Jezik | Language: HRV ENG
Upisi

FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, 10000 Zagreb, Lepušićeva 6, tel.01/464- 2000, faks: 01/4655-316, žiro-račun kod Zagrebačke banke IBAN: HR1423600001101217644, web: www.fpzg.unizg.hr, e-mail: dekanat@fpzg.hr


Objavljeno: 14. 6. 2016. u 12:43
Uređeno: 20. 9. 2016. u 17:21
Ana Kuharić

1. Uvjeti upisa na diplomski studij Politologije i Novinarstva

Kandidati za upis na diplomski studij Politologije ne polažu prijemni ispit. Na natječaj se mogu prijaviti:

  • studenti koji su završili sveučilišni preddiplomski studij politologije i koji su ostvarili najmanje 240 ECTS-a.
  • rang-lista za upis sastavlja se na temelju uspjeha postignutog na preddiplomskom studiju
  • upisna kvota je 130 redovitih studenata  i 5 stranih studenata

Kandidati za upis na diplomski studij Novinarstva ne polažu prijemni ispit. Na natječaj se mogu  prijaviti:

  • studenti koji su završili preddiplomski studij novinarstva ili komunikologije i koji su ostvarili najmanje 180 ECTS-a, upisna kvota je 120 redovitih studenata
  • studenti koji su završili neki drugi sveučilišni preddiplomski studij iz društvenih ili humanističkih znanosti i ostvarili najmanje 180 ECTS-a, upisna kvota je 10 redovitih studenata.
  • rang lista za upis sastavlja se na temelju uspjeha postignutog na preddiplomskom studiju 

   -    ukupna upisna kvota je 130 redovitih studenata i 5 stranih studenata.

 

2. Prijave za upis                                           

26. i 27. rujna 2016.

Obrazac za prijavu dostupan je na poveznici Obrazac prijave se zajedno sa svim potrebnim dokumentima navedenim na obrascu predaje na adresi:

Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, 10 000 Zagreb, Predvorje dvorišne dvorane ; od 8:00 do 16:00 sati.

                                                        

3. Upisi

Preliminarna rang lista za upis objavit će se 28. rujna 2016. godine.

Pisane žalbe na preliminarnu rang listu mogu se podnijeti u roku od 24 sata od dana objave u Tajništvu Fakulteta. Nakon provedenog žalbenog postupka objavljuju se konačne rang-liste za upis.

Kandidati koji su stekli uvjete za upis upisivat će se 29. i 30. rujna 2016. godine.

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, a u propisanom roku se nisu upisali, gube pravo na upis.

Popis obavijesti
Repozitorij