Jezik | Language: HRV ENG
Online baze i elektronički časopisi

ONLINE BAZE I ELEKTRONIČKI ČASOPISI

Online baze i baze elektroničkih časopisa najvažniji su elektronički izvori znanstvenih informacija. Općenito, razne baze podataka najrašireniji su i najpoznatiji izvori koji uvelike omogućavaju brži, učinkovitiji, a istovremeno i relevantan pristup pretraživanju različitih informacija iz svih znanstvenih područja. Prema informacijama koje sadržavaju te su baze:

1. bibliografske baze (daju autora, naslov, izdavača i godinu)                                        

2. baze podataka s cjelovitim tekstom članka (uključujući zbirke elektroničkih časopisa  najvećih svjetskih izdavača i agregatora)
3. citatne baze (zbirke indeksiranih časopisa, daju pregled citiranosti autora)

4. elektroničke knjige
5. referentna djela (enciklopedije, leksikoni, rječnici..)
6. ostalo (razni statistički podaci, repozitoriji…).

 

 

 

 

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu

Svim bazama podataka s nacionalnom licencijom u Republici Hrvatskoj pristupiti se može na Portalu elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu. Portal financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, tj. ugovara nacionalne licencije baza podataka, a nastao je na temelju Sporazuma o suradnji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Ministarstva znanosti i obrazovanja, kojim se utvrđuje suradnja pri nabavi, osiguranju dostupnosti i korištenju elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu izradila je internetsku stranicu Portala elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu, a pristup je na linku:

http://baze.nsk.hr

Baze podataka na Portalu mogu se pregledavati s fakultetskih računala bez korisničkog imena i lozinke i/ili s bilo kojeg računala preko proxy servera uz korištenje jedinstvenog korisničkog računa, tj. osobnog AAI korisničkog imena i lozike. Za dodjelu AAI@EduHr elektroničkog identiteta treba se obratiti sistem-inženjerima znanstvene ustanove na kojoj je korisnik registiriran. Korištenjem elektroničkog identiteta (AAI) mogućnost pretraživanja online baza podataka imaju svi članovi akademske i istraživačke zajednice, kao i svi studenti hrvatskih sveučilišta.

Baze se mogu pretraživati prema znanstvenim područjima i vrstama.

Neke su od tih baza bibliografske, neke imaju pristup cjelovitom tekstu, neke su citatne, neke su kombinacija navedenih ili pak repozitoriji.

Popis baza mijenja se svake godine, ali osigurava se pristup najpoznatijima, primjerice za društvene znanosti to su:

Cambridge University Press

Wiley Online Library

Palgrave Journals

Taylor and Francis

Springer

JSTOR

 

Ostale poveznice do brojnih izvora informacija na internetu:
 

HRVATSKA ZNANSTVENA BIBLIOGRAFIJA 
https://www.bib.irb.hr/

GOOGLE ZNALAC 

https://scholar.google.com/

HRČAK - PORTAL ZNANSTVENIH ČASOPISA REPUBLIKE HRVATSKE
https://hrcak.srce.hr/ 

DAMP (NSK) - Digitalni arhiv hrvatskih mrežnih publikacija

https://haw.nsk.hr/

Portal Stari hrvatski časopisi
http://dnc.nsk.hr/Journals/Default.aspx

DOAJ - Directory of Open Access Journals
https://www.doaj.org/

FindArticles

https://www.findarticles.com/

 

HRVATSKI E-ČASOPISI ZA POLITOLOGE I NOVINARE

 

Anali HPD-a
https://hrcak.srce.hr/analihpd

 

Politička misao
https://hrcak.srce.hr/politicka-misao

 

Političke analize
https://hrcak.srce.hr/politicke-analize

Političke perspektive

https://hrcak.srce.hr/politicke-perspektive 

Europske studije

https://hrcak.srce.hr/europske-studije

Medijske studije

https://hrcak.srce.hr/medijske-studije

Medijska istraživanja
https://hrcak.srce.hr/mediaresearch

MediAnali
https://hrcak.srce.hr/medianali

 

OSTALI SRODNI E-ČASOPISI

 

Društvena istraživanja 
http://hrcak.srce.hr/drustvena-istrazivanja

 

Ekonomski pregled
http://hrcak.srce.hr/ekonomski-pregled

 

Polemos - Časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira
http://hrcak.srce.hr/polemos

 

Revija za sociologiju 
http://hrcak.srce.hr/revija-za-sociologiju

 

Revija za socijalnu politiku 
http://www.rsp.hr/

 

Socijalna ekologija 
http://hrcak.srce.hr/socijalna-ekologija

 

Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
http://hrcak.srce.hr/zbornik-pfz

 

E-KNJIGE NA INTERNETU

Google Books
https://books.google.com/

Knjige Instituta za javne financije

http://www.ijf.hr/hr/publikacije

Publikacije Friedrich-Ebert-Stiftung

https://www.fes-croatia.org/publications/fes-zagreb-publications/

 

Službeni dokumenti NATO-a

http://www.nato.int/cps/en/natohq/publications.htm

 

Službeni dokumenti Ujedinjenih naroda
https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp

 

ENCIKLOPEDIJE, RJEČNICI

 

Hrvatska enciklopedija

http://www.enciklopedija.hr

Portal znanja

http://enciklopedija.lzmk.hr

Hrvatska, zemlja i ljudi

http://www.croatia.eu

Proleksis enciklopedija

http://proleksis.lzmk.hr

 

KNJIŽNICE U HRVATSKOJ

 

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
http://www.nsk.hr/

 

Sveučilišna knjižnica u Rijeci
http://www.svkri.uniri.hr/

 

Sveučilišna knjižnica u Splitu
http://www.svkst.hr/

 

Gradska i sveučilišna knjižnica u Osijeku
http://www.gskos.hr

 

Sveučilišna knjižnica u Zadru
http://www.unizd.hr/sveucilisnaknjiznica

 

Sveučilišna knjižnica u Puli
http://www.skpu.hr/

 

Knjižnice grada Zagreba
http://www.kgz.hr/

Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured RH
http://www.digured.hr

 

KNJIŽNICE U SVIJETU

 

Library of Congress
https://www.loc.gov/

 

Nacionalne knjižnice u Europi
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4

 

Katalog British Library
https://www.bl.uk/

 

Virtualne knjižnice Slovenije
https://plus.cobiss.si/opac7/bib/search

 

OPEN LIBRARY
https://openlibrary.org/

 

VAŽNIJE USTANOVE

 

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

https://www.hina.hr/

 

HND – Hrvatsko novinarsko društvo

https://www.hnd.hr/

 

Državni zavod za statistiku
https://www.dzs.hr/