Jezik | Language: HRV ENG
Tajništvo

Rad sa strankama: 

pon-pet: 10:00 - 12:00

tel: 01/4642 101

fax: 01/4655 316

 

Tajništvo Fakulteta je ustrojbena jedinica koja koordinira, kontrolira, nadzire i objedinjuje rad: Ureda dekana i tajnika (Službe za kadrovske i pravne poslove i potporu poslovnim procesima), Računovodstva, Studentske referade, Službe održavanja, Ureda za međunarodnu suradnju, istraživanje i projekte.

Radom Tajništva upravlja tajnik Fakulteta.

 

 

Tajnik Fakulteta

Duško Margušić, dipl. iur.

e-mail: dusko.margusic@fpzg.hr

01/ 4642 102

 

Voditelj ureda dekana i tajnika 

Nino Staniša, dipl. iur.

e-mail: nino.stanisa@fpzg.hr

tel: 01/ 4642 106

 

Stručni savjetnik za potporu poslovnih procesa i arhivu     

Toni Kliškić, mag. pol.

email: toni.kliskic@fpzg.hr

tel: 01/ 4642 114

 

Viši stručni referent za pismohranu

Irena Raspor, upravni pravnik

e-mail: irena.raspor@fpzg.hr

tel: 01/ 4642 114

 

Poslovni tajnik dekana i prodekana

Valentina-Dominika Kranželić, mag. pol.

e-mail: valentina-dominika.kranzelic@fpzg.hr

tel: 01/ 4642 101