Jezik | Language: HRV ENG
Upisi

FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, 10000 Zagreb, Lepušićeva 6, tel.01/464- 2000, faks: 01/4655-316, žiro-račun kod Zagrebačke banke IBAN: HR1423600001101217644, web: www.fpzg.unizg.hr, e-mail: dekanat@fpzg.hr


Objavljeno: 24. 7. 2018. u 14:57
Ana Kuharić

U nastavku obavijesti pročitajte sve o upisima na diplomski studij Politologije; Politologije, smjer Nacionalna sigurnost i Novinarstva

Uvjeti upisa na diplomski studij Politologije; Politologije, smjer Nacionalna sigurnost i Novinarstva

 

a) Kandidati za upis na diplomski studij Politologije ne polažu prijemni ispit. Na Natječaj se mogu prijaviti:

 • studenti koji su završili sveučilišni preddiplomski studij politologije i koji su ostvarili najmanje 240 ECTS-a.
 • rang-lista za upis sastavlja se na temelju uspjeha postignutog na preddiplomskom studiju
 • upisna kvota je 100 redovitih studenata  i 5 stranih studenata.

 

b) Kandidati za upis na diplomski studij Politologije, smjer Nacionalna sigurnost ne polažu prijemni ispit. Na Natječaj se mogu prijaviti:

 • studenti koji su završili sveučilišni preddiplomski studij politologije i koji su ostvarili najmanje 240 ECTS-a.
 • studenti koji su završili sveučilišni preddiplomski studij Vojno vođenje i upravljanje, uz obvezu polaganja 30 ECTS bodova, odnosno razlikovnih ispita - 6 predmeta politološke jezgre (detalji dostupni na web stranici Fakulteta na poveznici: https://www.fpzg.unizg.hr/studiji/diplomski/upisi) i koji su ostvarili najmanje 240 ECTS-a.
 • rang-lista za upis sastavlja se na temelju uspjeha postignutog na preddiplomskom studiju
 • upisna kvota je 20 redovitih studenata  i 10 izvanrednih studenata.
 • školarina za izvanredne studente iznosi 5.500,00 kn, uz mogućnost uplate u dvije rate

 

c) Kandidati za upis na diplomski studij Novinarstva ne polažu prijemni ispit. Na Natječaj se mogu  prijaviti:

 • studenti koji su završili sveučiišni preddiplomski studij novinarstva ili komunikologije i koji su ostvarili najmanje 180 ECTS-a, upisna kvota u ovoj kategoriji je 125 redovitih studenata
 • studenti koji su završili neki drugi sveučilišni preddiplomski studij iz društvenih ili humanističkih znanosti i ostvarili najmanje 180 ECTS-a, upisna kvota u ovoj kategoriji je 10 redovitih studenata.
 • rang lista za upis sastavlja se na temelju uspjeha postignutog na preddiplomskom studiju 
 •  ukupna upisna kvota je 135 redovitih studenata i 5 stranih studenata.

 

HODOGRAM UPISA U PRVU GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA:

 • 20. i 21. rujna 2018. – prijave na diplomski studij

Obrazac prijave preuzima se na web stranici Fakulteta (bit će dostupan početkom rujna), popunjava i predaje sa svim potrebnim dokumentima navedenim na obrascu prijave. Svi dokumenti predaju se 20. i 21. rujna 2018. osobno (u Tajništvu Fakulteta od 8,00 do 15,00 sati) ili preporučenom pošiljkom (na adresu: Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, 10 000 Zagreb, uz napomenu: natječaj za upis na diplomski studij / navesti koji).

 • 24. rujna – objava preliminarnih rang-lista za upis na studij politologije i  novinarstva
 • 24./25. rujna (24 sata od objave) – žalbeni postupak, prigovori na rang-liste za studij Politologije;  Politologije, smjer Nacionalna sigurnost, Novinarstva
 • 25. rujna (9:00)  – objava konačnih rang-lista za upis
 • 25, 26, 27. i 28. rujna – upisi i odabir izbornih predmeta, prema redoslijedu na rang-listi:

 

a) 25.9.2018. (utorak)

 

POLITOLOGIJA (I. dio)

09.00-12.00h     

od red.br.   1     

do  35

 

12.30-15.30h     

od red.br. 36    

do 70

 

 

b) 26.9.2018. (srijeda)

 

b)1.POLITOLOGIJA (II. dio) 

09.00-12.30h

od red.br.   71

do  100

 

 

5 stranih studenata

 

 

b)2.POLITOLOGIJA, SMJER NACIONALNA SIGURNOST

13.00-15.00h  

20 redovitih studenata

 

 

10 izvanrednih studena

 

 

c) 27.9.2018. (četvrtak)

 

NOVINARSTVO (I. dio)

09.00-12.00h   

od red.br. 1

do  40

 

12.30-15.30h

od red.br. 41    

do 80

 

 

d) 28.9.2018.  (petak)

NOVINARSTVO (II. dio)

 

09.00-12.00h 

od red.br.   81

do  125

 

13.00-14.00h

10 s društveno-humanističkih znanosti

 

5 stranih studenata

 

Popis obavijesti
Repozitorij