Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Međunarodni politički odnosi

Međunarodni politički odnosi


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55467

ECTS:

5.0

Nositelji:

prof. dr. sc. Dejan Jović
izv. prof. dr. sc. Đana Luša

Izvođači:

prof. dr. sc. Dejan Jović - Seminar izv. prof. dr. sc. Đana Luša - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Osnovni zadatak međunarodnih političkih odnosa pronaći je u dinamici svjetskih kretanja one osnovne kategorije, zakonitosti i tendencije koje određuju taj razvoj te uz čiju se pomoć spomenuti ostvaruje. Međunarodni politički odnosi prije svega iznimno su kompleksna znanstvena disciplina koju uokviruju i uobličavaju teorije međunarodnih odnosa, a preduvjet prelaska s empirijskog na sustavno teorijsko proučavanje stvoren je institucionalizacijom znanosti o međunarodnim odnosima. Osnovni cilj kolegija usmjeren je analizi povijesnog razvoja sustava međunarodnih odnosa, pristupa proučavanju istih, definiranju teorija, subjekata, faktora, te tipova međunarodnih odnosa koji sadrže deskriptivne, spekulativne, normativne te komponente objašnjavanja i predviđanja, kako bi studenti dobili temeljno znanje o međunarodnim odnosima. Nadalje koristeći spomenuti instrumetarij studenti bi trebali biti sposobni uređivati i poopćavati međunarodnu stvarnost, razumijevati uzročne veze među pojavama u međunarodnim odnosima, predviđati buduća zbivanja, razlikovati bitno od nebitnog te u konačnici objašnjavati suvremena zbivanja u međunarodnim odnosima.

LITERATURA:

  1. Radovan Vukadinović; Medunarodni politički odnosi.; Politička kultura, Zagreb (2004), str. 262
  2. Vukadinović, Radovan; Amerika i Rusija, Politička kultura, Zagreb; Politička kultura, Zagreb (2008), str. 166


NASTAVA

2. SEMESTAR

Razlikovni kolegiji DPNS 2. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Razlikovni kolegiji DPNS 2. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni


6. SEMESTAR

Temeljni opći NOV 3-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Temeljni opći NOV 3-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA


25.02.2016

Novi raspored seminarskih grupa

Poštovane kolegice i kolege

Studentima koji su našli zamjenu odobrava se prijelaz u grupu koju su tražili :-)

Nakon intervencije iz Uprave zbog preklapanja nastave na kolegiju Međunarodni politički odnosi i kolegiju doc.dr.sc. Viktorije Car, moram mijenjati raspored seminarskih grupa

Novi raspored je sljedeći

1. grupa 13:45 -15:15 studenti novinarstva

1.    Bačić    Iva
2.    Baran    Mirjana
3.    Bašić    Ivana
4.    Benčić    Marina
5.    Beštak    Ana
6.    Bošnjak    Nives
7.    Budi    Tin
8.    Buljan    Petra
9.    Burić    Mia
10.    Crnčević    Dora
11.    Deverić    Lorena
12.    Dežić    Ivana
13.    Dovijanić    Nataša
14.    Ernečić    Vlatka
15.    Gajger    Lana
16.    Glavaš    Iva
17.    Horvat    Marija
18.    Hoti    Tena
19.    Humski    Vedrana
20.    Ignjatić    Petra
21.    Iličić    Ivana
22.    Ivanković    Ivona
23.    Jakovina    Petra
24.    Janković    Lucija
25.    Jozipović    Jozo
26.    Karadžija    Marin
27.    Keškić    Matea
28.    Kolega    Đino
29.    Kovačić    Damira
30.    Kujek    Doris
31.    Kušec    Katarina
32.    Lončarek    Maja
33.    Mihačić    Luka
34.    Mršić    Patricia
35.    Mujačić    Matej
36.    Pereš    Nika
37.    Pervan    Josipa
38.    Poplašen    Mateo
39.    Rosandić    Veronika
40.    Sedlanić    Petra
41.    Sirovica    Sara
42.    Stojanović    Andrea
43.    Šuker    Ivona
44.    Švraka    Senka
45.    Tošić    Lucija
46.    Trstenjak    Karla
47.    Trupec    Tibor
48.    Uroić    Filip
49.    Viljac    Antonija
50.    Vujčić    Nina

2. grupa od 15:30 do 17:00

studenti politologije prezimena od Aerlić - Kotlar

3. grupa od 17:15 - 18:45

studenti politologije prezimena od Kovač do Zubić

Hvala na razumijevanju

Popis obavijesti