Jezik | Language: HRV ENG
Obavijesti
Diplomski studij

Diplomski studiji su također s područja politologije i novinarstva nakon čega se stječe titula magistra struke. Trajanje diplomskog studija politologije je 1 godina, dok diplomski studij novinarstva traje 2 akademske godine. Diplomski studij na engleskom jeziku Master of European Studies traje 1 godinu.

Studenti su dužni u rokovima predviđenim Odlukom o obranama diplomskih radova u studentsku referadu donijeti slijedeće dokumente:

 1. diplomski rad s izjavom unutar rada
 2. dva CD-a u košuljici na kojima piše ime i prezime i naziv rada (može skraćeno),
 • oba CD-a moraju sadržavati 4 dokumenta: rad u word-u, rad u pdf-u, sažetak i ključne riječi na hrv. jeziku (dokument u word-u), sažetak i ključne riječi na engl. jeziku (dokument u word-u)
 1. X-ica
 2. Potvrda iz knjižnice o vraćenim knjigama (štambilj na zadnjoj strani indeksa, bez obzira na to jesu li ikad posuđivane knjige ili ne)
 3. Indeks (ocjene u elektroničkom indeksu moraju odgovarati fizičkom indeksu)
 4. Izjava o pohrani diplomskog rada (koji možete popuniti u referadi ili ga preuzeti na poveznici)
 5. D2 obrazac (može se predati u studentsku referadu najkasnije do datuma koji je naveden u Odlukama o obrani diplomskih radova)
 6. Potvrda o plaćenom trošku tiskanja diplome i dopunskih isprava

  270,00kn

  Zagrebacka banka - IBAN: HR1423600001101217644

  Model: HR00

  Poziv na br.: 17 – OIB

  Opis plaćanja: troškovi diplome DP/DN (ovisno koji je studij završen)

   

  Primatelj:

  Fakultet političkih znanosti

  Lepušićeva 6

  10000 Zagreb