Jezik | Language: HRV ENG
MALI LEVIJATAN

Studentski časopis Mali Levijatan svoje je prvo izdanje doživio 2006. godine kada su ga pokrenuli tadašnji studenti politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Časopis je omogućio studentima da javno objavljuju svoje stručne radove i eseje iz područja politologije, ali i drugih društvo-humanističkih znanstvenih polja. Nakon što je prvi broj dobio na svojoj važnosti, te je između ostalog bio i nominiran za Državnu nagradu za promicanje znanosti, uslijedila su i iduća dva broja objavljena 2008. i 2009. godine. Smjenom generacija došlo je do zatišja na radu oko časopisa te se časopis gasi i postaje dio arhivske građe. Postojalo je nekoliko inicijativa da se časopis ponovno pokrene bez puno uspjeha. Takva situacija se mijenja 2016. godine kada se u dogovoru između Uprave Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu i nekolicine studenata raspisuje poziv za radove za četvrti svezak Malog Levijatana


Objavljeno: 3. 10. 2017. u 18:42
Uređeno: 4. 10. 2017. u 07:42
Ana Kuharić
Izašao novi broj Malog Levijatana

Ovaj tjedan izašao je novi broj studentskog politološkog časopisa Mali Levijatan kojeg izdaje Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Časopisu možete ostvariti pristup na portalu hrvatskih znanstvenih časopisa (HRČAK) putem poveznice. Ovaj broj donosi čak sedam znanstvenih i stručnih članaka koji pokrivaju relevantne politološke i iznimno zanimljive teme. Nadalje, broj sadrži i jedan prikaz knjige te izvještaj s ljetne škole. Promocija časopisa održat će se 13. listopada 2017. u dvorani A na Fakultetu političkih znanosti.

Zahvaljujemo svim studentima koji su omogućili ponovno pokretanje časopisa!

Na ovom izdanju radili su studenti: Željko Poljak (glavni urednik), Dorotea Strelec, Kristina Ćelap, Ivan Suknaić, Tomislav Milošić, Luka Gudek, Matej Sever i Matija Bermanec. Osim studenata politologije, na časopisu su radile i studentice s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Ivana Đerke lektorirala je sve radove na hrvatskom jeziku, dok je Hana Gotovac lektorirala sažetke radova na engleskom jeziku. Nadalje, Lucija Gudek, studentica sa Sveučilišta Sjever, radila je dizajn naslovnice, grafičko uređenje i prijelom za časopis.

Mali Levijatan izlazio je u periodu od 2006. do 2009. te je ponovno pokrenut 2016. na inicijativu studenata politologije. Radi se o jedinom studentskom časopisu koji je usmjeren na politološke teme u Hrvatskoj i bližoj okolici.

Popis obavijesti