaju se 20. i 21. rujna 2018. osobno (u Tajništvu Fakulteta od 8,00 do 15,00 sati) ili preporučenom pošiljkom (na adresu: Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, 10 000 Zagreb, uz napomenu: natječaj za upis na diplomski studij / navesti koji).

Važni datumi:

  • 24. rujna – objava preliminarnih rang-lista za upis na studij politologije i  novinarstva
  • 24./25. rujna (24 sata od objave) – žalbeni postupak, prigovori na rang-liste za studij Politologije;  Politologije, smjer Nacionalna sigurnost, Novinarstva
  • 25. rujna (9:00)  – objava konačnih rang-lista za upis
  • 25, 26, 27. i 28. rujna – upisi i odabir izbornih predmeta, prema redoslijedu na rang-listi:
Popis obavijesti
Repozitorij